Gå til sidens hovedinnhold

Ja til barn, nei til høyhus

Bydel Østensjø sier ja til barnehage i posthuset, men mener fortsatt syv etasjer bør være makshøyde på blokkene på nye Oppsal senter.

OPPSAL: I forrige uke hadde Østensjø bydelutvalg (BU) ekstraordinært møte for å behandle det reviderte utbyggingsforslaget til Obos for Oppsal senter.

KLIKK PÅ HOVEDBILDET FOR Å SE FLERE ILLUSTRASJONER AV DET NYE KJØPESENTERET MED TILHØRENDE BOLIGER

Et enstemmig BU går imot det nye alternativ 3, selv om de er positiv til deler av det. De opprettholder sine tidligere vedtak i saken, og har en rekke merknader til nye alternativ 3.

LES OGSÅ: Ekstraordinært møte om Oppsal senter

Ja til barnehage

BU støtter forslaget om barnehage i posthuset nordøst på området, men er kritiske til solforholdene og størrelsen på utearealene.

BU påpeker derfor viktigheten av at byggehøyden på de to blokkene mot øst reduseres fra ni og syv etasjer til syv og seks etasjer.

De ber også om at det erverves et større uteareal til barnehagen enn det som er foreslått i det reviderte utbyggingsalternativet.

LES OGSÅ: Bytter ut brev med barn

Nei til flere leiligheter

BU synes det er greit at turveien bak senteret flyttes, og stiller seg positiv til varierte og oppdelte fasader på nybyggene.

BU er imidlertid imot det nye forslaget til Obos om å bygge på to etasjer i mellomrommet mellom høyblokkene i øst for å få plass til flere leiligheter.

I det nye forslaget legges det ikke lenger opp til å bruke takene som uteareal. I det ferske vedtaket sitt stiller BU seg ikke bak en slik endring.

BU påpeker også at trafikksituasjonen i området i dag er krevende.

De ber derfor om at trafikksituasjonen og trafikksikkerheten for myke trafikanter tas hensyn til i den videre behandlingen av saken.

Via bydelens hjemmesider kan du lese hele planforslaget for det nye senteret.

Reklame

Har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen