- Jeg forstår det ikke. Jeg kan ikke fatte hvorfor det er nødvendig å ta saken i lagmannsretten. Tingretten var enig med mitt standpunkt, og det sier seg jo selv når det er lovlig å sykle der, sier han til Nettavisen lørdag - tre dager før rettssaken.

I september 2018 syklet han hjem fra jobben i Oslo. Den gangen hadde sykkelen blitt brukt som fremkomstmiddel til og fra jobb i hele ti år, men denne septemberdagen skjedde noe som satte han helt ut.

Om ettermiddagen mandag 24. september i fjor syklet han nemlig i kollektivfeltet på E18 Mosseveien ut av Oslo fra Ormsund mot Ulvøya, og ble stoppet av politiet på Mosseveien ut av hovedstaden.

- Jeg klarte å holde meg alvorlig. Samtidig som jeg tenkte at dette er så tullete og henger ikke på greip. Vi snakker om cirka 800 meter med kollektivfelt. Jeg hindrer ikke trafikken på den strekningen, sa han til Østlandets Blad (ØB) i februar.

Les også: Aksjon mot syklister i Oslo - fikk 1200 kroner i bot

- Maktovergrep

Det oppsto kø bak syklisten, og politiet mente han forstyrret trafikken unødig. Politiet ga ham et forelegg på 7.000 kroner for brudd på vegtrafikkloven, noe han ikke godtok, og dermed havnet saken i retten.

- Det er jo åpenbart at når man blir bøtelagt for å sykle på en vei det er lov innenfor trafikkreglene, så godtar man ikke. Dette er et maktovergrep fra politiet, sier han til Nettavisen.

Dommerne i tingretten frikjente Grøneng, men Oslo statsadvokatembeter anket dommen. Det er satt av én dag til ankesaken i Borgarting Lagmannsrett, og tirsdag vil dermed dommen foreligge.

- Det kan jo bli dyrere for saksomkostningene enn boten?

- Ja, det stemmer. I tingretten ble jeg tilkjent saksomkostninger, men måtte betale litt i underkant av 30.000 kroner selv, forteller han.

Pengene måtte han imidlertid ikke punge ut fra egen lomme.

- Det ble satt i gang en pengeinnsamling, så på under ett døgn fikk jeg inn til sammen 50.000 kroner fra over 200 givere, forklarer han.

Grøneng forteller at han i lagmannsretten ikke risikerer å måtte betale noe.

Les også: Syklist i kollektivfelt nektet å betale bot – frikjent i tingretten

Tror på seier

Når saken nå skal opp i Borgarting lagmannsrett er han ikke veldig redd for at det skal bli et dårlig utfall.

- Jeg er ganske sikker på at det er voksne til stede som behandler saken på en skikkelig måte, og jeg tror det går min vei, sier han.

I forkant av rettssaken denne gangen har han og advokaten forberedt seg veldig godt, og jobbet med bevismateriale og fått tydeliggjort deres standpunkt.

Grøneng forteller at han har fått mye støtte fra mange hold etter at saken var oppe i retten.

- Jeg har fått massiv støtte fra både sykkelmiljøet, Syklistenes landsforening og Norges Cykleforbund, forteller han.

Men det har samtidig vært noen negative tilbakemeldinger også, enkelte verre enn andre, men han prøver å ikke la det gå innpå seg.

- Sykler du fortsatt til jobb?

- Ja, det gjør jeg. Samme strekning som før. Alternativene er for dårlige, så for min del er det åpenbart det tryggeste at jeg sykler der jeg alltid har syklet, svarer han.

Forsinket andre

Politioverbetjent Finn Erik Grønli uttalte seg til Aftenposten i oktober i fjor, etter at saken ble kjent for allmennheten.

– Det var en lang hale av biler og noen busser bak syklisten. Siden det er veldig smalt på stedet og heller ikke veiskulder, var det umulig for bilene og bussene å kjøre forbi. Vi mener at syklisten burde ha brukt gang- og sykkelvei som går parallelt med Mosseveien, sa Grønli.

Han mener Grøneng ikke klarte å holde følge med trafikken som lå foran ham, og forsinket passasjerene i bussene bak ham. Politioverbetjenten viste samtidig til at de mener det er en farlig strekning hvor en syklist omkom i en trafikkulykke i 2017.

Selv er ikke syklisten enig i at han kunne brukt gang- og sykkelveien.

– På den aktuelle strekningen er jeg oppe i 40 km/t. Dette er også en skolevei. Jeg ville vært til stor sjenanse for de gående, sa han til Østlandets Blad i februar.

Les også: Ivar (54) fikk 7000 kroner i bot for sykling i kollektivfeltet – nå blir det rettssak (+)

– Lettet og glad

Han får støtte av generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes landsforening. Til ØB forklarer han at når man holder en så høy fart som Grøneng gjorde den aktuelle septemberdagen, er ikke gang- og sykkelvei en egnet løsning.

– Gang- og sykkelveien i det aktuelle området trafikkeres av skolebarn, barnevogner, hunder i bånd, samt biler som krysser veien – som skal ut og inn til boliger langs gang- og sykkelveien. Flere steder er syklister nødt til å holde meget lav fart, tilnærmet gangfart, sa han til ØB.

Tingretten kunne ikke se at det var noen nærliggende eller realistisk fare ved tiltaltes sykling før han ble stoppet, utover at det er farlig som syklist å ferdes blant busser og tungtrafikk.

– Jeg er både lettet og glad for at saken er over, og at tingretten er enige med meg, sa Grøneng til Aftenposten i februar.

En seier

Flertallet i retten mente at tiltalte ikke skapte en unødig hindring i situasjonen og heller ikke opptrådte uaktsomt. De mente at når det er lovlig å sykle i kollektivfelt, må man tåle en viss grad av forstyrrelse av syklister.

Morgan Andersson i Syklistenes landsforening så på dommen i tingretten som en seier for alle som sykler.

– I mangel av trygg og effektiv sykkelinfrastruktur i norske byer og tettsteder må man mange steder dele veien med andre trafikanter. Ved domfellelse kunne saken ha skapt en uheldig presedens og en større grad av utrygghet om hvor man kan sykle, sa han til NTB i vinter.

Les også: Mann må møte i lagmannsretten etter å ha syklet i kollektivfeltet