Gå til sidens hovedinnhold

Jan Bøhler (Ap) vil ha strengere straff for æresrelatert vold

Stortingsrepresentant Jan Bøhler (Ap) vil ha endring av straffeloven etter å ha fulgt straffesaken etter dødsfallet til Mohammed (16) på Holmlia.

Torsdag la påtalemyndigheten ned påstand om et års fengsel etter volden på Holmlia som førte til at Mohammed Altai (16) døde.

Les egen sak: Krever ett år fengsel etter Mohammed-dødsfall

Aktor Børge Enoksen poengterte at det hverken var æresmotivet eller selve volden som var bærende for straffeutmålingen, men at den 21 år gamle tiltalte hadde hindret at Mohammed fikk rask legehjelp (straffeloven 288). I den grad æresmotivet var relevant i straffesaken, så var det et straffeskjerpende moment til kroppskrenkelsen (straffeloven 272).

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Jan Bøhler, har fulgt hovedforhandlingen i Oslo tingrett. Etter at påtalemyndighet la ned straffepåstanden, sier han til Nettavisen at vi trenger en straffeskjerpende paragraf i straffeloven for å motvirke æreskulturen.

Vil ha ny «æresparagraf»

- Vi trenger en paragraf i lovverket som sier det er straffeskjerpende hvis vold eller trusler fremsettes med bakgrunn i æreskultur, sier Bøhler.

Les også: De la ikke skjul på æreskultur

Han mener at samfunnet må ha sterkere signaler om at vi ikke godtar denne typen sosial kontroll som gjør at jenter og gutter ikke kan gjøre hva de vil.

I dag inneholder straffeloven den såkalte org. krim.-paragrafen (straffeloven 79c) som gjør det straffeskjerpende hvis straffbare handlinger er utført som ledd i organisert kriminalitet.

På samme måte vil Bøhler ha et påslag hvis kriminaliteten er æresrelatert.

Broren likte ikke søsterens forhold

Mange ungdommer fra Holmlia har fulgt straffesaken mot 21-åringen. Den tiltalte legger ikke skjul på at han ikke likte Mohammeds forhold til søsteren.

Hans forsvarer, Øyvind Bratlien, sa at 21-åringen bare hadde hatt en sunn omsorg og bekymring for sin lillesøster, og at motivet for handlingen ikke kom fra en kontrollerende kultur som er importert til Norge.

- Jeg er vokst opp på Stovner på 90-tallet, og det var akkurat det samme der, sa han i sin prosedyre for Oslo tingrett, sa Bratlien i prosedyren.

Han mente at 21-åringen hadde vært en god bror som var bekymret for sin yngre søster, og at også andre storebrødre burde beskytte søstre på samme måte. Bratlien mente at slik beskyttelse var med å skape ro i et miljø, og ikke omvendt. Disse uttalelsene skapte sterke reaksjoner. Mer om det lenger nede.

Ville ikke at datteren skulle ha kjæreste

Forsvareren sa likevel i sin prosedyre at det som skulle være en samtale med søsterens venn, hadde utviklet seg til noe straffbart, og at hans klient måtte straffes for dette.

Les også: Tiltalte i Holmlia-saken avbildet med kjent voldskriminell

21-åringens far vitnet også i Oslo tingrett. Han avviste at familien ikke aksepterte at datteren kunne ha en kjæreste, men sa at han håpet hun ville vente til hun ble eldre.

Til politiet har han gitt følgende sitat om hva han ville sagt til datteren hvis hun fikk en kjæreste som 16-åring:

«Datteren min, det er alt for tidlig, det lukter fortsatt melk av deg. Du er alt for ung». Les mer om farens forklaring nede i denne saken.

- Helt feil signaler

Jan Bøhler reagerte på forsvarer Bratliens forsvar av denne typen beskyttelse av unge jenter.

- Selv om man har en forsvarerrolle, så må man ikke snakke mot grunnleggende prinsipper i samfunnet, og si at man bør gripe inn overfor kjæresten til søsteren sin, og si at «det bidrar til å skape ro og orden», og at han «håper andre storebrødre gjør det samme» sa en oppgitt Bøhler.

Les også: Verdens farligste gjeng: Blodige lik dukker opp overalt hvor denne gjengen ferdes (+)

Bøhler er vokst opp i Groruddalen og bor der ennå. Han sier at Stovner på 90-tallet var preget av en innvandrerkultur som han vil til livs.

- Jeg trodde vi hadde kommet dit i Norge, at jenters frihet til å velge kjæreste også er noe vi skal forsvarere, sier Bøhler.

- For lav strafferamme

Bøhler mener også det er for lav strafferamme i straffelovens paragraf 288 om å hensette noen i en hjelpesløs tilstand og å unnlate å gi dem nødvendig hjelp. Strafferammen er tre års fengsel, og påtalemyndigheten mener at 21-åringen bør dømmes til et års fengsel primært fordi han forhindret at ambulanse ble oppringt umiddelbart da Mohammed falt om.

Påtalemyndigheten mener ikke at slagene fra 21-åringen forårsaket dødsfallet. En hjertefeil gjorde at Mohammed døde.

Les egen sak: 16-åring døde etter overfall: Kan ha hatt sjelden hjertefeil

Først etter 10 minutter ble ambulanse tilkalt. Da helsepersonell ankom etter 17 minutter og startet bruk av hjertestarter, var det for sent.

- Alvoret i denne paragrafen ble tatt opp av bistandsadvokaten. Hadde de ringt etter ambulanse med en gang, så kunne det gått annerledes. Det viser at det her var snakk om liv og død, sier Bøhler.

Kommentarer til denne saken