Rettssaken mot Krekar har vært utsatt ved en rekke anledninger. Han er av italienske myndigheter anklaget for terrorvirksomhet, og nå dømt til 12 års fengsel, skriver italienske Rai News.

Ifølge NRK blir dommen anket. Det bekrefter Krekars faste advokat, Brynjar Meling. Han har i flere år ment at terrorsaken mot Krekar har vært et politisk spill.

Krekar har hele tiden nektet straffskyld.

Les også: Frp-topp hadde hemmelig Krekar-møte med Italia

- Dommen er et falsum. Uten hold i de bevisene som vi fikk fremlagt under utleveringssaken. Krekar har heller ikke hatt noen reell mulighet til å forklare seg, eller fått snakket med advokaten sin, på tross av tilbud om å dekke kostnadene for advokaten med å reise her til Norge, skriver Meling i en SMS til Nettavisen.

- Dommen viser at dommen i beste fall er en bananrepublikk når det gjelder rettssikkerhet. Enhver oppegående person med litt kjennskap til rettsstaten, med mindre man er justisminister fra Fremskrittspartiet, vil avsløre dette som et politisk makkverk.

Krekar-forsvareren appellerer også til opposisjonspolitikerne på Stortinget.

- Jeg håper at vi har en opposisjon som tør å stille justisministeren spørsmål om hva hans daværende statssekretærkollega, Vidar Brein-Karlsen, gjorde i Italia i anledning denne saken. Hadde PST, da de avlyttet Krekar i Kongsvinger fengsel, funnet grunnlag for å straffe ham, hadde de bragt det inn i saken som pågikk i Norge på tidspunktet for avlyttingen, tordner Meling.

Rai melder også at italienske myndigheter vil begjære Krekar utlevert fra Norge, men det blir ikke aktuelt før det foreligger en rettskraftig dom (en endelig dom).

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) uttalte i et stort intervju med Nettavisen i januar 2018 at han lovet at Krekar skulle sendes ut fra Norge, dersom han ble dømt for terror i Italia.

Pågrepet i koordinert aksjon

Det var 12. november 2015 at Najmuddin Faraj Ahmad, som han egentlig heter, ble pågrepet i Kongsvinger fengsel. Han var en av en rekke menn i flere land i Europa som ble pågrepet i en koordinert aksjon satt i verk av italiensk politi.

Mandag startet saken i Bolzano, nord i Italia, men verken Krekar selv eller Meling var til stede. Overfor Nettavisen understreker Meling at han ikke har hatt noen aktiv rolle i den italienske saken.

Krekar har nektet å reise til Italia for å forklare seg, blant annet fordi han ikke har fått forsikringer fra norske myndigheter om at han for returnere til Norge. Retten i Italia har også nektet Krekar å avgi forklaring over videolink fra Oslo tingrett.

Pasquale Profiti, som ifølge Rai News er kator i saken, ba om ti års fengsel for Krekar. Men dommen ble altså på 12 års fengsel for terrorvirksomhet. For de andre fem i nettverket kom dommene på mellom syv og et halvt år og ni års fengsel.

Norge skal ha vært terrormål

Ifølge Rai News gikk aktor i detalj gjennom anklagene og bevisene mot Krekar og nettverket, deriblant avlytting av en samtale Krekar hadde med en annen person da han satt i Kongsvinger fengsel.

Her kan du lese alt om tiltalen mot Krekar.

I tiltalen, som Nettavisen har fått tilgang til, kommer det frem at italiensk politi mener at Krekar har bygget opp i ny terrororganisasjon med navnet «Rawti Shax». Politiet mener dette er en forlengelse av terrororganisasjonen «Ansar al Islam», som ble oppløst i 2003, og som ble ledet av Krekar.

I tiltalen heter det blant annet:

«(...). Rawti Shax (...) kjennetegnes av tro, radikalisme og fundamentalisme. Organisasjonens formål var internasjonal terrorisme gjennom et nettverk av operative celler i Europa og Midt-Østen (særlig i Tyskland, Sveits, Storbritannia, Finland, Italia, Sverige, Norge, Irak, Iran og Syria) (...).»

Tidligere er det blitt kjent at at Krekar skal ha snakket om å sprenge en bombe ved inngangen til Kongsvinger fengsel, brenne det norske flagget, brenne grunnloven og sette fyr på Stortinget.

- Vi er kjent med dette og engasjerer oss sammen med en italiensk forsvarer for å forberede saken best mulig, har Meling tidligere uttalt til Nettavisen.

Les også: - Krekar ikke den eneste som har sagt at han ønsker å sprenge døren i Kongsvinger fengsel

I slutten av november 2016 ble det kjent at Krekar ikke utleveres til Italia, slik det hadde blitt begjært om. Det var domstolen i Trento som i mars i år slo fast at han skulle løslates fra varetektsfengsling.

