Da Jan Helge Andersen satt i politiavhør 18. oktober i fjor fortalte han blant annet om en erfaren NRK-journalist, XX, som har base på Sørlandet og i en årrekke har jobbet med Baneheia-saken.

Nettavisen har tidligere omtalt at Viggo Kristiansen advokat, Arvid Sjødin, har reagert kraftig på innhold i avhør om NRKs journalist.

I avhøret har Baneheia-dømte Andersen forklart at han fikk spørsmål om han ikke burde kontakte advokat. Årsaken var at det var kommet «drøye påstander» om ham i media.

Oppfordringen skal ha kommet fra en annen NRK-journalist, YY. Men det var den samme NRK-journalisten på Sørlandet som formidlet budskapet til Andersen.

XX og YY har blant annet samarbeidet om en omfattende og grundig graveartikkel om Baneheia-saken.

NB! I den første versjonen av denne artikkelen skrev Nettavisen at det var XX som kom med oppfordringen til Andersen, dette er ikke riktig. XX formidlet dette budskapet fra YY, ifølge Andersens forklaring i avhør.

Forfatter: - Ganske heftig

Det har ikke lykkes for Nettavisen å få klarhet i hvilke medieoppslag Andersen refererer til, men innholdet i boken til forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr, «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet» skal være ett av dem.

I avhørsrapporten står det følgende om Andersens forklaring:

«Hver gang saken blir tatt opp igjen kommer det fram nye ting i media. Media skal egentlig være upartiske, men mistenkte opplever at de sjelden er det, og at de fleste ikke har hatt noen særlig grundig gjennomgang av saken unntatt XX.

Mistenkte husker ikke den artikkelen nå, men XX ringte ham og stilte spørsmål om hvorvidt han hadde advokat og hadde tenkt på om han ville gjøre noe med det som var skrevet i media.»

Les også: Opplysninger til Nettavisen: Nytt DNA-funn fra Jan Helge Andersen

I avhøret kommet det også frem at Andersen har forklart at XX mente han burde kontakte advokat siden det var kommet «drøye anklager» mot Andersen fra flere gjennom media, blant annet Jahr og Sjødin.

Baneheia-forfatter og journalist Bjørn Olav Jahr reagerer kraftig på Nettavisens opplysninger som kommer frem i avhør.

- Dersom det stemmer at XX har gitt ham råd om å kontakte advokat synes jeg det er en ganske heftig kildepleie han bedriver. For meg virker det som kildekontakten mellom XX og Andersen kan ha vært litt for tett, sier Jahr til Nettavisen.

- XX har gjennomgående fremstilt Andersen som troverdig, helt i tråd med tidligere påtaleansvarlige og de etterlattes bistandsadvokater. Det har han heller ikke lagt skjul på. Men for å forsvare Andersen litt, så ville helt sikkert Viggo Kristiansen sagt at jeg er en god journalist dersom han ble spurt.

KOMMENTAR: Gjenopptakelse av Baneheia-saken er helt på sin plass

NRK-journalisten XX sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere noe som går på kontakten med Andersen eller hva som kommer frem i avhør.

YY opplyser til Nettavisen at han aldri har vært i kontakt med Andersen.

- Jeg ble koblet på gravesaken fordi NRK Sørlandet ville ha inn en person som hadde erfaring med å lese store mengder dokumenter. I vår presentasjon har vi utelukkende forholdt oss til dokumentene fra gjenopptakelsesbegjæringene, sier YY til Nettavisen.

Han ønsker ikke å si noe om dialogen eller kontakten han har hatt med NRK-kollegaen.

Fagredaktør i NRK, Marius Tetlie, stiller ikke til intervju, men skriver følgende i en mail:

«NRK kommenterer ikke samtaler våre journalister har med kilder, men vår medarbeider kjenner seg ikke igjen i utsagnene Nettavisen bringer fra politiavhør.»

Les også: Viggo Kristiansen løslates - Baneheia-pårørende har bedt om voldsalarm

- Blendet av ubalansert journalistikk

I mai 2000 ble Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) funnet drept og voldtatt i Baneheia i Kristiansand.

Jan Helge Andersen tilstod og ble dømt til 19 års fengsel, Kristiansen, som hele tiden har nektet straffskyld, ble dømt til 21 års forvaring. Saken til Kristiansen ble besluttet gjenopptatt i februar i fjor. Han ble løslatt i juni samme år.

Det var Andersen som snakket Kristiansen inn i saken.

Nettavisen har vært i kontakt med Jan Helge Andersen som henviser til forsvarer Svein Holden for uttalelser. Holden ønsker ikke å gi kommentarer.

Les også: Viggo Kristiansen løslates - Baneheia-pårørende har bedt om voldsalarm

Viggo Kristiansens forsvarer, Arvid Sjødin, mener det Andersen forteller om XX mildt sagt ikke er innenfor journalistiske metoder.

- At journalister sterkt antyder for en dømt drapsmann at han skal skaffe seg advokat for å gå etter journalister og advokater som forsøker å belyse problematiske sider med en dom, er nok ikke bare presseetisk problematisk. Det viser også tydelig hvilke grunnleggende holdning disse journalistene har og hvor blendet de må være av egen ubalanserte journalistikk, sier Sjødin til Nettavisen.

- Andersen utførte drapene alene

Forfatter Jahr står fjellstøtt i sitt inntrykk av NRKs dekning. Samtidig tilbakeviser han at han har kommet med «drøye anklager» om Baneheia-dømte Andersen.

- Han sier han ikke var alene om drapene, jeg skriver i min bok at han må ha vært alene. Jeg forstår at Andersen mener at premisset for boken min er feil, sett fra hans verden. I lys av det kan selvsagt det meste sies å være drøyt, sier Jahr til Nettavisen.

