Gå til sidens hovedinnhold

Jakter Skatteetaten på deg?

Titusenvis av selvangivelser skal sjekkes ekstra nøye i år. Er din blant dem?

Hvert år plukker Skatteetaten ut skatteområder som skal gjennom en grundigere sjekk enn andre.

Skatteetaten snakker nødig høyt om det, men det er et faktum at langt fra alle selvangivelser blir kontrollert like nøye.

En umulig oppgave når vi vet at antallet selvangivelser er 3,7 millioner.

Utfordringen løses ved å velge ut grupper som får en grundig gjennomgang av ligningsfunksjonærene.

Aksjer, eiendom, utland og sykdoms- og pendlerfradrag
- I forbindelse med kontroll av selvangivelsen vil etaten i år spesielt kontrollere disse områdene, sier informasjonsdirektør Lise Halvorsen til NA24, og lister opp:

# Aksjer og verdipapir - også aksjer i utlandet.

# Eiendom - også i utlandet.

# Eiendom - salg av boligkontrakter.

# Bruk av betalingskort fra banker i utlandet.

# Poster der skatteetaten ikke får opplysninger fra tredjeperson, f.eks. særfradrag for store sykdomsutgifter, reiseutgifter hjem/arbeid.

Plukker ut unormale tall
- Hva med folk flest, i hvilken grad blir vi kontrollert?

- Jeg kan av naturlige årsaker ikke gå i detaljer rundt dette. Men det jeg kan si er at alle selvangivelser blir kontrollert i den grad at oppgitte tall stemmer med tall som vi har fått inn fra tredjepart, sier Halvorsen.

- I tillegg har vi automatiske kontrollrutiner som plukker ut alle selvangivelser der utvalgte verdier faller utenfor et bestemt intervall. Disse blir så gjenstand for en grundig kontroll, sier hun.

Lokal kontroll
Ifølge Halvorsen har ligningskontorene rundt om i landet anledning til å foreta ekstra kontroll av grupper med spesiell interesse i den enkelte region.

Totalt går det om lag 4000 årsverk med til manuell kontroll av nordmenns selvangivelser.

Disse ble kontrollert i fjor
I fjor hadde Skatteetaten ekstra fokus på følgende grupper:

# Aksjer, eiendom, valutalån og andre pengetransaksjoner i utlandet

# Inntekt i utlandet

# Boligspekulanter: Personer som har kjøpt nye boliger og solgt kontraktene før boligen er ferdigstilt.

- Ved ligningen i fjor ble det i alt gjort endringer til gunst og ugunst for skattyterne på totalt 5,9 milliarder kroner. 40 prosent av lønnstakere og pensjonister endret eller føyde til opplysninger i selvangivelsen, opplyser Halvorsen til NA24.

Jakter også på skjulte formuer
Det er ikke bare selvangivelser skattemyndighetene har under lupen for tiden. Stadig flere melder nemlig fra om skjulte formuer i utlandet - mye takket være det norske skatteamnestiet.

I løpet av de tre første månedene i år har over 60 skattytere meldt fra til skattekontoret om at de har formue og inntekt i utlandet som de ikke har oppgitt i selvangivelsen. Siden 2007 har over 500 meldt fra om slike formuer og inntekter.

- Det er bra at såpass mange benytter muligheten til å gjøre opp for seg. Men vi tror det er langt flere enn dette som fremdeles har penger gjemt i utlandet, sier skattedirektør Svein Kristensen.

- De internasjonale avtalene om innsyn gir skattemyndighetene mulighet til å følge pengestrømmene, og dermed er oppdagelsesrisikoen økt betraktelig de senere årene. Dette bidrar nok til at stadig flere melder seg, sier Kristensen.

I de sakene skattekontorene har ferdigbehandlet dreier det seg om skjulte verdier for over to milliarder kroner.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken