Gå til sidens hovedinnhold

Jaget mann valgte å fyllekjøre

En 74-åring følte seg truet og valgte å sette seg bak rattet da han rømte fra to menn på en restaurant på Majorstuen. Like etter ble han stoppet mens han kjørte midt mellom filene oppover Kirkeveien.

MAJORSTUEN: I retten hevdet mannen at to menn skal ha truet ham og ført ham inn på en restaurant på Majorstuen. Etter å ha drukket en del alkohol, skal mannen ha klart å slippe unna, og han skal ha drukket "mer enn 1/2 flaske vin", i følge dommen fra Oslo tingrett.

Gjemte seg og tok bilen

De to mennene skal ha fulgt etter ham, og først gjemte han seg i et søppelrom, før han valgte å kjøre bil fra stedet. Han ble stoppet av politiet like etter.

Politibetjenten forklarte i retten at de ble oppmerksom på en bil som holdt på å kjøre inn i motgående kjørefelt i Majorstukrysset. Politiet "stoppet bilen like etter, etter at tiltalte hadde kjørt midt i veien opp Kirkeveien. Tiltalte luktet alkohol, virket forvirret og ute av stand til å gjøre nærmere rede for seg," kan vi lese i dommen.

Det var ikke mulig å få tatt utåndingsprøve på stedet, men blodprøven som ble tatt halvannen time senere, viste 2,46 i promille.

– Hadde alternativer

I dommen står det at "tiltaltes forklaring om at han ble truet av de to mennene gir ikke grunnlag for frifinnelse etter straffeloven §47 om nødrett. For at det skal inntre straffrihet etter bestemmelsen, kreves blant annet at handlingen må være foretatt for å redde noens person eller gods "fra en paa anden Maade uafvendelig Fare". Ved vurderingen av om en fare er uavvendelig, må det tas hensyn til om det finnes flere alternativer for avvergelse av faren. Slik retten ser det, hadde tiltalte flere handlingsalternativer for å komme seg unna de to mennene.".

Fengsel og bot

Tingretten dømmer mannen til fengsel i 33 dager, og han må betale en bot på 50.000 kroner.

Reklame

Stort salg på alt til løpeturen