- Når det først gikk så galt håper jeg jo han har drept dem før han har begått voldtektene. Jeg er helt sikker på, slik bevisene står i saken, at han har vært alene om ugjerningene. Rekkefølgen på handlingene er noe jeg fremstiller som en mulighet, at han var alene er jeg langt sikrere på. I min verden er det ikke drøyt å omtale dette i en bok. Det som er drøyt er Andersens handlinger.

I avhør har Andersen også forklart seg om kritikk som skal ha vært rettet mot Jahrs bok.

«Mistenkte har hørt utdrag fra journalister som også har vært sinte over det Jahr har skrevet, med tanke på at han virker å ha skrevet boka ut fra en viss innstilling og så tilpasset informasjonen sin til det. Mistenkte har samme inntrykk av dokumentaren som ble laget (...).»

Men forfatteren mener det er viktigere å ha debatt om NRKs dekning. Han hevder også at han inntil nylig hadde til gode å se en sak der NRK har stilt kritiske spørsmål til påtalemyndigheten. Han mener også at NRK tidligere har vært mikrofonstativ for de pårørende og tidligere kriminalsjef i Kristiansand, Arne Pedersen, som har ment at mediedekningen har vært for pro Kristiansen.

- Jeg synes NRKs journalistikk i Baneheia-saken har vært mer preget av kampanjejournalistikk enn av journalistikk. Jeg mener de altfor lenge har tviholdt på et gammelt narrativ som handler om at Andersen snakker sant og at det har vært to gjerningspersoner. Senere dekning bærer ofte preg av å rettferdiggjøre egen forutinntatthet, sier Jahr.

- Selv mener jeg at bevisene viser at Andersen har utført de grusomme drapene alene.

Knapt flertall

Andersen har både i avhør og gjennom advokat Holden tilbakevist at han var alene om drapene og opprettholder at det var ham selv og Kristiansen som begikk grusomhetene.

Da gjenopptakelseskommisjonen besluttet å åpne saken til Kristiansen på nytt, var det med et knapt flertall, 3 mot 2 stemmer.

Et flertall mener nye sakkyndige erklæringer og rapporter svekker DNA-beviset.

– Etter flertallets vurdering er det samlet sett en rimelig mulighet for at Kristiansen ville ha blitt frifunnet dersom lagmannsretten hadde vært kjent med de nye bevisene som nå foreligger, skriver Gjenopptakelseskommisjonen.

Avgjørelsen ble avsagt under dissens 3–2. Mindretallet mener at det ikke er en rimelig mulighet for at de nye sakkyndige rapportene om DNA-beviset – sammen med øvrige bevis – ville endret bevisbildet slik at Kristiansen hadde blitt frifunnet.

Jahr mener også at det såkalte mobilbeviset ikke holder som fellende bevis. I retten ble dette tillagt mindre verdi fordi de mente DNA-beviset stod sterkt.

Men Jahr mener at mobilbeviset er et utelukkelsesbevis fordi det beviser at Kristiansen ikke kan ha vært i Baneheia på drapstidspunktet fordi det ikke var dekning der.

På mobilen til Kristiansen ble det likevel sendt og mottatt til sammen tre SMS-er.

Politiet mente i sin etterforskning at de drepte jentene forlot badeplassen i Baneheia cirka klokken 18.55-19.00 og ble voldtatt og drept den påfølgende timen.

Men Kristiansen mottok og sendte de aktuelle SMS-ene i et tidsrom på 40 minutter, klokken 18.57 og 19.37.

I beslutningen om å gjenoppta saken heter det følgende på side 62:

«Politioverbetjent Ingunn Wike, med mange års erfaring innen etterforskning av telebevis, gjør egne undersøkelser opp mot Telenor og uttaler til kommisjonen at Viggo Kristiansen ser ut til å ha alibi for drapstidspunktet gjennom sine mobildata. I sin uttalelse anbefaler hun at saken gjenåpnes.»

NRK mener Jahr tar feil

Fagredaktør i NRK, Marius Tetlie slår tilbake mot forfatteren og avviser blankt at de har tatt side i saken, og han mener NRKs dekning står seg.

«Vi registrerer at Jahr har påtatt seg rollen med å peke ut én gjerningsmann. NRK har ingen formening om skyldspørsmålet og vi ikke har drevet noen form for kampanjejournalistikk.

NRK har kun hatt én agenda, nemlig å lage journalistikk som belyser problemstillingene så godt, balansert og presist som mulig. Sakskomplekset er komplekst, det strekker seg over to tiår, med utallige detaljer og stor uenighet om hva som er viktig, hvordan opplysninger forklares, betones og tolkes», skriver Tetlie i en mail.

Han understreker også at alt som blir publisert på NRKs ulike plattformer er et resultat av en samlet publisistisk vurdering. Altså publiseres ikke artikler uten at overordnede har hatt en gjennomgang av for eksempel balanse og etiske vurderinger.

«Da er redaktører eller vaktsjefer involvert», avsluttes mailen.

Så sent som i slutten av april publiserte NRK en ny artikkel og sendte et innslag på TV-nyhetene der tidligere kriminalsjef Pedersen uttaler at han fortsatt mener det er nok bevis mot Kristiansen.

Men statskanalen har også i det siste flere hatt kritiske artikler om politiets etterforskning den siste tiden.

Jahr har registrert de kritiske artiklene, men mener NRK kommer altfor sent på banen med å rette opp i det han hevder han har vært en mangeårig ubalansert dekning.

- Historien har vist at mediedekningen på ingen måte har vært i Kristiansens favør. Snarere tvert imot. Jeg vil faktisk si at å mene noe annet er dypt irrasjonelt, sier Jahr.