Gå til sidens hovedinnhold

Jeg, en «velferdsprofitør», har noen spørsmål til dere to

Til Bjørnar Moxnes og Audun Lysbakken:

Kan dere vennligst slutte å påstå at vi har «sugerør i statskassa» og tar ut enorme summer fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling.

Av Eli Sævareid, daglig leder i Trygg Barnehager AS i Haugesund

Begrepet «velferdsprofitører» blir brukt oftere i norske medier om eiere av private virksomheter innen helse og omsorg. Andre varianter er «barnehagebaroner», «grådige profitører» og «pengeflyttere». Felles for oss er at vi har «sugerør i statskassa» og drives utelukkende av profitt, på bekostning av barn, eldre, syke og ansatte.

Sannheten er at vi aldri har tatt utbytte ut av våre FUS-barnehager.

Revolusjonær konkurranse

Etter at SV fikk revolusjonær konkurranse da Bjørnar Moxnes (Rødt) rykket inn i Stortinget i 2017, eksploderte bruken av det. Fra til sammen beskjedne 300 ganger i perioden 2011 til 2016, økt bruken av begrepet voldsomt fra 2017, til hittil over 2000 ganger.

Les også

- Trist at Hadia Tajik uttaler seg slik

Bruken av slike begreper har heldigvis vært uvanlig. De gir assosiasjoner til suspekt eller kriminell virksomhet, som «krigsprofitør», «narkobaron», «skattesnylter» og lignende.

Det er også hensikten med en så ekstrem retorikk, en metode man finner både på ytre venstre og ytre høyre. Ved å skape et fiendebilde av grådige og umoralske aktører, kan en påstå hva som helst, uavhengig av virkeligheten.

Kjære, Audun og Bjørnar

Jeg har derfor noen spørsmål til Audun Lysbakken. Du og dine hevder at enorme verdier, skapt med skattefinansiert velferd og foreldrebetaling, finner veien til private lommer hos «velferdsprofitørene» i stedet for til å gi barn et best mulig tilbud, og at vi undergraver ansattes rettigheter.

Les også

Venstresiden verner «velferdssløserne» og lar det gå ut over barna i barnehagene

Jeg har også noen spørsmål til Bjørnar Moxnes, uten særlig håp om et saklig svar:

Du og representanter fra ditt parti har, i tillegg til det Lysbakken har hevdet, sagt at vi har «maksimal avkastning» som øverste mål. Dere har sagt at systemet er rigget for «å gjøre det enkelt for velferdsprofitørene å berike seg selv på våre skattepenger», at vi har «tjukke sugerør i statskassa». Du sier at vi lurer offentlige barnehagekroner ut av barnehagene, at du vil ha slutt på «profittbarnehagene», og at vi ikke trenger annet enn ideelle og kommunale barnehager.

Sånn ser virkeligheten ut:

Vi har aldri tatt utbytter fra barnehagedriften og dermed ikke fra offentlige tilskudd eller foreldrebetaling. Vi jobber hardt for å ha et positivt resultat i hver barnehage for å sikre egenkapital til uforutsette hendelser og kostnader til vedlikehold, sykdom hos ansatte og innkjøp.

To tredeler av våre barnehager har overskudd, og det går tilbake til barnehagedriften.

Ved å skape et fiendebilde av grådige og umoralske aktører, kan en påstå hva som helst, uavhengig av virkeligheten

Så, kan dere vennligst slutte å påstå at vi har «sugerør i statskassa» og tar ut enorme summer fra offentlige tilskudd og foreldrebetaling!

Les også

Bergen kommune krever barnehagekjede for 28 millioner kroner

Mer enn bare barnehagedrift

Vi driver i tillegg til FUS-barnehagene et eiendoms- og entreprenørselskap, Trygge Barnehager, som investerer i eiendom og bygger barnehager for kommunale og private aktører. Når vi har overskudd i denne virksomheten, eller andre kjeder og barnehager selges til betydelige beløp, handler dette primært om eiendomsverdier.

Ikke offentlige midler som skulle gått til drift av barnehager. Som statsråd Jan Tore Sanner presiserte 16. august, i sitt svar på spørsmål fra Bjørnar Moxnes om salget av Gnist-kjeden: «Det er nødvendig å skille mellom overskudd ved salg av eiendom og overskudd på drift av barnehage. Det tas ut relativt lite årlige utbytter i den private delen av barnehagesektoren».

Så, kan dere vennligst slutte med den bevisste, forvirrende og systematiske sammenblandingen av eiendomsvirksomhet og barnehagedrift.

Det er heller ikke slik at vår måte å drive barnehagene på rammer barnas, foreldrenes eller de ansattes velferd og rettigheter. Offentlige tilskudd og foreldrebetaling går i sin helhet til barnehagedriften. I 97 prosent av alle de private barnehagene har de ansatte tariffavtaler og pensjonsytelser på høyde med de kommunale.

Så, kan dere vennligst slutte å påstå at barn, foreldre og ansatte er ofre for «velferdsprofitører» som eier barnehager.

Les også

Frp vil sette bestemor på anbud, ha flere velferdsprofitører og står bak noen pengesluk av prestisjeprosjekter

Opprinnelsen til dagens barnehagestruktur

La meg minne om opprinnelsen til dagens barnehagestruktur i Norge, hvor halvparten av alle barn går i private barnehager.

Barnehageforliket av 2003, initiert av SVs Øystein Djupedal og mislikt av Høyre, skulle bidra til full barnehagedekning. Løsningen var utbygging, redusert foreldrebetaling og likebehandling av private og offentlige tilbydere. Dermed fikk private aktører som ønsket å bygge barnehager enten investeringstilskudd, eller momskompensasjon og mulighet for å ta opp lån i Husbanken, selv om lånene fortsatt var gunstigere for kommunale barnehager.

Når barnehagene selges i dag, realiserer eierne opptjent egenkapital. I tillegg får eierne gevinster fra salget fordi prisene på eiendom har steget betydelig de siste årene.

Uten private - ingen full barnehagedekning

Norge fikk full barnehagedekning få år etter forliket i 2003. Private utbyggere sto for 70 prosent av dette løftet.

Les også

«Velferdsprofitører»: - Jeg har aldri brukt det ordet

I et intervju i 2017 sa Øystein Djupedal dette om forliket: «Det gjorde at flere kvinner kunne jobbe på full tid. Vi fikk stoppet praksisen med dagmammaer som ikke betalte skatt og ikke ga noe godt tilbud til barna. Vi gjorde det mulig for småbarnsforeldre å gi barna sine et trygt og pedagogisk godt tilbud mens de selv var på jobb», sa Djupedal, og la til: «Det har vært en helt fantastisk suksess som jeg er stolt over å ha vært den som tok initiativet til».

Det var den gangen SV jobbet med politiske løsninger på vesentlige problemstillinger.

Det er ikke unaturlig at man 16 år etter barnehageforliket drøfter om dagens løsninger er optimale. Jeg ønsker en ny lovgivning for private barnehager velkommen.

Men, det er en debatt vi må ta på et saklig og faktabasert grunnlag. Den er for viktig til at premissene legges av en ortodoks kommunist som Bjørnar Moxnes.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå

Kommentarer til denne saken