BANGKOK (Nettavisen/NA24): For utflyttede Kjell Asmundvaag har medlemskapet i folketrygden vært lite verdt.

Dokumentasjon NA24 har mottatt viser at Asmundvaag hadde vært i en vesentlig bedre økonomisk situasjon dersom han hadde latt være å betale for medlemskap i det norske «sikkerhetsnettet».

Vi sitter på en kafé i sentrum av Bangkok, Thailands hovedstad. Kjell er syk, han har en cyste i prostata som legen er redd kan utvikle seg til kreft. Annenhver uke må han reise inn til Bangkok på kontroll.

Kjell har akkurat kommet ut fra legekontroll på det anerkjente sykehuset Bumrungrad, noen steinkast unna.

Lavt batteri
58-åringen er sliten. Reisen inn til Bangkok på 38 mil har tatt på, men det er andre årsaker til at Kjell er på randen av sammenbrudd. Sykdommen har gjort sitt, men det viser seg at kampen mot det norske trygdesystemet er den verste påkjenningen.

- Kan du i korte trekk fortelle din historie?

Kjell trekker pusten. Det er vanskelig, Kjell sliter med å komme i gang.

Men Kjells historie er viktig for alle nordmenn som velger å flytte til land utenfor EU/EØS. Det skyldes nemlig at det frivillige medlemsskapet i folketrygden viser seg å være mye mindre verdt enn hva mange tror.

Slet seg ut
- Jeg fikk en nakkeskade på begynnelsen av nittitallet. Antageligvis har skaden oppstått som følge av mine mange år med en fysisk krevende jobb i fiskeforedlingsindustrien, sier Kjell.

Etter å ha vært hos lege på Lillehammer sykehus ble han satt på venteliste til nærmere undersøkelser. Kjell ventet tålmodig i 15 måneder før han endelig ble innkalt til kontroll. På Rikshospitalet i Oslo fikk han tatt de etterlengete røntgenbildene.

- Legene konkluderte med at de ikke kunne operere. Skaden i nakkevirvlene én, to og tre var for kompliserte mente de norske legene, sier Asmundvaag lettere oppgitt.

Vendepunkt i livet
Om lag ett års tid senere ble Kjell uføretrygdet. Med null håp om operasjon satt han seg ned for å tenke.

- Jeg hadde en bekjent som levde et bra liv i Thailand. Han mente at det varme klimaet var bra for helsen og at symptomene på nakkeskaden ville bli mindre dersom jeg flyttet sørøstover, forteller han.

Asmundvaag startet forberedelsene.

Beholdt medlemskap i folketrygden
- Noe av det første jeg forhørte meg om var medlemskap i folketrygden, sier han.

Etter å ha fått råd fra trygdesjefen på trygdekontoret i Lillehammer var han i liten tvil om at han ville beholde medlemskapet.

- Alle jeg snakket med sa det ville være galskap å ikke opprettholde det, sier Kjell.

Valget angrer han bittert på i dag.

Godt liv på landsbygda
Kjell Asmundvaag bor i en landsby nordøst i Thailand, nærmere bestemt Nong Bua Khok i Chaiyaphum-provinsen. Her har han etablert seg med sin nye thailandske familie bestående av kona Saneh (35) og døtrene Lise (8) og Nina (3).

- Lise og Nina er mine to diamanter. Lise har akkurat begynt på skolen, sier Kjell stolt og viser frem bilder som vitner om norsk-thailandsk familieidyll på landsbygda i Isaan, Thailands frodige matkammer.

Ny nakkeskade
Men idyllen har begynt å sprekke etter at Kjell på nytt ble syk.

- Jeg hadde med meg en grei slant sparepenger da jeg kom hit, sier Kjell.

Pengene fikk imidlertid ben å gå på da han ble utsatt for en ulykke.

- For fem år siden falt jeg og slo nakken. Jeg ble lam i venstre arm. Liggende i flat stilling ble jeg kjørt den lange veien til Bangkok, forteller Kjell.

Én time etter ankomst til Bumrungrad satt Kjell i stolen foran den thailandske legespesialisten. Sammen gikk de gjennom røntgenbildene.

- Det viste seg at nakkevirvel fire, fem, seks, syv og åtte hadde falt sammen i tillegg til skaden jeg hadde fra før. Ifølge legen var operasjon eneste løsning.

Røntgenbildene ble sendt elektronisk til Norge. Kjell ville forvisse seg om at det var greit for norske helsemyndigheter at han tok operasjon i Thailand.

De norske legene svarte at dersom helsen hans var god nok var operasjon den beste løsningen.

Dagen etter var Kjell operert.

Har du havnet i en lignende situasjon, eller har tips om noen som har det? Ta kontakt her

La ut selv
Etter sykehusoppholdet reiste Kjell hjem. Han var i godt humør. Endelig skulle han bli helt frisk. Selv om operasjonen kostet 90.000 kroner, penger han selv la ut, var han sikker på at medlemskapet i folketrygden ville dekke operasjonen.

