Flere aviser har kjørt en kampanje mot filippinske au pairer det siste halvåret. Dersom kampanjen lykkes blir resultatet dårlig for alle involverte - ikke minst de unge kvinnene som kommer til Norge for å gjøre en jobb og for å løfte seg og sin familie ut av fattigdommen.

Ifølge forskningsstiftelsen Fafo er antallet au pairer firedoblet fra 2000 til i dag, og de aller fleste - over 2.000 - kommer fra Filippinene.

Historisk er au pair-ordningen en kulturutvekskling. LO-sekretær Trine Lise Sundnes, som er en aktiv pådriver i saken, har selv vært au pair for en familie i Chicago.

Au pairen fri kost og losji, og minst 4.000 kroner måneden i lommepenger.

Til gjengjeld skal de hjelpe til maksimalt fem timer daglig i hjemmet der de bor - og det vanlige er lettere husarbeid og pass av barn.

Ordningen er god for alle involverte, og det er selv i dag en betydelig kulturvekskling i at fattige unge kvinner fra utkantstrøk på Filippinene kommer og bor i norske familier i et år.

I dag ønsker flere tusen filippinske kvinner å komme til Norge:Se liste her

For mange vertsfamilier og au pairer er oppholdet starten på et livslangt venneforhold, og mange av de nøysomme fillipinske au pairene legger seg opp mange penger som er med på å løfte famlien ut av fattigdommen når de kommer hjem.

Dessverre utnytter enkelte vertsfamilier ordningen. Enkelte tyner au pairen til å arbeide langt mer enn fem timer for luselønn og det har forekommet overgrep mot de utsatte kvinnene som er langt hjemmefra og som ofte har en frykt for norsk politi og immigrasjonsmyndighetene.

Derfor er det viktig å få nye regler for au pairene, og sikre dem gode økonomiske rettigheter og ikke minst et vern mot utnyttelse og overgrep.

LO har levert nyanserte innspill for å forbedre ordningen, og organisasjonen mener da også at «Au pair ordningen, slik den er tenkt, kan etter LOs oppfatning være en god ordning for kulturutveksling.»

Les hele brevet her:Ordning som kan bli bedre

LO foreslår et statlig tilsyn med ordningen og at au pairene bør få andre steder å ta opp uverdige forhold og misnøye enn politiet.

LO mener også at vertsfamilien bør betale reisen tur/retur Norge (burde vært selvsagt) og at formidlingen bør skje gjennom et registrert formidlingsbyrå.

Dette er gode forslag.

I tillegg har forskningsstiftelsen FAFO gjennomgått ordningen, og Fafo-forsker Cecilie Øien foreslår at det i tillegg lages en ny ordning som tillater arbeidsinnvandring til omsorgs- og husarbeid, hvor man kan få rett til to års opphold.

Også det er et godt forslag som tar høyde for at mange av dagens au pairer i virkeligheten gjør en jobb - og bør behandles deretter.

Fafo-forskeren foreslår også at det må bli lov for au pairene å bo andre steder enn hos vertsfamilien. Også det er et godt forslag.

Les innlegget fra Fafo-forskeren:Tenk nytt rundt au pair

Det er grunn til å berømme både LO og Fafo for at de er fremtidsrettet og at de aksepterer at au pair-ordningen er god, men at den kan forbedres med målrettede virkemidler.