Flesteparten av Israels innbyggere ønsker en tostatsløsning, uttalte han i sin tale til FNs hovedforsamling torsdag.

– Jeg er en av dem, sa statsministeren.

Men en palestinsk stat kan ikke «bli enda en terrorbase», uttalte han, og sa at Israel ønsker å leve i fred og sikkerhet.

Lapid tok også for seg den Hamas-styrte Gazastripen. Han tilbyr Gazastripen økonomisk gjenoppbygging.

– Men vi setter én betingelse for det: Slutt med å skyte raketter mot våre barn. Legg ned våpnene, sa Lapid.

Han sa at Israel ønsker fred med hele den arabiske verdenen.

– Fred er ikke noe kompromiss. Det er den modigste beslutningen vi kan ta, sa Lapid.

Advarsel om atomvåpen

Samtidig advarte han om farene dersom Iran får tilgang til atomvåpen.

– Den eneste måten å hindre Iran fra å få tak i atomvåpen på, er ved å presentere en troverdig militær trussel. Bare da kan en mer omfattende og sterkere atomavtale med Iran bli gjenstand for forhandlinger, sa Lapid.

– Det må være klart for Iran at dersom landet fortsetter atomprogrammet sitt, kommer ikke verden til å svare med ord, men med militær makt, sa Lapid videre.

Kom med oppfordring

På FNs høynivåuke ledet utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) giverlandsmøtet for Palestina. Hun ba partene jobbe for en politisk «horisont for fred».

Huitfeldt sier situasjonen på Vestbredden og Gaza er veldig krevende, med vedvarende uro de siste månedene.

– Mange menneskeliv er gått tapt. Dette er en konsekvens av at det ikke har vært en reell fredsprosess på åtte år, sier utenriksministeren i en pressemelding.

På torsdagens møte oppfordret giverlandene israelerne og palestinerne til å «ta skritt for å skape en politisk horisont for fred».

– Det haster og det er helt nødvendig for å realisere tostatsløsningen og bedre situasjonen for den palestinske befolkningen. For hvert år som går uten en politisk prosess mellom partene, svekkes muligheten for en tostatsløsning, sier Huitfeldt.

Hun trekker samtidig fram fremskritt i det praktiske samarbeidet siden giverlandsgruppen møttes i mai. Det inkluderer økt handel med Gaza og mellom Vestbredden og Jordan, flere israelske arbeidstillatelser til palestinere fra Gaza og elektronisk lønnsutbetaling til palestinere som jobber i Israel. Hun sier også at de palestinske myndighetene jobber med reformer på flere områder, men at det også er områder der det ikke er fremdrift.