Kjell tok feil.

Får ikke ordentlig svar
- Jeg har ikke fått én krone returnert, sier Kjell og fremlegger en bunke med brev.

Det er korrespondansen han har hatt med NAV gjennom flere år.

- Jeg har sendt brev på brev, noen ganger har jeg fått svar, men da er svaret bare at mitt bred er mottatt og at saksbehandlingstiden er fire måneder. Det virker ikke som norske helsemyndigheter bryr seg om kalenderen, sier Kjell.

I de to første årene etter operasjonen måtte Kjell hyppig inn til Bangkok for kontroll av nakken. De mange turene medfører naturligvis kostnader.

- Heller ikke dette har jeg fått noe støtte for, sier Kjell

Sparekapitalen tok slutt
Takket være sparekapitalen gikk livet sin vante gang. Kjell bygde et flott hus til seg og familien.

Høsten for to år siden ble den yngste datteren Nina alvorlig syk samtidig og Lise begynte på skolen.

- Selv om Thailand er billig på mange måter, er landet dyrt på andre områder, spesielt for oss utlendinger. Det koster penger å sende Lise på en god skole, det samme gjør god privat legebehandling for familien, sier Kjell.

Fremdeles klarte han å holde hodet over vannet økonomisk.

Prostata og kildeskatt
På en rutinekontroll i fjor oppdaget legen at Kjell hadde en cyste i prostata. Kort tid etter kom Kristin Halvorsens kildeskatt.

- Jeg fikk problemer med prostataen for halvannet år siden. Dermed ble det nye turer til Bangkok. Kostnadene løp. Og da kildeskatten ble innført tidligere i år begynte jeg å få problemer med økonomien, sier Kjell.

(Red. anmerkning: Daværende finansminister Kristin Halvorsen innførte kildeskatt på 15 prosent for all pensjon som blir utbetalt til nordmenn bosatt i utlandet. Den nye loven om kildeskatt ble vedtatt i desember 2008 og fikk virkning fra og med inntektsåret 2010)

Kjells pensjon på cirka 246.000 kroner årlig var i utgangspunktet nok til å dekke faste og variable kostnader. Etter at kildeskatten kom, må Kjell vri og vende på kronen.

Står over kontroller
- Sparepengene har jeg i hovedsak brukt på helserelaterte utgifter til meg og familien. Nå er sparekontoen tom, og jeg har rett og slett ikke penger til å betale for det en prostatoperasjon vil koste, sier Kjell.

Han sliter også med å finansiere de to månedlige kontrollene i Bangkok.

- Jeg har måttet hoppe over noen kontroller, men nå har jeg lånt noen penger av en norsk venn, sier Kjell som denne uken har vært til kontroll på Bumrungrad.

Forstår lite
- Hvorfor får du ikke dekket nakkeoperasjonen og de andre helserelaterte utgiftene du har?

- Ja, det skulle jeg gjerne ha visst. Til tross for at jeg er medlem av norsk folketrygd får jeg null hjelp. Jeg har sendt mange brev uten å få svar. Å kommunisere med dem er nesten umulig, sier Kjell og forteller at han har måttet forholde seg til et utall av saksbehandlere.

- Hvis jeg er så heldig å komme gjennom på telefonen møter jeg som oftest saksbehandlere som knapt snakker norsk, sier han oppgitt.

Medlemskapet null verdt
- Et frivillig medlemskap i folketrygden koster penger. Hvor mye har du betalt i medlemskapsavgift siden du flyttet til Thailand?

Kjell ler.

- Ja du. Jeg har regnet på det. Et forsiktig anslag viser at medlemsavgiften, som er 9,1 prosent av pensjonen, har kostet meg 1,4 millioner baht, eller 224.000 kroner totalt de ti siste årene.

- Hvor mye penger mener du at du har krav på fra folketrygden?

- Det dreier seg om mellom 500.000 til 600.000 baht – eller om lag 100.000 kroner. Tallene viser at mitt medlemskap i folketrygden har vært bortkastet, selv om jeg mot all formodning skulle få tilbakebetalt alt jeg mener jeg har krav på, sier Kjell oppgitt.

Bisarr logikk
Han peker på det bisarre i at han som utflyttet sparer det norske samfunnet for store utgifter samtidig som han betaler for et sikkerhetsnett han ikke får glede av.

- Tenk om jeg må flytte hjem til Norge med hele familien. Tenk på hva det vil koste det norske samfunnet. Med min pensjon ville vi blitt avhengig av boligstøtte, sosialstøtte og mere til – for å ikke snakke om helseutgifter til både meg og familien, sier Kjell.

- Vurderer du å si fra deg medlemskapet i folketrygden for å kunne fortsette å bo i Thailand?

