Hvert år innvandrer rundt 15.000 mennesker fra muslimske land til Norge. Slett ikke alle trenger å være troende selv, men hvis vi fremskriver statistikken er trolig omtrent 200.000 norske innbyggere innvandrere eller norskfødte med foreldre fra land der islam er hovedreligion.

I denne gruppen finnes naturlig nok både ikke-troende, ikke-praktiserende, og altså omtrent 90.000 som er registrerte medlemmer av ulike muslimske trossamfunn.

De får sin religiøse opplæring av imamer utdannet i utlandet, og disse imamene uttalte i en felles uttalelse tidligere i år: «Alle imamer står helt fritt og de jobber kun for islam. De har ingen tilhørighet med noen grupper, land, ambassader eller noen bestemte områder».

Les hele uttalelsen her:Felleserklæring fra imamene i Norge

Venstres forslag om å lage en norsk imamskole bryter med prinsippet om at enhver har rett til sin tro. På den annen side er også andre deler av det frivillige Norge underlagt statlig kontroll. Idrettsledere må for eksempel fremskaffe politiattest for å få lov til å trene et småguttelag.

Pedofilisakene i Den katolske kirke har vist konflikter som kan oppstå mellom statens lover og et kirkesamfunns interne justis. Jeg har vært kritisk til Den katolske kirkes konfliktløsning som til dels har bestått av å flytte Svarteper videre til andre land.

Fra andre land har vi sett tilfeller hvor deler av det muslimske miljøet har blitt radikalisert, ofte påvirket av religiøse ledere fra andre kulturer. Den mest ytterliggående norske muslimen går eksempelvis på skole i Saudi-Arabia.

Nordmenn flest ønsker ikke en samfunnsutvikling hvor kvinner går tildekket under slør og barn nektes vanlige friheter. Vi åpner våre grenser for asylsøkende flyktninger og familier til tidligere arbeidsinnvandrere, men vi må slå ring om invididuelle friheter som er kjempet fram gjennom mange tiår.

Jeg er enig med Venstre-leder Trine Skei Grande: - Teologi som fag er et av de eldste akademiske fagene vi har i Norge. Det er trist for norske muslimer at mange imamer har så lite greie på norske forhold.

Les hele utspillet her:Her er Venstres imamskole-forslag

Prinsipielt bør stat og religion ikke blandes. Holder kirkesamfunnene seg innenfor norsk lov, bør de få full frihet. Men det krever også at de skaffer sine egne inntekter, og prinsippet må gjelde alle religioner - også den evangelisk lutherske.

Slik er det ikke i Norge, og slik vil det heller ikke bli i nærmest fremtid. Universitetet i Oslo utdanner prester på statens regning, og kirkesamfunnene får økonomisk støtte. Det åpner for en viss statlig kontroll med hva de drive med - omtrent som friskolene.

Dagsavisen støtter på lederplass i papiravisen forslaget fra Ventre (lederen er ikke tilgjengelig på nett).:

Mens Arbeiderpartiets kirkepolitiker, Marianne Aasen, sier:Nei til statlig imamutdanning

Jeg synes det virker fornuftig å medvirke til en imamskole som gir muslimske religiøse ledere en ballast av norsk kultur og verdisyn. Et alternativ er å gjøre et eller flere av kursene ved Det teologiske fakultet ved Universitetet obligatoriske for religiøse ledere i trossamfunn som mottar offentlig støtte.

Det er nok å velge blant under det å være religiøs leder i det norske samfunnet:

Kurs 1: Religion, norsk lovgivning og internasjonale menneskerettigheter

Kurs 2: Moralsk og religiøs rådgiving

Kurs 3: Verdier, religiøst mangfold og religionsdialog

Jeg ser innvendingen i at dette er å gripe inn i trossamfunn, men er vi virkelig tjent med å importere religiøse ledere som forkynner budskap fra noen av verdens mest konservative miljøer?