- Vil skape frykt

I tiltalen står det også at organisasjonens endelige mål er å velte den sittende regjeringen i irakisk Kurdistan og erstatte den med en teokratisk stat basert på anvendelsen av islamsk Sharia.

Det kommer også frem at Rawti Shax skal ha hatt som mål å slutte seg til Islamsk Stat, kalifatet som ledes av det som er ansett som en av verdens farligste menn Abu Bakr al-Baghdadi.

Les også: Krekar kan bli værende i Norge til 2022

Videre heter det i tiltalen:

«Andre mellomsiktige mål var gjennomføringen av voldelige aksjoner også på europeisk jord eller mot vestlige interesser, for å skape frykt i befolkningen eller utøve press på statsmaktene og på internasjonale organisasjoner (...).»

Krekar er også tiltalt for å ha rekruttert, og radikalisert, personer til terrorvirksomhet gjennom det påtalemyndigheten kaller et internettuniversitet med navnet «Ibnu Taymiyya».

Påtalemyndigheten mener også at Krekar valgte ut og utnevnte lederne i den angivelige terrororganisasjonen Rawti Shax.

Les også: Krekar kan få tusenvis av kroner i erstatning

- Vil gi penger til martyrer

Krekar blir også beskyldt for:

  • å vedta operative strategier, peke ut mål og godkjenne alle initiativene i Rawti Shax.
  • å styre media- og kommunikasjonsstrategien.
  • å ha pekt ut og godkjent finansieringskilder og pengebruken til Rawti Shax.
  • å ha planlagt hemmelige operasjoner med formål å skade kurdiske regjeringsrepresentanter, som skulle bli kidnappet og utpresset for å få informasjon.

I tiltalen kommer det også frem at påtalemyndigheten mener at Krekar og hans angivelige terrornettverk skal ha planlagt å gjennomføre voldelige gjerninger, ved å bruke personer med europeiske reisedokumenter.

Ifølge italiensk politi skal Krekar også ha hatt en egen «jihad-pott», som var penger som skulle gå til jihad-martyrers familiemedlemmer.

En norsk statsborger, bosatt i Østfold, er sammen med en irakisk kurder, bosatt i Drammen, også anklaget i saken. Fredrikstad-mannen ble dømt til ni års fengsel, mens mannen bosatt i Drammen fikk syv og et halv års fengsel.

De har hele tiden nektet straffskyld.

- Dommen er sjokkerende og dette er en skandale. Det er umulig at det kan ha vært noe bra forsvarerarbeid for min klient av den italienske advokaten. Det må rett og slett ha vært et usedvanlig dårlig forsvar når han er endt opp med en dom på syv og et halvt års fengsel. Det kan overhodet ikke ha vært vurdert hva han faktisk har foretatt seg i saken, sier den irakiske kurderens norske forsvarer Solveig Høgtun, i Advokatfirmaet Elden, til Nettavisen.

- Hvis hun (den italienske forsvareren, red. anm.) hadde tatt kontakt med ham, og sjekket hans forklaring, som ligger i de italienske saksdokumentene, hadde han enten blitt frifunnet, eller i verste fall blitt dømt til lovens mildeste straff. Jeg antar at min klient vil anke avgjørelsen, men jeg har ikke fått snakket med ham ennå.

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få kontakt med Erica Franzini, som har vært forsvareren for Krekar og de to andre straffedømte som er bosatt i Norge.

Østfold-mannen opplyser til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere dommen.

Kan dømmes uten å møte

Verken Krekar, Østfold-mannen eller den irakiske statsborgeren har noen gang hatt planer om å reise til i Italia og imøtegå de alvorlige terroranklagene. Ingen av dem var der da saken startet mandag.

Nettavisen har tidligere omtalt at Krekar kan dømmes for terrorvirksomhet i Italia, selv om han ikke møter i retten. I Norge kan man ikke dømmes uten må møte i retten dersom dommen er på ett års fengsel og oppover. I Italia kan personer som ikke møter i retten likevel dømmes for alvorlig kriminalitet. De dømmes da «in absentia» (i fraværet til).

I tillegg til Krekar og de to andre mennene bosatt i Norge, er tre andre personer, boende i England, tiltalt i samme sak. Politiet har benyttet seg av romavlytting av Krekar da han sonet en trusseldom i Kongsvinger fengsel, kommunikasjonskontroll, overvåking på nett og spaning av personer i det angivelige terrornettverket.

NB! Nettavisen har i en lang periode identifisert Østfold-mannen ved å bruke hans navn og bilde i artikler. På grunn av nye momenter, utvikling i saken og hans nye livssituasjon er det en annen vurdering som er gjort per i dag, og mannen anonymiseres.