OSLO (Nettavisen): De siste årene har ungdomskriminaliteten i Oslo økt kraftig, mens kapasiteten ved landets ungdomsfengsler er sprengt.

Fredag legger regjeringen frem den første stortingsmeldingen om barne-, ungdoms- og gjengkriminalitet på 20 år. Den skal gjøre det lettere å gi en straffereaksjon til ungdom.

Det ved å gi politiet og rettsvesenet en større rolle i ungdomsstraffen, som i stor grad er overlatt til barnevernet, sammen med skole- og helsesektorene.

Se video: Erna lanserer knallharde tiltak: - Tenk på det som offentlig husarrest:

Dette foreslår regjeringen

Regjeringen legger nå frem et forslag om å fjerne frivilligheten i ungdomsstraff. Dette vil med all sannsynlighet få flertall i Stortinget, hvor regjeringen søker flertall med Fremskrittspartiet.

I tillegg gjør de nå en vurdering av følgende tiltak:

  • Gjør det mulig å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel.
  • Innføre oppholdsforbud for ungdom man vil holde unna belastede områder. Dette inkluderer bruk av fotlenke.
  • Innføre oppholdspåbud med fotlenke som erstatning for varetekt på institusjon.

– Barn får ødelagt ungdomstiden

Denne uka møtte statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Monica Mæland (H) Jan Ottesen og sønnen.

I 2019 ble sønnen, da 12 år gammel, ranet og truet for en merkecaps på vei hjem fra Storo Storsenter i Oslo. Neste dag ble bestekompisen truet med kniv av de samme personene.

Det opprører faren, som også har snakket med andre som har vært gjennom noe lignende.

– De opplever trusler rett etter en hendelse, om at hvis de snakker med politiet så er de «snitchere», og kan bli ofre for nye overgrep. Det er veldig uhyggelig og begrenser deres livskvalitet i den perioden.

Saken ble oppklart av politiet gjennom overvåkningskamera på stedet. Den ble deretter håndtert av barnevernet, siden gjerningspersonene var under kriminell lavalder på 15 år.

I 2019 var det 188 barn under 18 i Oslo som ble anmeldt fire eller flere ganger. En økning fra 88 i 2015.

– Rundt omkring i Oslo er det noen få som klarer å ødelegge ungdomstiden til veldig mange unge, sier Ottesen.

– Det er flere hundre barn i Oslo hvert år som opplever ikke bare ran, men også trusler i etterkant. Det skaper stor usikkerhet og ødelegger ungdomstiden til mange unge, som ikke tør å gå på fotballkamp eller kino på ettermiddagen.

Gjør inntrykk på Erna

Nettavisen har også snakket med sønnen til Ottesen, som familien ikke ønsker skal stille med navn og ansikt.

– Det var skummelt, men som med alle andre ting, så går det bedre etter hvert, sier han.

– Det gikk nok en del måneder før jeg kunne dra tilbake til Storo og føle meg trygg.

Les også: Slik blir koronasertifikatet kontrollert når man reiser inn til Norge

Solberg sier det gjør inntrykk på henne å høre om barn som blir knivranet og truet.

– Jeg tenker at i Norge skal du tørre å gå ut etter mørkets frembrudd. Hvis ikke så er det en grunnleggende feil fra vårt samfunn. Derfor er det så viktig at vi tar tak i dette, fordi barn og unge som blir utrygge, de bruker ikke mulighetene sine.

Nå etterlyser Jan Ottesen mer fokus på ofrene, samt tiltak som trygger barn som opplever vold og trusler.

– Det er viktig å sikre god beskyttelse, sånn at det ikke er en belastning å stå fram og anmelde saken.

– Samtidig må man sikre en god oppfølging av de som begår kriminaliteten, sånn at ofrene slipper å møte dem dagen etter, eller kanskje bare noen timer etterpå.

Vil fjerne frivilligheten

I de mest alvorlige sakene kan ungdom 15-18 år ilegges fengsel, men retten nøyer seg som regel med å ilegge ungdomsstraff. Her legges det opp til en ungdomsplan som skal gjennomføres, i regi av konfliktrådet.

Men ungdomsstraff er basert på lovbryterens samtykke.

Regjeringen ønsker nå å fjerne denne frivilligheten, og erstatte den med en egnethetsvurdering fra politiet, barnevernet og eventuelt andre relevante aktører skal bestemme om personen blir ilagt straff eller en ungdomsplan.

– Vi vil få en bedre vurdering av om reaksjonen er riktig virkemiddel for å bidra til at ungdommen slutter å begå kriminalitet, sier Mæland om dette.

Les også: MDG kan ta storeslem - her er ti av dem

Mæland forklarer at dette vil sikre at unge lovbrytere ikke unngår ungdomsstraff fordi de ikke samtykker, samt at man kan komme i gang med ungdomsstraffen raskt.

– Fotlenke er ikke offentlig gapestokk

På bankplassen i Oslo, et par steinkast unna både Akershus Festning og Statsministerens kontor, sier Erna Solberg at hun vil straffe og hjelpe samtidig.

