Gå til sidens hovedinnhold

Jeg avviser på det sterkeste at NTBs journalister bevisst videreformidler løgn

Teksten hans er ikke uten poenger, men det er også en del feil, skriver Sarah Sørheim i sitt tilsvar til George Gooding.

Av Sarah Sørheim, nyhetsredaktør i NTB

I kommentaren «NTBs åpenbare feil om «moderate» Kamala Harris» anklager mediekritiker og skribent George Gooding oss for å videreføre løgnaktige påstander om Joe Bidens visepresidentkandidat. Med et uuttalt mål om å bidra til å gjøre henne mer valgbar.

Det korte svaret på dette er: Denne påstanden er svært alvorlig og feilaktig og jeg avviser på det sterkeste at NTBs journalister bevisst videreformidler løgn.

Dette er saken: NTBs åpenbare feil om «moderate» Kamala Harris

Men:Ser en forbi akkurat denne påstanden, er ikke Goodings tekst uten poenger. Den fortjener derfor et lengre svar også.

Her følger det:

Gooding hevder at NTB stoler blindt på våre amerikanske kollegaer, og viderebringer det han mener er feilaktige påstander derfra motstandsløst. Det er feil.

Som nyhetsbyrå er riktignok en stor del av vår jobb å videreformidle nyheter fra andre medier, både norske og internasjonale. I dette arbeidet skiller vi mellom troverdige og ikke troverdige kilder. Nyhetsbyrået AP og storavisen New York Times (NYT) tilhører første kategori. Likevel er det ikke slik at vi automatisk kopierer påstander som kommer derfra.

Les også: - Trumps folk frykter Harris vil tygge opp Pence og spytte ham ut

Vi er for eksempel bevisste på at amerikanske medier, som for eksempel NYT, har en litt annen betoning av sine nyhetssaker enn det norske medier har tradisjon for. Under Trumps presidentperiode har jeg lagt merke til en tendens, særlig i NYT, til at journalistene skriver mer ladet og tar mer stilling også i de rene nyhetssakene. For eksempel gjennom å bruke beskrivelser og karakteristikker av politikere. Det mener jeg er en uheldig utvikling, som i siste instans kan undergrave journalistikkens troverdighet. Denne utviklingen ønsker jeg ikke for NTB. Denne prinsipielle holdningen opplever jeg at jeg deler med hele resten av redaksjonen.

Så til sakens kjerne: Hvordan beskrive visepresidentkandidat Kamala Harris som politiker?

NYT bruker «pragmatisk moderat». AP skriver «sentrist». I NTB har vi, i én sak, referert til at Harris «regnes som politisk moderat».

Gooding mener dette er feil, og viser til nettsteder som basert på stemmegivning plasserer amerikanske politikere på aksen progressiv/moderat. Her ligger Harris lengst ut på den progressive siden. Det er riktig.

Samtidig står demokratene nå i en utvikling der mange ønsker å ta partiet mer radikalt til venstre. Harris tilhører ikke denne fløyen. Hun fører også en knallhard linje på kriminalpolitikk, og regnes for å tilhøre hovedstrømmen i partiet innen utenrikspolitiske spørsmål. Hun har også blitt anklaget av venstreaktivister for å ikke ta rasisme og vold i politiet på alvor. Det taler for å plassere henne i en mer moderat bås.

Poenget er: Hvor Harris oppfattes å ligge politisk varierer sterkt med hvilket ståsted observatøren har. Og Gooding argumenterer godt for at beskrivelsene av Harris på lang vei er politisert. Det er i demokratenes egen interesse at hun presenteres som så valgbar som mulig. Da er merkelappen «moderat» å foretrekke fremfor «ventreekstrem». Åpenbart.

Les også: USA styres av oldinger: Et politisk skrekk-kabinett

Her er det derfor avgjørende at journalister opptrer kildekritiske og selv undersøker grunnlaget for denne og andre merkelapper.

Jeg mener det er relevant å vise til kilder som AP og New York Times i vår dekning av Harris spesielt - og amerikansk politikk generelt. Men vi bør også opplyse om at andre kilder bruker andre beskrivelser, og få frem at det er en reell uenighet om hvor Harris bør plasseres. Her kan vi med fordel bli mer nyanserte.

Samtidig mener jeg Gooding faller for eget grep når han går derfra til å anklage medier som NYT, AP og NTB for «løgn». Å lyve er en villet handling, der målet er å føre folk bak lyset. Det er det omvendte av journalistikk.

Gooding og jeg er dog enige om en ting: Journalister er også mennesker, med tilhørende politiske synspunkter og følelser. En stor del av vår jobb er derfor å skille mellom hva som er egne, subjektive oppfatninger, og hva som er fakta.

Les også: NRK spiller dumme om «obamagate»

For nyhetsjournalister er dette selve kjernen i faget vårt. Noe vi gjør hver eneste dag. Men det betyr ikke at vi alltid lykkes. Derfor er debatter som dette gode og skjerpende. Jeg håper (og tror) Gooding vil fortsette å lese oss kritisk.

Men jeg forventer også en like sterk presisjon og redelighet i hans argumentasjon som han (med rette) forventer av oss i NTB.

Kommentarer til denne saken