KONGSVINGER (Nettavisen): Tidligere denne uken ble det kjent at Norges fotballforbund (NFF) aksepterer gebyret fra Datatilsynet for brudd på personvernet til Svein-Erik Edvartsen.

Dette er det foreløpige siste punktumet i en mangeårig og betent konflikt mellom den tidligere toppdommeren og NFF (se faktaboks under).

Edvartsen har så langt ikke uttalt seg i saken, men i et intervju med Nettavisen snakker han ut om overtredelsesgebyret, eller boten på folkemunne, for første gang.

Se video: Edvartsen fortsetter kampen sin mot NFF: - Jeg er ingen bråkmaker

- Mannen i gaten

- Boten fra Datatilsynet er en stor seier for oss. Det er et knusende vedtak mot NFF hvor de er felt for forsettlig brudd på norsk lov.

- Først og fremst er det en stor seier for meg at det en gang for alle er fastslått at NFF brøt mitt personvern. Nå har Oslo tingrett konkludert med det samme tidligere og anmodet oss om å kjøre saken til Datatilsynet. Da gjorde vi som retten sa.

- Hvorfor er dette viktig for deg?

- Vedtaket fra Datatilsynet var veldig viktig for meg. Det var som en kamp mellom David mot Goliat. Jeg var mannen i gaten som kjempet mot et milliardgodstog. Dette viser at heller ikke de store og sterke kan bryte loven. Nå har Datatilsynet fastslått at NFF har gjort det, og det er en stor seier for oss.

I forbundets årsrapport (side 5) for 2020 går det frem at de hadde inntekter på 930 millioner kroner, og et overskudd på 15 millioner. I 2019 var inntektene til NFF 915 millioner. De siste tilgjengelige skattetallene viser at Edvartsen hadde en skattbar inntekt på 272.000 kroner og en netto formue på 2,2 millioner.

Kort oppsummert handler vedtaket fra Datatilsynet om at NFF handlet i strid med personvernloven da Edvartsens IP-adresser ble lagret og sammenstilt med eposter forbundet mente han hadde sendt under falskt navn. I epostene mener NFF at Edvartsen fremmet egne interesser på bekostning av dommerkollegaer ved å skrive negativt om dem. Dette skjedde både internt i ledelsen i NFF og til media.

Bakgrunn: Forlik mellom Edvartsen og NFF
Bakgrunn: Edvartsen sparket som seksjonssjef

NFF startet dermed en intern granskning for å finne ut hvem som var avsender av epostene. Men det har aldri vært slått fast hvem avsenderen faktisk var. Edvartsen ble til slutt avskjediget som seksjonssjef i forbundet og et forlik ble inngått i 2018.

Den tidligere toppdommerne har hele tiden benektet å ha sendt de anonyme epostene. Han har heller ikke dømt fotballkamper siden 2017 etter en konflikt med dommersjef Terje Hauge.

Det skinner gjennom at Edvartsen er bitter på sin tidligere arbeidsgiver.

Edvartsen: - Utsatt for maktmisbruk

- Var klagen til Datatilsynet hevn fra din side?

- Det er ikke snakk om å ta hevn, men rett skal være rett. Det er snakk om at et forbund ikke skal kunne bruke makt og maktarroganse. Det er et forbund som i praksis har ilagt meg yrkesforbud uten at det er noen saklig grunn til det.

- Begrunnelsen fra Datatilsynet er knusende, det var flere momenter der som gjorde at de ble felt for brudd på personvernloven. Det ble også bekreftet av Datatilsynet at dette ble gjort på en forsettlig måte, altså helt bevisst og med vilje. NFF har etterforsket meg bak ryggen min uten å involvere meg.

I vedtaket fra Datatilsynet skriver de følgende på side 11:

«Overtredelsen er begått i NFFs interesse, noe som er et skjerpende moment i saken.»

Det anføres også at NFF har opptrådt forsettlig og at dette er en skjerpende omstendighet.

«Viderebruken av IP-adressene for å avdekke hvem som hadde sendt de aktuelle illojale epostene, utgjør imidlertid en betydelig krenkelse av de interessene personvernlovgivningen verner.

Dersom slike opplysninger brukes i strid med personvernregelverkets formålsbegrensninger for å kontrollere og etterforske ansattes adferd, utgjør dette en klar krenkelse av arbeidstakerens rett til privatliv», står det i vedtaket.

- Hvordan synes du at du er blitt behandlet av NFF?

- Jeg synes jeg er blitt behandlet veldig dårlig av NFF og utsatt for et maktmisbruk av en annen verden. Derfor har jeg ikke gitt meg så lett heller. Det er jo andre dommere som også har hatt konflikter med dem og det er ikke slik at alle har sluttet frivillig.

- Som dommer har du ikke noe rettsvern, det inngås en årlig kontrakt. Enten får du ny kontrakt ellers får du det ikke. Da bør det være et minimum at det er prestasjoner som legges til grunn og ikke trynefaktor.

Les også: Svein-Erik Edvartsen varsler søksmål mot NFF på 7,2 millioner kroner

- Er du en bråkmaker?

- Jeg vil ikke klassifisere meg selv som en bråkmaker, men jeg er ærlig og tydelig og kommuniserer direkte. Jeg snakker til og ikke om, det er det ikke alle som tåler.

Fotballforbundet er forelagt hovedpunktene i kritikken fra Edvartsen. Ved kontakt med generalsekretær Pål Bjerketvedt opplyste han fredag om at han var på vinterferie og henviste til kommunikasjonsdirektør Gro Tvedt Anderssen for uttalelser.

NFF: - Sak mellom Datatilsynet og NFF

Ingen fra NFF stiller til intervju i noen form, men Tvedt Anderssen skriver følgende i en SMS, og presiserer at det er den eneste uttalelsen forbundet kommer med:

«NFF har ikke noe å si utover det som ble formidlet i en pressemelding tidligere denne uken. Dette er en sak mellom Datatilsynet og NFF. Forholdet mellom Edvartsen og NFF ble avsluttet gjennom en forliksavtale på toppdommerkontrakten i 2017 og en forliksavtale på hans ansettelseskontrakt i NFF i 2018.»

I pressemeldingen skriver forbundet:

«NFF har redegjort grundig for hvorfor forbundet lagret og sammenstilte disse IP-adressene. Som også Datatilsynet legger til grunn, hadde sammenstillingen ikke annet formål enn å avdekke mistanke om uønsket og illojal opptreden. Saken gjelder således et enkeltstående forhold som ligger flere år tilbake.»

Bråkmaker eller ikke, Edvartsen erkjenner at han har minst halvparten av skylden for at konflikten med NFF er blitt så betent, langvarig og fastlåst.

- Kunne ikke du bidratt til at konflikten ikke var så fastlåst?

- Det må alltid være to parter for at det skal oppstå en konflikt. Det er ikke bare NFF sin feil og jeg skal ta min del av skylden. Det startet i 2017 da jeg ble utestengt fra å dømme i syv serierunder, uten grunn. Da hadde jeg ikke noe annet valg enn å få bistand fra advokat John Christian Elden. Når man engasjerer advokater i en konflikt skjønner man at det fort kan eskalere.

Les også: Stortingspolitikere rister på hodet etter at NFF brukte millionbeløp på Edvartsen-saken

Dommer gråt på TV

Det har utvilsomt stormet rundt den tidligere toppdommerne fra Hamar.

Edvartsen har fått flere sterke anklager mot seg. I mai 2017 stod tidligere toppdommer Reidar Gundersen frem i intervjuer på flere riksdekkende medier og gråt for åpent kamera. Påstanden var at Edvartsen drev med mobbing av dommerkollegaer, heriblant Gundersen.

Edvartsen tok til motmæle og har selv hevdet seg sjikanert og utsatt for rasisme. Pål Bjerketvedt bekreftet til TV 2 i mai 2017 at disse forholdene skulle kartlegges.

I august 2019 var de anonyme epostene fra 2017 på nytt tema i media. Da omtalte Hamar Arbeiderblad (krever abonnement) at en mann i Mo i Rana bekreftet at han hadde sendt eposter til NFF med kritikk mot forbundet og dommersjef Terje Hauge.

Grunnen til at han sendte epostene var at han mente Edvartsen var urettferdig behandlet. Mannen hevdet også overfor avisen at han ble truet til taushet av NFF, som valgte ikke å kommentere opplysningene overfor lokalavisen.

Det er uklart om de anonyme epostene mannen refererte til er de samme NFF hevder er sendt av Edvartsen. I Hamar Arbeiderblad går det frem at NFF ikke frikjente Edvartsen.

Les også: Edvartsen ble overrasket da han leste i media at han var ferdig i NFF

- Sendte du de anonyme epostene eller ikke?

- Jeg har aldri sendt mailer i andres navn, noe jeg har sagt fra første stund da disse påstandene ble rettet mot meg. Selv om jeg har vært utsatt for betydelig press fra alt og alle, har jeg aldri veket en tomme. En for meg ukjent mann fra Mo i Rana ble senere stevnet som vitne i rettssaken som skulle vært i juni 2018. Han kontaktet meg og sa han hadde sendt flere mailer til NFF.