– Jeg tror det er viktig at de får en straffereaksjon på det de har gjort, og så må vi ha hjelpetiltak samtidig, slik at de kan komme tilbake til skole og arbeid.

Les også: Ny energiplan: Ingen stans i oljeletingen

– Men er fotlenker på ungdom riktig måte å gjøre det på?

– Det er veldig viktig å huske at fotlenke er et alternativ til fengselsstraff. Du kan tenke på det som en offentlig husarrest. De kan fungere i en skole- og arbeidssituasjon, og det er mye bedre enn å sitte i fengsel, sånn at de ikke rekrutteres inn i miljøer som er tungt kriminelle, svarer Solberg.

– Er det ikke stigmatiserende å pålegge ungdom å gå med fotlenke? Særlig på sommeren.

– Men det er fordi du har begått handlinger som gjør at du fortjener en straff. Alternativet ville vært fengsel, og så bruker du fotlenke istedenfor. Fordi da kan du gå på skole, arbeid og følge tiltakene, men du kan ikke gjøre alt det du kunne før, og det er en bedre måte å sørge for at man ikke havner helt på skråplan.

– Du sier det er en offentlig husarrest. Er det også en offentlig gapestokk?

– Nei, det er det ikke, kommer det kontant fra statsministeren.

– De trenger ikke å synes. Rent teknisk er det veldig gode løsninger her, kommer det fra Mæland før Solberg rekker å starte neste setning.

– Men du må selvfølgelig ha en forklaring, legger Solberg til.

– En forklaring på hvorfor du ikke kan være med på ting.

Sprengt kapasitet

I mai kunne Aftenposten melde at kapasiteten ved norske ungdomsfengsel er sprengt, og at man ikke finner plasser til ungdom som Oslo tingrett vil sette i varetekt.

Når Solberg sier at bruk av fotlenke, som regjeringen nå vurderer, er et alternativ til fengselsstraff, så betyr det at fotlenke kan brukes når kriminalomsorgen ikke har plass til flere i fengsel.

Totalt er det kun 11 fengselsplasser for de under 18 i Norge, og hver av dem koster 7 millioner kroner i året.

Les mer: Sprengt kapasitet ved norske ungdomsfengsler

– Vurderer dere fotlenke som et alternativ til fengsel fordi kapasiteten ved ungdomsfengslene er sprengt?

Mæland svarer at fotlenke og oppholdspåbud er i bruk i dag, men i liten grad, og sier følgende om det de nå legger frem:

– Forslaget kan bidra til å redusere bruken av tradisjonell varetektsfengsling og negative konsekvenser av fengsling, og vil være av mindre inngripende karakter.

– Du sier i dette forslaget at du vil gi muligheten til å kombinere ungdomsstraff med ubetinget fengsel. Er det riktig at du vil sette flere ungdom i fengsel?

Ja, vi mener vi må se på mer fleksible ordninger, slik at vi kan kombinere en fengselsstraff for mer alvorlige forhold, med en form for oppfølging. Vi mener at det å kombinere utdanning og jobb med fengsel, i de mer alvorlige sakene, er avskrekkende og vil gi bedre tilbakeføring til samfunnet for den enkelte.

– Vi ønsker å unngå at ungdom havner i fengsel. Vi må forebygge at ungdom blir kriminelle, og vi skal óg skjerpe straffen for enkelte handlinger som gjør at man blir rekruttert til kriminelle miljøer, svarer Mæland.

Vil komme inn raskere

Statsministeren mener man ofte har vært for sent inne med gi straff til unge som har begått kriminalitet.

– Det som er hovedproblemet vårt i dag er egentlig at veldig mange av de som er utsatt for ungdomsstraff har gjort veldig mye kriminelt før de har kommet så langt. Så vi må komme tidligere inn, reagere raskere, sånn at du får styrt folk bedre på riktig vei.

– Og der er det jo blant det at når du får en ungdomsplan at du kan få straff samtidig, at du ikke tror du kan holde deg unna.

I stortingsmeldingen kommer det frem at regjeringen også vurderer å begrense bevegelsen til ungdom som har begått kriminalitet, og som kan være på vei inn i farlige miljøer.

Les også: Solberg lover fem knutepunkter for hydrogen innen 2025

I dag kan påtalemyndigheten forby en person under 15 år å oppholde seg på et sted hvor det er grunn til å tro at faren øker for at personen begår kriminelle handlinger.

– Det skulle virke forebyggende og gi politiet en mulighet til å følge opp barn som oppholder seg i belastede og kriminelle miljøer mer effektivt, sier Mæland om bestemmelsen.

På spørsmål om man kan pålegge noen oppholdsforbud i eget nærmiljø, hvis de har begått kriminaliteten nær der de bor og går på skole, svarer Mæland at man alltid må vurdere om ileggelsen er forholdsmessig i enkelttilfeller.

Forslagene ble lagt fram i statsråd fredag, og skal behandles av Stortinget.