REGJERINGSKVARTALET (Nettavisen): Fredag presenterte samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) regjeringens forslag til Nasjonal Transportplan (NTP) sammen med statsminister Jens Stoltenberg og miljøvernminister Bård Vegar Solhjell.

Totalt vil regjeringen bruke 508 milliarder kroner på samferdsel de neste ti årene.

- Har folk i Norge grunn til å være fornøyd med planen dere nå har presentert?

- Jeg håper de ser at det er en ganske ambisiøs satsing, men jeg skjønner de som mener at det er store behov innen samferdsel i Norge. Alle de behovene og forventningene er det ikke mulig å løse på ti år. Men jeg håper at de ser at vi har tatt et stort steg mot et mer moderne transportsystem med denne planen, sier Arnstad til Nettavisen.

Arnstad påpeker at planen har en økt ramme på mer enn 150 milliarder kroner, eller 50 prosent.

Les også: Her er veiene regjeringen vil bygge
Les også: - Du får regningen
Les også: - Bevilger penger som allerede er betalt av bilistene

- Ikke råd til å fjerne bompenger
Opposisjonen mener imidlertid at det gjøres for lite, og er ikke fornøyd. Fremskrittspartiets samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud, sier til Nettavisen at regjeringen bare sender regningen til de som kjører bil, gjennom bompenger.

- Hoksrud mener dere er rause med folks lommebøker. Er dere det?

- Javel, da må han finne ut hvordan han skal bruke pengene. Denne planen er så ambisiøs, og samtidig lar seg forene med handlingsregelen, men du skal ikke gå langt ut over denne rammen for å komme i konflikt med handlingsregelen. Det betyr at du med denne planen ikke har råd til mange milliarder med skattelette. Du har heller ikke råd til å fjerne bompenger, sier Arnstad.

Hun sier hun rett og slett ikke er interessert i å høre hva de enkelte partiene på borgerlig side mener.

- Når det gjelder opposisjonen må jeg si at det er helt forventet at de skal være kritisk, men jeg er ikke lenger interessert i å høre hva de mener hver for seg. Jeg synes de skal gi oss og velgerne en oversikt over hva de som alternativ vil, sier hun, og fortsetter:

- Vi har et Høyre som er for OPS (Offentlig Privat Samarbeid, red. anm.), for bompenger og for handlingsregelen. Vi har et Frp som er mot bompenger, mot OPS og mot handlingsregelen. Velgerne har krav på å vite hva det borgerlige alternativet samlet vil gjøre når det gjelder transport, sier Arnstad.

Her kan du lese hele planen

- Det er ikke monopolpenger
- Det er jo valg snart, og det kan bli regjeringsskifte. Frykter du hva som vil skje med denne planen hvis det blir et skifte til borgerlig side?

- Ja, det gjør jeg faktisk. Fordi jeg skjønner ikke hvordan Høyre og Frp har tenkt å bli enige om bompenger og handlingsregelen. Hvis de holder seg til dagens system, så må de faktisk holde seg innenfor en ressursramme som ikke er langt fra den vi har, sier samferdselsministeren.

- Så du tviler på om de klarer å gjennomføre denne planen med politikken de vil føre?

- Jeg vet ikke hvilken politikk et borgerlig alternativ står for. Jeg vet hva partiene sier hver for seg, men jeg vet ikke hva de vil samlet. Hva en borgerlig regjering vil stå for, er høyst usikkert, mener Arnstad.

Hun påpeker samtidig at bompengeandelen ikke har økt.

- Bompengeandelen øker ikke per år i forhold til det den er i dag. Den samlede andelen bompenger de neste ti årene er på cirka 98 milliarder kroner, og det betyr at du har et snitt på cirka 9,8 milliarder kroner per år. Det har du i dag også, slik at du øker ikke andelen noe særlig, men derimot så øker den statlige ressursrammen ganske betydelig, sier hun til Nettavisen.

- Opposisjonen har tidligere kalt det monopolpenger, når det gjelder planene etter første fireårsperiode. Er det monopolpenger?

- Nei, dette er den ressursrammen vi mener er riktig og nødvendig i årene framover, svarer Arnstad.

- Hvor er Oslotunnelen?
- En ny togtunnel under Oslo, som har vært ønsket av flere, er ikke med i planen. Hva har du å si til dem som er skuffet over det?

- Den må utredes. Den er ikke utredet, og vi må gjennomgå kapasiteten i Oslo-området. Det er svært viktig for oss, og det en av de første oppgavene vi skal ta fatt på i den første fireårsperioden, sier hun.

- Hva er du mest stolt av i planen?

- Jeg er fornøyd med at vi har fått en ambisiøs økonomisk ramme, og så synes jeg vi har fått en balansert fordeling mellom vei og bane - og en balansert regional fordeling. Det betyr at vi kan imøtekomme transportbehov over hele landet. Det synes jeg er bra, sier Arnstad.

- Er det noen spesielle prosjekter du er mer stolt av å få til enn andre?

- Nei, jeg synes det først og fremst er helheten som er viktig. Jeg ser jo at de enkelte prosjektene er svært viktig for mange lokalt, men for meg så er det nok helheten, det at du dekker noen viktige behov slik at transportbehovene får utfylle hverandre, sier hun.