Gå til sidens hovedinnhold

Jeg er fortørnet

Det er nesten ti år siden reguleringen for turstien over den lille knausen til Sollerudstranda ble vedtatt, uten at noe skjer.

SOLLERUD: Som representant i småbåtutvalget som er underlagt Friluftsetaten, har jeg ved flere anledninger spurt etaten om hva som skjer med den del av kyststien som ender opp på Sollerudstranda. Det er et lite stykke som står igjen før man har en sammenhengende kyststi langs Bestumkilen. Vil den snart bli opparbeidet og hvordan vil den bli opparbeidet? Vil den for eksempel få universelle opparbeidelse, slik at den kan brukes av funksjonshemmede, eldre og foreldre med barnevogn? Den stien som går over her i dag, er ikke brukbar på noen måte, sier Reidar Berg.

Kan ekspropriere

Svarene som Berg har fått så langt, er at etaten er i forhandlinger med grunneier og at dersom det oppnås enighet, vil man forsøke å gi traseen en universell utforming.

Jeg er i aller høyeste grad fortørnet. Allerede i Fjordplanen fra 1988 er kyststien en del av planen. Reguleringsplanen er vedtatt for mange år siden. Hvis det er problemer med grunneierne etter så mange år, må da kommunen kunne ekspropriere denne knausen for å få ferdigstilt kyststien, sier Berg.

Etterlyser handlekraft

Han mener den eneste løsningen for trasé må være rundt knausen i vannkanten.

Som du ser er det ikke snakk om mange meter. Her skal det bare noen lass med stein til og få jevnet det ut. Fyllmasse er det mer enn nok av i området, sier Berg, som etterlyser handlekraft hos Friluftsetaten.

Berg har sittet i bydelsutvalget i bydelen og 16 år i bystyret for Frp.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant