Lederen ved organisasjon Ex-muslim of Norway, Cemal Knutsen Yusel, kalte min siste blogg for «forkastelig».

I en ganske kaotisk blogg med tittelen «Hva er det vi er mest redd for? Ytringsfrihet eller terror», gjentar han det han har sagt i årevis: Islam er årsaken til alt det onde vi ser i samfunnet vårt.( www.exmuslimsofnorway.com)

Reduksjonistisk tilnærming til kompleks fenomen

Cemal liker ikke psykoanalyse, forståelig nok. Psykoanalyse er en kompleks teori av psyken og motivasjon for atferd. En psykoanalytiker slår seg ikke til ro med enkle forklaringer. Cemals tilnærming er reduksjonistisk og enkel. Han har i årevis sagt at Islam er en ond og fascistisk religion som truer Europa.

Han ser kun på muslimer som muslimer. Det er deres tro som definerer dem. Han bruker de ekstreme handlingene utført av radikaliserte muslimer til å generaliserer en hel gruppe. Han ser ikke at muslimer har mange andre kvaliteter og evner. Han snakker aldri om alle de muslimene som gjør noe godt hver eneste dag.

Ytringsfrihet er en handling som krever ansvar

Ytringsfrihet er ikke bare noe man slenger ut, Cemal. Språk er ikke bare et virkemiddel for å ytre seg. Språk er med på å konstruere virkeligheten. Ytring er en handling og bærer med seg ansvar for den som ytrer seg. Ytringsfrihet er ubegrenset når en snakker om teorier, ideologier, religioner og filosofier. Jeg er for ubegrenset kritikk av en og hver religion. Når det gjelder mennesker har ytringsfriheten sine begrensninger.

Ytring skal da ikke krenke menneskeverdet, utsette dem for generalisering, åpne veier for diskriminering og skape en generaliserende narrativ.

Jeg protesterer mot reduksjonistisk og populistiske ytringer mot mennesker, som krenker menneskeverdet deres. Ja, språk skaper virkelighet, en kontekst. Høyreradikale terrorister opererer ut i fra en virkelighetsoppfatning som er generaliserende, svart/hvitt, frykt basert og paranoid. Jeg nekter å bidra til en slik virkelighetsoppfatning.

Jeg utfordrer overforenklede forklaringsmodeller, som blant annet Cemal står for, fordi virkelighet er kompleks.

Sekularisme kan også bli fanatisk

Sekularisme er ikke utelukkende positivt. Den kan få fanatiske og dogmatiske former. Jeg mener at i et sekulært samfunn skal alle mennesker ha rett til å tro på det de ønsker. Så lenge de ikke skader andre eller samfunnet, kan man tro på akkurat det man vil. Jeg protesterer mot mobbing og generalisering av mennesker som har en tro. Jeg vil vise heterogeniteten av muslimer.

Ex-muslim of Norway kunne ha vært en konstruktiv organisasjon. Man kunne samarbeide med muslimer, bygge bro, være med på dialog og reformasjonsarbeid. Istedenfor er organisasjonen blitt en talerør for høyrepopulistiske røster.