Torsdag meldte Nettavisen nyheten om at en 46 år gammel kurdisk iraker, bosatt i Drammen, fikk norsk statsborgerskap i 2018, etter at italienske myndigheter hadde tatt ut terrortiltale mot ham.

Mandag ble Krekar dømt til 12 års fengsel for terrorplanlegging. Krekar ble pågrepet sent på kvelden samme dag, i påvente av å bli utlevert til Italia. Italienske myndigheter varslet onsdag at en utleveringsbegjæring på Krekar kommer en av de nærmeste dagene.

Dømt til lang fengselsstraff

Pågripelsen ble filmet og lagt ut på Youtube. I videoen roper Krekar «only islam. Islam kommer til dere!», idet han blir fraktet inn i en ventende politibil.

46-åringen ble dømt til syv og et halvt års fengsel i samme sak. En annen norsk statsborger, bosatt i Østfold, ble dømt til ni års fengsle i samme sak.

Alle tre nekter straffskyld og vil anke terrordommen fra Italia.

BAKGRUNN: Her kan du lese mer om tiltalen mot Krekar

Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som avgjør hvem som skal få norsk statsborgerskap. Torsdag bekreftet de til Nettavisen at mannen fikk sitt norske statsborgerskap i 2018.

Fredag fikk Nettavisen kjennskap til at det var i juli 2018 at 46-åringen ble norsk statsborger. I folkeregisteret står mannen oppført både med irakisk og norsk statsborgerskap.

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) har ikke villet uttale seg om saken, og har via pressekontakter henvist til Kunnskapsdepartementet, fordi lov om statsborgerskap er underlagt dem.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

En versjon av tiltalen i den italienske straffesaken, som Nettavisen fått tilgang til, er datert 16. januar 2017. 46-åringen fikk altså norsk statsborgerskap etter at terroretterforskningen var ferdig, og etter at det ble tatt ut tiltale mot ham.

Nettavisen ble allerede i fjor kjent med at mannen hadde fått norsk statsborgerskap, men verken norsk politi, UDI, Justisdepartementet eller hans forsvarer har ønsket å bekrefte opplysningene, selv om dette har ligget tilgjengelig som offentlig informasjon i folkeregisteret.

Først torsdag uttalte UDI seg om statsborgerskapet.

- Vi kan bekrefte at personen dette gjelder fikk innvilget statsborgerskap i 2018, utover dette kan vi ikke uttale oss mer om saken hans før vi er løst fra taushetsplikten, opplyser enhetsleder i UDI Øystein Tonstad Leknes i en mail til Nettavisen.

Kan miste norsk statsborgerskap

Fredag ettermiddag kom kunnskapsminister Jan Tore Sanner med en pressemelding, der han ber om en redegjørelse fra UDI.

«På bakgrunn av informasjonen som har fremkommet i media om at en av mulla Krekars medtiltalte fikk innvilget norsk statsborgerskap samtidig som han var terrortiltalt i Italia, ber kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) om en redegjørelse fra UDI.»

- Jeg har bedt UDI om en redegjørelse av hva som har skjedd i den aktuelle saken. Jeg har også bedt UDI vurdere om det er grunnlag for å tilbakekalle statsborgerskapet, sier Sanner i pressemeldiingen.

«Som følge av denne saken ber Kunnskapsdepartementet videre om at Utlendingsdirektoratet redegjør for kriterier direktoratet bruker i behandlingen av søknader om statsborgerskap.»

- Vi ber om at direktoratet gjennomgår rutinene for saksbehandlingen og vurderer om rutinene bør utvides med flere kriterier, for eksempel undersøkelse av eventuelle utleveringsbegjæringer, avslutter Sanner.

Det er satt frist til 23. juli med å gjøre rede for saksbehandlingen.

UDI opplyste til Nettavisen torsdag at det ikke skal gis norsk statsborgerskap til personer der de kjenner til at er under etterforskning, enten det er i Norge eller utlandet. Straffedømte personer kan miste sitt norske statsborgerskap.

- Hvis en person med norsk og annet statsborgerskap viser framferd som er sterkt til skade for Norges vitale interesser, kan personen miste det norske statsborgerskapet ved dom, dersom personen straffes i seks år eller mer, opplyste enhetsleder i UDI Øystein Tonstad Leknes i en mail til Nettavisen torsdag.

Dette gjelder dom for følgende forbrytelser:

  • Terror eller terrorrelaterte handlinger.
  • Folkemord, krigsforbrytelser eller forbrytelser mot menneskeheten.
  • Vern av Norges selvstendighet og andre grunnleggende nasjonale interesser.

- Bindeledd til terrorcelle

I tiltalen fra terrorsaken, går det frem at italiensk politi mener at 46-åringen i lang tid har vært en av Krekars medarbeidere. De mener blant annet at han var med å revidere et dokument om grunnleggelsen av Kurdistan Bataljon.

«Under fengselsoppholdet (da Krekar sonet i Kongsviger fengsel fra 2012 - 2015, red. anm.) hadde han informasjonsoppgaver og fremstod som direkte mottaker av, og ansvarlig for, å gjennomføre hemmelige oppdrag, for å realisere de voldelige hensiktene til mulla Krekar og Rawti Shax», heter det i tiltalen.

Her anklages videre for å være klar over forbindelser Rawti Shax hadde til væpnede grupperinger på kurdisk område i Irak, til å gjennomføre stragegier ledelsen i Rawti Shax hadde bestemt.

«Også med hensyn til planlegging av terroraksjoner med hevnkarakter som skulle utføres i Norge og til beslutninger for å ivareta organisasjonen og dens leder», står det i tiltalen.

46-åringen skal også ha bidratt til å minske risikoen for å minske risikoen i forbindelse med pågående rettslige tiltak mot organisasjonen i Europa.

Politiet i Italia mener også at han organiserte opprettelsen av en hemmelig komité, sammensatt av to medlemmer som skal ha vervet på oppdrag fra Krekar, med formål om å etablere en stridsgruppe som skulle operere på europeisk jord.

Han skal også, ifølge italiensk politi, ha vært bindeleddet mellom Norge og en italiensk terrorcelle.

Verken 46-åringen bosatt i Drammen, eller Østfold-mannen er pågrepet av norsk politi. Dette er fordi de er norske statsborgere, og Norge leverer ikke ut egne borgere.

- Sjokkerende

Stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet (Frp), og medlem av justiskomiteen, Himanshu Gulati, er også kritisk til at en terrortiltalt mann kunne få norsk statsborgerskap.

- Om dette stemmer, at vi har gitt ham norsk statsborgerskap, mens han var tiltalt for terrorvirksomhet i Italia, så er det sjokkerende. Jeg forventer at UDI går gjennom saken og sjekker om det er delt ut statsborgerskap på uriktig grunnlag, sier Gulati til Nettavisen.

- Dømte terrorister skal ikke være velkommen i Norge. Dette må være en glipp som UDI må rette opp i.

- Dette skjedde mens Frp sitter i regjering, partiet for lov og orden, hva mener du om det, og kan det være flere straffedømte i alvorlige saker som har fått norsk statsborgerskap?

- Vi har hatt et stort fokus på Krekar-saken, og å straffeforfølge andre terrormistenkte. Jeg er ikke redd at det gjelder flere. Men når slike sjokkerende eksempler dukker opp, må UDI gå gjennom og se hva som er skjedd, slik at det ikke gjentar seg.