Tirsdag avgjorde Kirkemøtet i Den norske kirke at homofile par ikke skal få gifte seg i kirken.

- Jeg blir forbannet, sier Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim til Nettavisen.

Med 51 mot 64 stemmer avviste Kirkemøtet forslaget om å utarbeide en egen vielsesliturgi for likekjønnede par.

Les også: Kirken sier nei til homofile par

- Det er veldig skufende
Asheim, som selv er homofil, mener kirken gjør en stor feil.

- Det er veldig skuffende at Den norske kirke ikke benyttet anledningen både til å tilpasse det tilbudet de har til innbyggerne i Norge, og det faktum at vi i 2014 har en felles ekteskapslov, sier Asheim.

- Er du overrasket over resultatet?

- Det er jeg dessverre ikke. Det har vært veldig mange ord og meninger ute fra den konservative fløyen i Den norske kirke, og det er synd å se at det er argumentene som har nådd gjennom, sier han.

Med knapt flertall forkastet Kirkemøtet også et forslag om å innføre en egen forbønnsliturgi for ektepar av samme kjønn.

- Handler faktisk om mennesker
Høyre-representanten mener delegatene på Kirkmøtet ikke følger med i tiden.

- Det er veldig langt mellom samfunnet og de 116 delegatene der inne, for de sitter og snakker om det på et teoretisk nivå. Det handler faktisk om mennesker som føler seg hjemme i den kristne tro, men som føler seg utstøtt i kirken, tordner han.

Asheim advarer samtidig kirken mot konskvensen.

- Det man snakker om her er om man skal tolerere andres kjærlighet. De bør også tenke på de 13-åringene som ikke har kommet ut av skapet, og hvilke signaler de sender, sier han, og legger til:

- Det å holde bibelen foran seg, er bare å skjule egne fordommer.

- Bør heller slåss for kjærligheten
Selv mener han at kirken bør være en åpen folkekirke, for alle.

- Det er vel viktigere å være en kirke som slåss for kjærlighet, enn å krangle om to som elsker hverandre, sier Asheim.

- Hvorfor er det så viktig å gifte seg i kirken?

- Det er jo opp til hver enkelt om det er riktig. Men det jeg er opptatt av er å ha en folkekirke som ikke ekskluderer, sier han.


- Det er trist for kirken

Stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) er også veldig skuffet.

- Jeg synes det er trist for kirken, og mener det er med på å undergrave egen legitimitet og troverdighet, sier Trettebergstuen til Nettavisen.

Trettebergstuen, som er lesbisk og en forkjemper for homofiles rettigheter, sier mange hadde håpet at kirken nå skulle ta et skritt i riktig retning.

- Jeg tror dette vil bety at noen melder seg ut av kirken, sier hun.

Men heller ikke hun er overrasket over resultatet.

- Nei, det er jeg ikke. Men jeg vil fremheve at det de siste årene har vært en stadig større andel som jobber for det moderne og riktige her. Men dessverre er det fortsatt sånn at motstanderne vant fram, sier Trettebergstuen.

- Sterkt signal til homofile
Trettebergstuen mener kirken med dagens avgjørelse sender et svært dårlig signal til mange.

- De sender et sterkt signal til alle homofile. Det er trist for kirken og for likestillingen i Norge, mener hun.

Ønsket hennes er en bred folkekirke, som er tydelig på at kirken er for alle.

- Det er de ikke ved å fortsette å hevde at homovigsling er noe kirken ikke skal drive med, sier hun, og påpeker:

- Den rødgrønne regjeringen innførte felles ekteskapslov, men jeg hadde håpet at tiden hadde jobbet med oss.


- Mener det er forskjell på folk

Hun får støtte fra nestleder i Aps homonettverk, Gard Sandaker-Nielsen.

- Utrolig at Den norske velger å fortsette å diskriminere homofile og lesbiske på denne måten. Dette er et tydelig signal om at Den norske kirke mener at det er forskjell på folk, sier Sandaker-Nielsen til Nettavisen.

Han mener vedtaket vil gjøre det vanskelig for alle prestene som ikke vil diskriminere, men ønsker å vie likekjønnede par.

- Nå får de ikke lov til å følge samvittigheten, men blir tvunget til å diskriminere. Det er en trist dag for alle som kjemper for at Den norske kirke skal være en raus folkekirke, sier han, og legger optimistisk til:

- Samtidig er det bra at det er sterke krefter i kirken som kjemper mot denne diskrimineringen. Det gir håp for framtida.