Yellen, som var nominert til stillingen av president Barack Obama, fikk tverrpolitisk støtte fra begge partier i det dypt splittede kammeret.

Stemmetallene var 56 for henne og 26 imot blant Senatets 100 medlemmer, hvorav 55 er demokrater og 45 republikanere. Alle som stemte mot henne var republikanere, men elleve republikanere stemte ja.

Det er likevel ikke en like stor margin som forgjengeren Ben Bernanke ble valgt med da han i sin tid ble godkjent

Yellen overtar etter Bernanke når han 31. januar går av som sjef i sentralbanken, som i USA heter Federal Reserve, etter åtte år i jobben.