- Ja.

Dekker mindre enn folk tror
Ifølge seksjonssjef region utland i Helseøkonomiforvaltningen Sigrun M. Aasan er det et sprik mellom mange emigranters forventninger til folketrygden og hva man faktisk har krav på.

- Når det gjelder Asmundvaag så har han fått dekket det han har krav på i henhold til regelverket, sier seksjonssjef region utland i HELFO Sigrun M. Aasan til NA24.

- Hva har Asmundvaag krav på?

- Som frivillig medlem har Asmundvaag rett til ordinær stønad fra folketrygden. I hovedsak betyr det at han har krav på dekning av utgifter til ambulanse, opphold på sykehus inntil 3.000 kroner per liggedøgn samt legemidler, sier Aasan og understreker at reglene er bestemt av Stortinget.

- Betyr det at Kjells nakkeoperasjon, som var akutt og måtte utføres i Thailand, ikke dekkes?

- Det stemmer.

- Da er vel ikke frivillig medlemskap i folketrygden mye verdt?

- Den vurderingen får bli opp til hver enkelt. Han vil få dekket planlagte operasjoner dersom han reiser hjem til Norge, og vel og merke betaler reisen selv, sier Aasan.

- Emigranter må altså reise hjem for egen regning og så risikere å vente i helsekø?

- Det er riktig.

- Er det en god løsning for en tobarnspappa som bor i Thailand og har sin familie der?

- Det er jo ikke det, derfor er vi veldig opptatt av å informere pensjonister i land som Thailand at det kan være en god idé for dem å tegne en god privat helseforsikring, sier Aasan.

- Hva er da poenget med medlemskap i folketrygden?

- Nordmenn som returnerer til Norge etter flere år i utlandet uten å ha vært medlem av folketrygden har ikke krav på helseytelser i Norge. Da må du i så fall betale all behandling selv, sier Aasan og viser til regelen om at nordmenn som har meldt seg ut av folketrygden må ha bodd i Norge i minst tre av de siste fem årene for å kvalifisere til hjelp fra det norske helsesystemet.

Kjell Asmundvaag tror ikke sine egne ører når han hører dette.

- Jeg er født og oppvokst i Norge og har slitt helsa av meg i en slitsom jobb. Dersom jeg sier fra meg det nesten verdiløse medlemskapet i folketrygden risikerer jeg altså å ha mindre rettigheter enn ulovlige innvandrere når jeg flytter hjem. Jeg finner ikke ord, avslutter en betuttet Kjell Asmundvaag.

Fordeler og ulemper
Dag Ekeberg, redaktør i Pattaya Tidende (den største norskspråklige avisen i Thailand), har i løpet av de siste ti årene støtt på de fleste problemstillinger knyttet til norske emigranter og deres forhold til norske trygdemyndigheter.

- En god del utflyttede nordmenn er fornøyd med hjelpen de får fra NAV, men det er også mange som opplever store problemer med å få dekket helseutgiftene sine. Selv de som til syvende og sist får dekket alle eller deler av sine utgifter, opplever dialogen med NAV som krevende, langvarig og frustrerende. Det å føle seg hjelpeløs overfor byråkratiet kan i seg selv være ødeleggende for helsa, sier Ekeberg.

- Kjell Asmundvaag vurderer å avslutte sitt medlemskap i folketrygden. Er det lurt?

- Nordmenn som er sikre på at de ikke skal flytte tilbake til Norge kan vurdere å droppe NAV-medlemskapet. Men jeg anbefaler dem å tenke gjennom saken grundig. Dersom du blir syk så er fordelen med medlemskap i folketrygden at du er dekket nesten uansett årsak. En privat forsikringspolise har en mengde unntak og regler som gjør at du kan risikere å ikke være dekket, sier Ekeberg.

På den annen side forteller Ekeberg at privat behandling i Thailand kan være vel så bra.

- Mange opplever at det er veldig behagelig å bli behandlet på privat sykehus i Thailand i motsetning til offentlige sykehus i Norge. Her er det null ventetid og en service folk flest bare kan drømme om. De beste private sykehusene er meget godt utstyrt, selv om en norsk lege nok i snitt er bedre kvalifisert enn en thailandsk, sier Ekeberg.

Etterlyser dokumentasjon
NA24 mottok fredag ettermiddag en epost fra seksjonssjef Sigrun M. Aasan i Helfo.

- Når det gjelder Kjell Asmundvaag så har jeg gått gjennom saken hans på nytt. Vi mener han har fått utbetalt det han har krav på i henhold til regelverket og i henhold til innsendt dokumentasjon. Dersom han mener han har fått for lite ber vi ham om å sende inn ytterligere dokumentasjon, noe vi også har tilbudt ham tidligere. Får vi dette vil vi ta saken opp til ny vurdering, skriver Aasan.