Gå til sidens hovedinnhold

Itera i minus, men ser bedring

IT-konsulentselskapet Itera og adm. direktør Arne Mjøs viser fortsatt minus på bunnlinjen i fjerde kvartal, men slår an en positiv tone i kvartalsrapporten

Itera fikk et resultat før skatt på minus 2,2 millioner kroner i fjerde kvartal, mot minus 51,5 samme kvartal i fjor.Driftsinntektene falt fra 70,2 til 59,3 millioner. Driftresultat før avskrivninger (EBITDA) gikk fra minus 3,8 til pluss 2,1 millinoer.Selskapet slår an en positiv tone i rapporten, og skriver at markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt


optimisme, at kontantstrømmen var positiv i kvartalet, omsetninge pr. ansatt høyere, den finansielle stillingen solid og markedsutsiktene for 2004 gode.Kontantbeholdningen har økt fra 55,6 til 58,1 millioner kroneri løpet av kvartalet.- Bedre visibilitet, økende investeringsvilje og generelt bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel i IT-bransjen gir gode markedsutsikter for 2004. Timepriser forventes å øke gradvis med økende etterspørsel, spesielt innen spesialistkompetanse, heter det.Selskapets langsiktige finansielle mål om en organisk vekst raskere enn markedet og et driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 15-20 prosent står ved lag, opplyses det.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget