STORTINGET (Nettavisen): - Vi skulle presentert Frps NTP-forslag denne uken, men så kom finanskomiteen oss i forkjøpet, sier Frps samferdselspolitiske talsmann, Bård Hoksrud, lattermildt.

- Så gled dere til mandag! Da er vi på banen, og mange kan glede seg hvis vårt forslag blir gjeldende politikk, sier han.

I mai la regjeringen fram Nasjonal Transportplan (NTP) for perioden 2014-2023, og planen vil bli vedtatt i Stortinget senere i juni.

- Det er drømmejobben!
Og - hvis Frp kommer i regjering, avslører Hoksrud at han selv har et klart ønske:

- Det er drømmejobben å bli samferdselsminister. I alle fall i en flertallsregjering. Klart det - det er den jo beste måten å få gjennomslag for det jeg brenner mest for, sier han til Nettavisen.

- Men det er mange som har lyst på den jobben, sier han.

Det banker stadig på døren og telefonen durer i ett sett - men Hoksrud vier oss full oppmerksomhet.

- Nå er vi seks personer som sitter med finpussen på NTP. Dette har vi jobbet siden 11. mai. Tenk så mye tid som går med på å lage NTP, sier han ettertenksomt.

- Lover bompengefrie veier
- Hvis du skulle bli samferdselsminister, hva kan du love oss?

- Jeg kan garantere at det blir bompengefritt over hele landet, svarer Hoksrud.

Det betyr i såfall at veiutbyggingen i Norge ikke blir bompengefinansiert, i tråd med Frps landsmøtevedtak - som hadde noen få unntak. Dette er imidlertid samarbeidspartner Høyre uenig i.

Les også: - Noen ønsker å skape tvil om bompenger

- Det er fordi vi er opptatt av det, og det er en viktig sak for Frp at vi skal sørge for at nå blir det bompengefrie veier, sier han, som også sitter i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.

Hoksrud presiserer at det ikke vil bli nye bomstasjoner med han som minister, og at han samtidig vil jobbe for å fjerne de som allerede er der.

Frps landsmøte åpnet for bompenger ved noen få tilfeller: blant annet ved ferjeavløsingsprosjekter, på private veier som bygges og drives i privat regi for allmennheten og lokal fremskyndig av veiforbindelse som er lokalt forankret gjennom folkeavstemning.

- Og hva blir største forskjellen på deg i førersetet kontra leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, Knut Arild Hareide (KrF)?

- Jeg vil mye mer - og mye raskere enn Hareide. Selv om han sykler mye fortere enn meg, ler Hoksrud - igjen.

Hoksrud lover en mer helhetlig utbygging av veiene.

- Ikke råd til lyntog
Hoksrud snakker seg varm om forfall i fylkesveinettet og jernbanen - ser vi bort fra lyntogsatsningen.

- Det har vi rett og slett ikke råd til her i landet, sier han.

Tirsdag ble det kjent at regjeringen legger lyntogsatsingen på is, og det er Hoksrud selvfølgelig da glad for.

- Jeg er veldig godt fornøyd. Grunnen er at det ikke er grunnlag for det, og at det koster for mye penger. Lyntog utredningen viste at det vil koste 900-1000 milliarder å bygge ut mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim, Oslo-Stavanger og Oslo-Gøteborg. I tilegg skal du drifte dette, sier han, og legger til:

- Samtidig må vi bygge ut intercity, og det må vi gjøre uansett. Vi ønsker å bygge ut full Intercity innen 2025.

Det såkalte intercity-triangelet er vanlig betegnelse på jernbanelinjene mellom Skien, Lillehammer og Halden gjennom Oslo, og omfatter Vestfoldbanen, Østfoldbanen, Gardermobanen og Dovrebanen til Lillehammer. 80 prosent av NSBs passasjertrafikk skjer innenfor denne strekningen.

- Hva kan vi vente oss på mandag?

- Det vil koste 45-75 milliarder å ruste opp forfallet på våre fylkesveier. Det vil vi rette opp i løpet av 15 år - og til det setter vi av 55 milliarder, sier Hoksrud, og påpeker:

- Det er hele tiden den klattvise utbyggingen, vi bygger ikke fra et sted til et annet sted. Men det er det vi må gjøre, det er det de gjør i andre land. Polen har bygd nesten 2000 kilometer motorvei de, mellom alle de store byene sine, og de har bygd det på under ti år, sier han.

- Ikke lett å få med Venstre
- Er det lett å få med dere Venstre og KrF på veisatsingen?

- Det er jo ikke det. Venstre vil jo helst bruke pengene på jernbane, og det er viktig det og. Vi er ikke mot det. Men det jeg synes er litt spennende nå på borgerlig side, kan vi kan gjøre ting på en annen måte. Kan vi for eksempel opprette statlige selskap, sier Hoksrud, og fortsetter:

- Det ønsker vi å opprette, for da kan en få gjort ting. Da putter vi penger i selskapene, og det blir på en helt annen måte enn å ha det gjennom statsbudsjettet, da vi må ta hensyn til handlingsregelen.

- Vi må finne andre måter å finansiere veier og infrastruktur på, sier Hoksrud.

- 670 millioner for å stå i kø
Han mener at norske billister i kø koster samfunnet flere hundre millioner hvert år.

- Bare det at bilistene står i kø hvert eneste år, koster bilistene 670 millioner kroner. Og så koster det kanskje 15-16 milliarder å bygge ut fra Oslo til Asker. På ti år er det 6,7 milliarder kroner bare ved å stå i kø, og det er en tredjedel av prisen på veien, sier Hoksrud.

Førstkommende mandag legger altså Frp fram sin alternative Nasjonale Transportplan, men Hoksrud holder kortene tett til brystet.

- Vi får ikke lov til å snakke om NTP før på mandag, sier han hemmelighetsfullt.

- Men det vi gjort i statsbudsjettet for 2013 gir et signal om hva vi tenker videre. Da satte vi av 15 milliarder kroner i to statlige selskaper, ett på vei og ett på jernbane, sier Hoksrud.

- Da var det 11,6 milliarder kroner for å komme i gang med en massiv utbygging av veinettet, og 3,4 milliarder kroner til jernbanenettet. Og det er i tilegg til det som ligger i statsbudsjettet, sier han.

- Vi trenger 30 år
Men det han kan fortelle, er at de vil legge inn enda mer penger i sin NTP.

- Vi kommer nok til å være enda mer offensive i NTP på mandag, men det er utgangspunktet, sier han.

Hoksrud påpeker samtidig:

- Vi klarer ikke å gire opp utbyggingen på 1-2 år i Norge. Det er det ikke kapasitet nok til å gjøre det. Vi kommer til å legge opp til et 30 års perspektiv, sier han, og fortsetter:

- NTP har en ramme på ti år, og det må vi forholde oss til, men vi mener at vi må opp i 30 år for å synliggjøre hvordan vi vil at veinettet, jernbanenettet, flyplassnettet og havnestrukturen vår skal være. Vi trenger 30 år på å finansiere dette selv ved å være så ambisiøse som vi er, sier Hoksrud.

- Offensive på jernbane også
- Så det er på vei dere kommer til å være mest offensive?

- Vi kommer til å være offensive på jernbane også, veldig offensive, sier han, før han legger til:

- Det kommer til å bli veldig spennende på mandag. Jeg tror mange kommer til å bli glade hvis dette skulle bli vedtatt, sier han ambisiøst.

- Skal vi være best i verden på vei i hele Norge?

- Nei, ikke over hele Norge. Men vi må sørge for at der folk bor, må det være bra infrastruktur, sier Hoksrud.

Hoksrud slår samtidig fast: at vi er verst i Europa når det gjelder veistandarden mellom de største byene.

- Vi er slått av alle OECD-landene, og det er jo ikke noe å være stolt av det, sier han.

- Hva har gått så galt da?

- Vi har bygd utover hele landet, og litt klattvis.

- Jeg har kun en el-sykkel
Hoksrud forteller at han også vil bygge gang- og sykkelveier, selv om han selv ikke sykler mye.

- Jeg er veldig dårlig. Jeg har en el-sykkel. Jeg er ikke noe syklist for å si det sånn, sier han smilende.

- Dere har kommet med utspillet om Fornebu-banen på borgerlig side, men det er jo bare et prosjekt av mange sårt trengte prosjekt. Burde dere ikke gått ut felles og lovet mye mer?

- Mange vil oppleve at når Nasjonal Transportplan blir lagt fram, så ser man at det er mange ting vi er enige om. Men vi er forskjellige partier, og vi har ulike tilnæmringer i forhold til hvor mye penger vi vil bruke, og det betyr at det er litt opp til velgerne hvordan vi setter sammen en ny regjering. Så er det vår jobb å fronte vår politikk for å få mest mulig gjennomslag, sier han.

I denne stortingperioden har transportkomiteen besøkt samtlige fylker, og selv om det innebærer mye tid borte fra familien, liker Hoksrud jobben.

- Det jeg liker minst, er å sitte her inne på kontoret, sier han.