- Var det noen som ønsket å se meg blø i retten, var det vel NFF, siden konfliktnivået den gang var svært høyt. Man kan spørre seg om hvorfor de valgte å betale over en halv million kroner, på toppen av alt annet, der 200.000 var erstatning til meg, hvis det var noe hold i påstandene om at det var jeg som sendte de mailene.

Elden: - Edvartsen utsatt for overgrep

Edvartsen-advokat John Christian Elden mener NFF har sluppet billig unna med boten på 50.000 kroner fra Datatilsynet. Årsaken er at det er et gammelt regelverk som er brukt.

- Hadde de brukt reglene som gjelder i dag hadde boten vært vesentlig høyere. Det er ganske klart at de må reagere når NFF har misbrukt dataopplysninger, sier Elden til Nettavisen.

- Kan du forstå at forbundet gjorde som de gjorde? de måtte jo finne ut av hvem som sendte mailene.

- Nei, det skjønner jeg ikke. Da kunne de spurt Edvartsen eller gått frem på en lovlig måte. Det var klokt av NFF å vedta forelegget, så får vi håpe at de lærer av den og ikke gjør tilsvarende ulovligheter mot andre. Dette er ingen seier for Edvartsen. Han ble utsatt for et overgrep, og det er en seier at det blir reagert på det.

- Hvor alvorlig er dette?

- Det er alvorlig når noen går inn og snoker på andre personers brukere og dessuten trekker konklusjoner som det ikke er grunnlag for å gjøre, og bruke det i en oppsigelsessak.

Fikk ikke dømme Rosenborg-kamp

For Edvartsens del er dommerkarrièren over. Hver uke blir det tre-fire treningsøkter, men det blir ikke pipeblåsing i NFF-regi med det sittende regimet, mener han. Flere forsøk på å få til forliksmøter har heller ikke ført frem.

I slutten av januar omtalte Nettavisen nyheten om at Edvartsen ble hindret i å dømme en treningskamp mellom Ranheim og Rosenborg. Etter å ha forhørt seg med kretsen fikk Ranheim inntrykk av at det var uaktuelt for NFF at Edvartsen skulle dømme noen kamper.

- De turte ikke å ta sjansen på det. Jeg mener jeg åpenbart er kvalifisert til å dømme i norsk toppfotball. Jeg er blitt utsatt for et maktmisbruk og maktarroganse som jeg sjelden er eller aldri har opplevd. NFF har valgt å inngå to forlik i saken, nå er de i tillegg felt av Datatilsynet for brudd på norsk lov. Etisk komité innstilte også på at jeg burde få dømme igjen, men det brydde ikke NFFs forbundsstyre seg noe om, sier Edvartsen.

- Jeg er i praksis yrkesforbud uten saklig grunn. Når trenere og spillere havner i konflikt med arbeidsgiver kan de bytte klubb. Et eksempel på dette er Kåre Ingebrigtsen og Erik Hoftun som havnet i konflikt med Rosenborg. Under rettssaken ble partene likevel enige om et forlik og senere har Ingebrigtsen fortsatt sin trenerkarrière og er nå i Brann, selv om det var konflikt med tidligere arbeidsgiver. I mitt tilfelle har jeg ikke mulighet til det. NFF er monopolist. Kommer du på kant med monopolisten er det i praksis yrkesforbud.

- Savner du å dømme fotball?

- Jeg savner å dømme fotball hver søndag når jeg sitter og ser på TV. Men nå er jobben min å vurdere de som er på banen. Jeg skulle mye heller vært på banen selv og dømt. Jeg synes det er trist og kjedelig ikke å få dømme fotball.

Vurderer nye søksmål

Siste kapittel i konflikten mellom Edvartsen og NFF er neppe sagt. I april 2019 varslet han et nytt søksmål på 7,2 millioner kroner. Men saken med Datatilsynet har tatt lang tid. To år og tre måneder. Dermed har duoen Edvartsen-Elden ventet med å gjøre noe mer.

- Nå skal jeg og Elden ta stilling til alt samlet. I min siste sesong som dommer, i 2016, tjente jeg 720.000 kroner. Jeg har cirka ti år igjen som toppdommer og totalen blir dermed 7,2 millioner kroner. Dommerkarrieren er å anse som over og det er klart jeg ønsker å få kompensert tapte inntekter.

- Det andre vi vurderer er mulighetene for å kreve oppreisning fra NFF via rettssystemet fordi de har brutt mitt personvern. NFF har erkjent skyld når de har vedtatt forelegget. Vi mener at årsakssammenhengen er å plass og at vi har gode kort på hånden. I tillegg til å gå på NFF som organisasjon kan det bli aktuelt å forfølge syv enkeltpersoner som stod bak forfølgelsen av meg. Men vi får se.