I et skriftlig spørsmål til kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V), spør stortingsrepresentant Jan Bøhler (Sp) hva hun skal gjøre etter «renvaskingen» av Født Fri.

Jan Bøhler spør: - Det uavhengige konkursboet for stiftelsen Født Fri, oppnevnt av Oslo Byfogdembete, har «ikke avdekket at det foreligger mistanke om brudd» på de lover de har vært anklaget for. Bostyrer, advokat Anne Christine Wettre, skriver at IMDis vedtak bryter med statens prinsipper om forholdsmessighet. Hun mener at de økonomiske uregelmessigheter som ble avdekket i Født Fris regnskap, ikke kan forsvare at pengestøtten ble stoppet. Bostyrer har derfor bedt Kunnskapsdepartementet om å ta klagen på dette til følge.

Hvordan vil statsråden følge opp konkursboets konklusjoner og når vil dette skje?

Les egen sak: Uavhengig konkursbo ber departementet omgjøre Født Fri-vedtak Du kan lese bostyrets uttalelse her.

Melbys departement behandler nå klagen på vedtaket til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), som fratok Født Fri statsstøtten. Bostyret ble bedt om en kommentar i forbindelse med denne behandlingen.

– Grundige undersøkelser av stiftelsens økonomi viser klare og systematiske brudd på forutsetningene for tilskudd, sa IMDi-direktør Libe Rieber-Mohn i en pressemelding i november, da pengestøtten på 3 millioner kroner for andre termin ble stoppet.

Kommentar: Nå gjenstår bare prestisjen i Født Fri-saken (Erik Stephansen)

Rieber-Mohn viste til notatet fra Ernst & Young, som hadde kritisert økonomistyringen i stiftelsen, og mente at pengene kunne ha blitt brukt på ulovlig måte. Siden da, har EYs notat og IMDis konklusjon fått sterk kritikk - nå sist fra bostyret.

Nå gjenstår det å se hva Kunnskapsdepartementet konkluderer med i klagesaken.