Av Adel Khan Farooq, filmskaper

Ballen falt mot bakken og den vrei hodet sitt den andre veien, i retning Borggata på Tøyen. Øret mitt sveipet over området, gjennom bygårder og forbi øldrikkende nordmenn i parken, for å finne ut av hva som skjedde.

Jeg hørte ingenting, og så ned på bikkja som fortsatt så i samme retning.

Lyden av sirener

Det var da jeg også hørte det: Lyden av sirener.

En patruljebil kom i full hastighet og kjørte forbi oss. Så kom enda en bil, og deretter enda en. Jeg dro fram mobilen og sjekket nettet. Det sto at politiet rykket ut til en ny knivstikking på Tøyen.

Jeg er født og oppvokst i Oslo, verdens beste by, men jeg har aldri vært så bekymret for barna våre som det jeg er nå. Den siste knivstikkingen føyer seg inn i en rekke alvorlige hendelser helt siden gatene ble tomme for mennesker som følge av korona-krisen.

Se filmen som skaper kraftige reaksjoner her (+). Kampanje Nettavisen Pluss: kun 1 kr for 1 mnd!

Når jeg gjør en opptelling av alvorlige voldshendelser på Oslo-politiets Twitter-konto i perioden 13/3-14/4 er summen nedslående:

  • 16 knivstikkinger/machete-angrep
  • 11 trusler og/eller ran med kniv eller machete
  • 4 skyteepisoder
  • 3 trusler med pistol eller pistolliknende gjenstand
  • 3 pistoler beslaglagt
  • 1 hagle beslaglagt
  • 3 macheter beslaglagt
  • 4 kniver beslaglagt

Brutaliteten øker

Mine kilder på gata oppgir at alt har blitt mye mer brutalt enn tidligere. For ti år siden brukte politiet store ressurser på å knuse gjengmiljøet på Tøyen og Grønland.

I kjølvannet av dette har en ny generasjon kriminelle gjenger vokst fram. Barn helt ned i fjortenårsalderen blir rekruttert, og angriper andre jevnaldrende mer eller mindre uten mål og mening.

Represalier finner sted, enkelte ganger også uten at politiet er klar over det. Og nå, som flere fra den forrige generasjonen har begynt å komme ut av fengsel, har konfliktene mellom de ulike grupperingene eskalert ytterligere i sentrumskjernen.

Det er i ferd med å bli full gjengkrig i Oslos gater, ifølge kilder jeg har snakket med i miljøet.

Alene er de sammen

Dette skyldes til dels en koronarelatert trend. Stengte grenser har ført til at importen av hasj og marihuana har stanset, slik at yngre og eldre rusmiljøer har begynt å slå seg sammen. Narkotikaen som omsettes skifter allerede karakter, og har økt i omfang. Ungdom uten noe å gjøre tyr til munnbind og hetter, og skaper en fryktinngytende stemning på kveldstid.

Dette er en skildring som kunne vært basert på en episode av kultserien «The Wire», men akkurat nå er dette en skildring av gatene i Oslo sentrum. Men korona skal ikke få hele skylda for dette.

Boblen har sprukket

Faktisk har korona bare ført til at boblen med problemer som har hopet seg opp over tid omsider har sprukket. Marginalisert og ressurssvak ungdom i bykjernen har mistet sine fritidsmuligheter, og føler seg feilbehandlet av etnisk norske innflyttere.

Ungdommene har lenge blitt sett på som en trussel mot samfunnet, som bør sendes vekk, og nå som de vandrer ute sammen, blir de anklaget for å spre korona, for å sitere kommentarfeltene.

Stanset, stripset og ransaket

Uskyldig minoritetsungdom blir stanset av politiet, stripset og ransaket før de blir sluppet fri. Ofte i fullt påsyn av skuelystne. Denne fornedrelsen de opplever, kan ende opp som enda mer hat mot autoriteter, og hat smitter enda raskere enn korona.

Samtidig er vi vitne til overbefolkede parker med øldrikkende nordmenn, uten at det løftes så mye som en finger. Dette er rett og slett dobbeltmoralsk.

Solid dugnadsånd, sosialisering på tvers av etnisiteter og billig breddeidrett har vært utslagsgivende for å bevare vårt velfungerende lokalsamfunn. Men det vi nå blir vitne til flere steder i Oslo, er en årelang neglisjering av områder med dårlige levekår, høy andel fattige, trangboddhet og «hvit flukt ut». Men også i Tøyen og Grønlands tilfelle, «hvit flukt inn».

Ulike vilkår

Grunnen til at det ikke blir gjort noe er fordi samfunnet krever at individet ordner opp selv, og forandringen blir det de ønsker å se i samfunnet. Dette er tøv! Hvilken forandring kan man ty til når muligheten for lik oppvekst ikke engang er tilstede?

For dette er våre barn. De trenger vår hjelp - og de trenger den nå.

Vi klarer ikke engang å ta vare på våre egne, og så ser man stygt på en som kaster søppel i feil søppelkasse?

Trenden kan snus

Det er fortsatt mulig å snu den negative trenden. Det bør allerede nå pumpes mer penger til lokale tiltak drevet av både ildsjeler og ungdom. Slik kan vi også sysselsette de som i hvert fall ikke kommer til å få seg jobb i disse tider. Relasjoner mellom lokalbefolkningen og politiet må styrkes, og vi må slutte å stanse mørkhudede mennesker uten skjellig grunn.

Vi kommer til å komme oss gjennom denne krisa. Men hvordan vi gjør det, vil avgjøre hvor store samfunnsproblemene våre kommer til å være når alt dette er over.

Se filmen som skaper kraftige reaksjoner her (+). Kampanje Nettavisen Pluss: kun 1 kr for 1 mnd!