HTML EMBED

Islamkritiker Hallgrim Berg kommer med kraftig kritikk mot økende islamisme i sin nye bok.

- Islam og islamisme er snart glidd inn i hverandre, sier Hallgrim Berg.

Hans bok Demokrati eller islamisme - Europa under islam? ble tirsdag lansert på Stortorvets Gæstegiveri foran et debattsterkt publikum med blant andre Carl I. Hagen og hotellkonge Olav Thon.

Dagen markerte og nøyaktig seks år siden Berg kom ut med boka Amerikabrevet: Europa i fare, som i likhet med hans nye bok kritiserer frammarsjen av radikal islam i Europa. Boken ble i løpet av 2007 en av de aller mest debatterte.

Vil hylle vesten
- Norsk økonomi går som det suser. Men det betyr ikke at det går bra for landet Norge, sa Berg da han siterte hotellkongen Olav Thon i begynnelsen av sitt innlegg. Han mener han har skrevet boken av to grunner.

- For det første fordi jeg vil hylle vestens kultur og demokratiet som styringsform. For det andre vil jeg advare mot en fremstormende ideologi som står for den stikk motsatte tenkemåte - islamismen - som siden jeg skrev den forrige boken har styrket sin posisjon ytterligere.

Går ikke godt sammen
Forfatteren har ingen problemer med å nevne islamismen i samme gate som nazismen og kommunismen, og understreket de ekstreme virkemidlene som tas til bruk for å få frem budskapet.
- Etter mitt syn går islamisme og demokrati aldri godt sammen. Uansett hvordan regimet blir lagt opp vil de være like selvrettferdige, like propagandistiske og manipulerende, sier Berg.

Islamsk akkikelshæl
Berg beskrev ytringsfriheten som den islamske verdens akkileshæl, og mente dette er grunnen til at muslimske land har opplevd undertrykkelse og stagnasjon de siste årene. I boken legger han opp til en handlingsplan på tolv punkt for å stimulere debatten om hvordan Norge og landene i Europa skal overleve som selvstendige kulturnasjoner.

Konservativt urbrøl
Som for seks år siden dukket stortingsrepresentant Torbjørn Røe Isaksen opp for å overvære boklanseringen. Han hadde fått skummet gjennom boken fra før, og fremmet sin kritikk foran de fremmøtte.

- Militant og totalitær islamisme er en reel trussel. Enkelte ting Hallgrim skriver er jeg enig i, men jeg leser andre ting og nærmest river meg i håret, sier Isaksen. Han mener det er viktig å kunne skille mellom snørr og barter.

- Den forrige boken var som et konservativt urbrøl. Det er nok denne boken og, men jeg syns nok at han der han brøler noen ganger bør bruke innestemme, sa han humoristisk. Han mener det er vanskelig å kjøpe tesen om at organisert, militant islam vil komme til å dominere vesten.

- Det er ingen tegn på at den muslimske arabiske verden er i framgang. Tvert imot har de dype strukturelle problemer, hevdet Isaksen, som mener Berg til tider i boken viser for liten tiltro til rettsstaten og vestlig kultur, og at analysen til tider er unyansert.

Forfatteren selv mener assimilering, som vil si at en minoritet gir avkall på sin etniske identitet, vil være den beste løsningen for integreringen i Norge. Han mener vi uten endringer ikke kan se bort ifra et islamsk styre i fremtiden.
- Jeg er genuint redd for at vi en gang i fremtiden kan få sharialov i Norge, sier Berg.

Noe for alle
Forlagssjefen i Genesis forlag, Svein Andersen, ga uttrykk for at Berg i tillegg til å skulle skape debatt, og er humoristisk i boka, og at den skal være noe alle kan lese for å være med i debatten.

- Denne boken skal være lesbar for mer enn bare de med høyere utdanning, sa Andersen.

Berg presenterte avslutningsvis de fremmøtte med en gåte relatert til boka.
- Hva er likheten mellom Mads Gilbert, Gerd Liv Valla, Marte Michelet, Lars Gule, Sindre Bangstad og Torbjørn Jagland?

Ingen hint ble gitt.

Se video av Torbjørn Røe Isaksens kommentarer om boken her:

HTML EMBED