Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg forventer nulltoleranse for korrupsjon

- Og at de har gode systemer for å forebygge og avdekke slike forhold, sier Trond Giske.

Nettavisen NA24 har de siste ukene fokusert på bakgrunnen til toppene i statskontrollerte Yara. Næringsdepartementet kontrollerer over 36 prosent av selskapet.

Konsernsjef Jørgen-Ole Haslestad var en av toppene i industrikonglomeratet Siemens som fikk tidenes største korrupsjonsbot av amerikanske myndigheter. Hele 10 milliarder kroner måtte Siemans punge ut med til USA og Tyskland.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Yaras nåværende styreformann er midt i en meget alvorlig korrupsjonssak fra sin tid som en av toppene i aluminiumsgiganten Alcoa.

Tidligere styreformann og mannen som ansatte Haslestad, Øivind Lund, har en fortid fra svensk-sveitsiske ABB. I hans ledelse ble ABB Kraft i, som måtte betale 13,5 millioner kroner i bot for prissamarbeid med Siemens.

- Dette er grovt

Flere politikere og personer med stor kompetanse på korrupsjon, mener næringsminister Trond Giske nå må på banen.

- Jeg forventer at de statsoppnevnte styremedlemmene har hatt en dialog med Trond Giske, om alle aktuelle etiske problemstillinger, sa nesleder i næringskomiteen, Harald T. Nesvik, fra Fremskrittspartiet.

Generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge har også hevet øyenbrynene.

- Dette er grovt og det handler om å ta samfunnsansvaret på alvor. Det er alvorlige ting Nettavisen har satt søkelyset på, og Transparency International Norge forventer at næringsministeren som eier, og styret i Yara, ser nærmere på Haslestads fortid fra Siemens, sier Slettemark.

- At Yara-sjefen ikke gjorde noe ulovlig i henhold til tysk lov, da han fraktet tusenvis av dollar, kan ikke være noen unnskyldning, fortsetter Slettemark.

Lørdag sendte Nettavisen NA24 over en rekke spørsmål til næringsministeren:

* Nå viser det seg at sittende konsernsjef, sittende styreformann og avgåtte styreformann, som ansatte konsernsjefen, alle har en bakgrunn fra store internasjonale konsern, som har fått store bøter for utstrakt korrupsjon eller økonomisk kriminalitet.

* Konsernsjefen bekrefter også, i et intervju med Nettavisen NA24, at han fraktet store kontantsummer, til å dekke såkalte «nyttige ugifter», eller konsulenthonorar, som han også kalte det. Til Dagens Næringsliv kan han heller ikke utelukke at pengene har gått til smøring.

* Mener næringsministeren at en person som bekrefter å ha fraktet tusenvis av dollar i kontanter til å dekke «nyttige utgifter», konsulenthonorar, mulige smørepenger, kan lede et statlig kontrollert selskap som Yara?

* Kan Yara ha en styreformann som er midt i en stor korrupsjonsetterforskning i USA?

* Har næringsministeren lest sakene i Nettavisen NA24 og Dagens Næringsliv vedrørende korrupsjonssakene i Yara?

* Har næringsministeren vært i dialog med Yara om temaene i sakene fra Nettavisen NA24 og Dagens Næringsliv?

* Det er ikke bare store internasjonale konsern som er involvert i korrupsjon. Også store norske konsern har vært involvert. Blant annet måtte en konsernsjef gå fra Statoil som følge av korrupsjon, Yara er midt oppi en korrupsjonsetterforskning og store korrupsjonssaker står for tur i norske domstoler utover høsten.

* Tar næringslivet for lett på korrupsjon?

* Er næringsministeren bekymret over all korrupsjonen som avdekkes?

- Nulltoleranse for korrupsjon

Trond Giske svarte følgende via mail:

- Jeg forventer at selskaper med statlig eierandel har nulltoleranse for korrupsjon i sin virksomhet og har gode systemer for å forebygge og avdekke slike forhold. For øvrig må spørsmål om forholdene du tar opp rettes til Yaras styre, sier Trond Giske til Nettavisen NA24.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar