Fredag 27. januar i fjor ble Bår Ivan Pettersen skrevet ut fra Nordlandssykehuset psykiatri, der han hadde vært innlagt. Lørdag forsvant han, og familien koblet inn politiet.

Det ble igangsatt en stor leteaksjon, og 27-åringen ble etterlyst gjennom lokale medier og NTB.

Søndag ble han funnet død. Han hadde tatt sitt eget liv.

Les saken i Avisa Nordland

Stiller spørsmål

Familien hevder at tragedien kunne vært unngått desom Nordlandssykehuset hadde holdt igjen 27-åringen.

De spør seg hvordan det er mulig at en pasient med flere innleggelser og selvmordsforsøk bak seg, ble oppfattet som så frisk av sykehuset at han selv fikk bestemme om han skulle skrives ut eller ikke.

- Jeg hadde aldri sett ham så syk før, jeg forsto jo at han var suicidal. Jeg kan ikke begripe at sykehuset anså ham som frisk, sier moren, Kari Pettersen (46).

Prøvde å varsle
Fredag 27. januar ringte Kari Pettersen til sykehuset. Hun ville fortelle om sin mistanke, at sønnen planla å ta sitt eget liv.

På sykehuset var det vaktskifte, og hun ble bedt om å ta kontakt over helgen.

- Jeg ville at de skulle tvangsinnlegge min sønn. Men da jeg ringte var han allerede utskrevet. Ansatte fra sykehuset hadde kjørt ham til ferga, forteller hun.

Tre tidligere selvmordsforsøk
Avisa Nordland har gått gjennom en rekke dokumenter som forteller sykehistorien til 27-åringen fra Røst. Vi har også fått tilgang til politidokumenter i denne saken.

Før Bår Ivan Pettersen ble innlagt i Bodø i januar 2012, hadde han tre kjente tilfeller der han forsøkte å ta sitt eget liv.

Han var innlagt i psykiatrien i korte perioder både i desember 2004, og i januar 2005. Diagnosen var alvorlig depressiv episode uten psykotiske symptomer.

Legen som henviste han til psykiatrien i 2004 mente det var overhengende selvmordsrisiko, og Bår Ivan ble den gangen innlagt til tvungen observasjon.

I mai 2011 ble han igjen henvist av lege til spesialisthelsetjenesten i Bodø. Han var da så syk at han ble sendt med ambulansefly med politieskorte.

Bår Ivan Pettersen var ukentlig i kontakt med psykolog ved sykehuset høsten og vinteren i 2011.

Benektet selvmordstanker
Torsdag 19. januar 2012 ble Bår Ivan igjen lagt inn i sykehuset i Bodø. Legen som henviste ba om øyeblikkelig hjelp på grunn av selvmordsfare. Ifølge henvisningen hadde 27-åringen planlagt å ta sitt eget liv, uten å gjennomføre dette. Han ble akuttinnlagt i sykehuset men også denne gangen frivillig.

Dagen etter, fredag 20.januar, journalførte Nordlandssykehuset at pasienten hadde skyldfølelse, var negativt fokusert og at han hadde risikofaktorer for selvmord, men han ble ikke vurdert til å være akutt suicidal.

Onsdag 25. januar fikk 27-åringen tilbud om å bli på sykehuset men han valgte å bli utskrevet.

Busset rundt i byen
Dagen etter, torsdag 26. januar, fikk ikke familien kontakt med han, og ba politiet om hjelp. Politiet fant Bår Ivan Pettersen i sentrum av Bodø. Han hadde da, formålsløst, kjørt buss rundt i byen.

Politiet fulgte ham til legevakta der vakthavende lege mistenkte at 27-åringen var i ferd med utvikle psykose. Legen begjærte derfor tvangsinnleggelse.

Men sykehuset mente at Bår Ivan ikke hadde tanker om å begå selvmord, eller at han hadde psykose. 27-åringen ble derfor igjen lagt inn til frivillig psykisk helsevern.

Han ble skrevet ut fredag 27. januar 2012.

Klokken 12, to dager senere, får politiet beskjed om at Bår Ivan Pettersen var funnet død på Røst.

Gråsone
Lovverket i psykiatrien stoppet den hjelpen politiet mente Bår Ivan Pettersen skulle hatt.

Politistasjonssjef ved Bodø politihus, Arne Hammer, ledet leteaksjonen etter Bår Ivan Pettersen da han forsvant på Røst i januar i fjor.

– Han falt mellom to stoler og havnet i en gråsone hvor ingen hadde ansvaret, sier Hammer, og fortsetter:

– I denne saken, som i mange andre saker, opplever vi at lovverket til psykiatrien er så strengt at pasienten faller mellom to stoler. Vi mente Bår Ivan Pettersen burde vært lagt inn til tvungen observasjon, men det satte lovverket til psykiatrien en stopper for.

Politiet fortviler
Stasjonssjefen mener noe må gjøres:

– Familiene er fortvilet, politiet er fortvilet. Men vi kan ikke overprøve psykiatrien, som har veldig strenge regler. Jeg mener reglene må endres fordi det er en så enorm belastning for dem som rammes, og en stor utfordring for både oss og helsevesenet, sier Hammer.

- Tragisk
– Han fikk det vi kunne gi av tilbud. Det er tragisk at det endte slik.

Det sier avdelingsoverlege Arild Pettersen i Nordlandssykehuset psykiatri. Vurdering av risiko for selvmord er vanskelig. Avdelingsoverlegen sier at det ikke finnes kliniske metoder å forsikre seg om at en pasient ikke har tanker eller planer om.

Skjerper rutinene
Da moren til Bår Ivan Pettersen ringte for å varsle sykehuset, fikk hun til svar at det var vaktskifte, og at hun kunne ta kontakt over helgen.

– Vi har etter dette økt fokuset på prosedyrer for hvordan pårørendes henvendelser mottas hos oss, samt viktigheten av kontakt med pårørende der dette er mulig. Men hennes bekymring hadde ikke endret vår konklusjon. Vi hører selvsagt på pårørende, men i denne saken var pasienten samtykkekompetent, og heller ikke i ettertid kan vi se at våre konklusjoner under det aktuelle oppholdet, var feilaktige. Men det er selvsagt tragisk at det endte slik, sier Arild Pettersen.

Ikke noe galt
Fylkeslegen i Nordland har vurdert saken, og konkludert med at sykehuset ikke har gjort noe galt.

Les flere saker i Avisa Nordland