Tiltalebeslutningen omfattet henholdsvis 49 og 34 grove tyverier for de to, samt fem forsøk på slike tyverier, fra Senja i nord til Årdal i sør. Seks av forholdene hadde skjedd i Salten, skriver Avisa Nordland.

I retten benektet de to for samtlige forhold og forsvarerne ba om full frifinnelse. 28-åringen og 24-åringen hevdet i retten at de ikke står bak tyveriene politiet mener de skal ha gjennomført i løpet av fjoråret.

Mennene fra Litauen forklarte at de var i Norge for å få seg jobb i byggebransjen. Begge påsto å ha tjent 10.000 kroner hver på en slik jobb i Narvik før jul i fjor.

To år i fengsel
Nå har Salten tingrett dømt mennene på 28 og 24 år til fengsel i henholdsvis to år og et år og åtte måneder, for tyveri av gjenstander og kontanter for totalt 300.000 kroner.

Påtalemyndigheten fikk medhold i samtlige punkter mot de to østeuropeerne, skriver Avisa Nordland.

«Det er i saken ingen formildende omstendigheter. De tiltalte har ikke tilstått noen av forholdene, selv i de saker der de ble pågrepet med tyvegods i bilen», heter det i den enstemmige dommen.

Pågrepet ved en tilfeldighet
En UP-patrulje i Hedmark stanset tilfeldigvis en bil - full av tyvegods fra Salten og Nord-Norge. Da de ble pågrepet fant politiet store summer penger og gjenstander i bilen til mennene

De to unge mennene fra Litauen var på vei sørover da de ble stanset av Utrykningspolitiet ved Tynset. I bilen ble det funnet en mengde tyvegods. Begge to var kjent for norsk politi fra tidligere, men ingen av dem hadde tidligere blitt dømt.

Omfattende etterforskning
En rekke tyverier var uoppklarte i områder hvor mobil aktivitet viste at de to litauerne hadde vært i nærheten. Påtalemyndigheten mente tyveriene hadde skjedd mellom Sogn og Fjordane og Troms - deriblant seks forhold i Salten.

De tiltalte skulle sammen ha reist 12 ganger med fergen fra Riga til Stockholm fra februar til desember i fjor.

På den siste turen de ble stanset reiste de 10. desember over Østersjøen. Dagen etterpå markerte en basestasjon på Kongsvinger at de hadde ankommet Norge.

Trafikkdata viste hvem de ringte til og når, samt hvilken telefon de benyttet og hvor i landet mobilen slo inn på basestasjon.

Mennene fra Litauene ble da knyttet ifølge påtalemyndigheten til de 53 forhold blant annet gjennom sporing av mobildata, overvåkningsbilder, vitneobservasjoner og trafikkontroller.

- Jeg har aldri hørt om Lofoten
I Sogn og Fjordane ble det også funnet DNA fra 24-åringen på en sigarettsneip.

Han hevdet å ha vært på fisketur i Årdal - da det ble begått flere tyverier i umiddelbar nærhet av hvor hans DNA ble funnet.

28-åringen benektet at han var med, men påtalemyndigheten mente å bevise gjennom tidligere avhør og bilde fra en automatisk trafikkontroll, at også han var på Vestlandet da tyveriene ble begått.

Påtalemyndigheten mente de tiltalte har hatt en utstrakt reisevirksomhet.

De tiltalte kjente ikke til flere av stedsnavnene som ble lest opp, hvor de skal ha begått tyveri.

- Jeg har aldri hørt om Lofoten, sa 28-åringen.

Utestengt på livstid
- Dersom de tiltalte blir domfelt er det sannsynlig at de blir utvist fra Norge i fem år etter at straffen er sonet ferdig. De vil også bli pålagt å betale for sin egen uttransportering, og får dermed gjeld til den norske stat, opplyste politiadvokat Viktor Madsen til Avisa Nordland 7. mars.

- Denne må gjøres opp før de igjen kan komme lovlig til landet. Det kan i realiteten bety at de blir utestengt fra Norge på livstid.

I løpet av det siste halve året har 13 personer fra Polen og Litauen enten blitt fengslet eller bøtelagt for lignende handlinger i Nord-Norge.

Omfattende tiltak
I Nord-Norge har politiet satt inn omfattende tiltak for å demme opp for mobile vinningskriminelle fra Øst-Europa, med gode resultater.

Politiet i Salten tror de siste arrestasjonene og dommene er et resultat av innsatsen som er lagt ned på alle nivåer i landsdelen.

Blant annet har enkelte av de kriminelle blitt arrestert etter internasjonale etterlysninger.