OSLO (NTB): De ansatte i Vinmonopolet motsetter seg ethvert forsøk på å utvide antallet åpningsdager. Spørsmålet blir avgjort i lokale forhandlinger.

- Vi forholder oss rolig til dette ønsket og vet godt hva som er nedfelt i overenskomsten, sier hovedtillitsvalgt Helge Storvik for de Handel og Kontor-organiserte i Vinmonopolet til NTB.

Det er flertall på Stortinget for å endre loven slik regjeringen foreslår i høringsnotatet som ble sendt ut mandag. Men det er ikke politikerne alene som bestemmer om Vinmonopolet skal holde åpent julaften, nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og valgdager, understreker han.

- Blir loven endret, må Vinmonopolet i tilfelle komme til oss med et krav og et tilbud. Da vil det komme motkrav fra vår side. Vi vil ikke anstrenge oss for å få til dette, sier Storvik, som selv er butikksjef for Vinmonopolet i Sogndal og en av tre ansatterepresentanter i styret.

Sjokkert
Frp-leder og finansminister Siv Jensen presenterte nyheten om flere poldager under årsmøtet til Buskerud Frp på Sundvollen søndag. Mandag ble høringsnotatet sendt ut fra Helse- og omsorgsdepartementet.

- Når det er mulig å handle øl i butikkene disse dagene, bør det også være mulig å handle vin, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Departementet åpner også for en diskusjon om når utlevering av vin og sprit som er bestilt over nett eller via telefon, kan skje. I dag må denne utleveringen – som foregår via Posten – skje i Vinmonopolets åpningstid.

- Jeg er sjokkert over at regjeringen går ut med dette. Disse dagene er regulert som fridager i tariffavtalen, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

Et slikt stortingsvedtak vil ha samme effekt som et vedtak om 45-timers arbeidsuke eller 10-timers arbeidsdag. Tariffavtaler og individuelle arbeidsavtaler vil uansett gjelde, poengterer hun.

Kan komme unntak
Styreleder i Vinmonopolet er Arbeiderpartiets mangeårige nestleder Hill-Marta Solberg. Hun sier Vinmonopolet selv ikke har flagget noen mening om saken.

- Men vi var forberedt på at forslaget ville komme. Det er nedfelt i regjeringserklæringen, sier hun til NTB.

Solberg sier Vinmonopolet forholder seg til det eieren – altså staten – bestemmer, men vil ikke uten videre slå fast at alle polutsalg vil få utvidede åpningstider.

- For det første må loven endres. Deretter skal vi gjennom forhandlinger med det enkelte forbund. Dessuten er dette uttrykt som en adgang til å holde åpent, ikke et påbud, sier Solberg.

Hun viser til at Vinmonopolets åpningstider allerede i dag varierer. (©NTB)