Den danske innvandringsministeren Birthe Rønn Hornbech (67) nektet å innvilge dansk statsborgerskap til 36 statsløse palestinere. Nå har hun blitt sparket fra regjeringen.

Hornbech innrømmer at hun visste at departementet hadde brutt en FN-konvensjon i 2008, men varslet ikke nasjonalforsamlingen om forholdet før i 2010.

Skandalen rundt Hornbech startet i januar måned da det ble kjent at ministeren hadde nektet palestinske ungdommer statsborgerskap.

- Bryter med FN-konvensjon
Under FNs konvensjon for statsløse personer fra 1961, står det at barn som er født i landet, har krav på statsborgerskap før fylte 21 år. Danmark har ratifisert konvensjonen og forplikter seg derfor å følge reglene.

Den danske samlingsregjeringen med statsminister Lars Løkke Rasmussen (Venstre) i spissen, har siden 2001 strammet inn på landets immigrasjonslover.

Løkke Rasmussen sier i en uttalelse tirsdag at han skal opprette en uavhengig kommisjon for å granske Innvandringsdepartementets behandling av de statsløse palestinerne.

- 36 statsløse personer har ved feiltakelse blitt nektet dansk statsborgerskap, og nasjonalforsamlingen burde ha blitt informert på et tidligere tidspunkt, sier Løkke Rasmussen.

Brev til 400 statsløse
Nå har den danske regjeringen iverksatt brannslukking, og sendt ut brev til 400 statsløse palestinske barn og ungdommer for å informere dem om rettighetene til å få dansk statsborgerskap. Adressatene har ikke blitt informert om sine rettigheter tidligere, melder BBC.

Ifølge danske medier skal Hornbech ha blitt advart av sine egne folk i departementet om å håndtere saken annerledes allerede i 2008.

- Ja, jeg fikk sparken
Hornbech innrømmer overfor danske medier at hun ikke trekker seg av fri vilje.

- Statsministeren har bedt meg om å gå. Det er hans suverene rett. Så jeg tar det til etterretning, sier Hornbech i et intervju med Dagbladet Ringsted.

Løkke Rasmussen har tirsdag også skiftet ut andre ministere i sin regjering uavhengig av statsborgerskap-skandalen.