OSLO TINGRETT/OSLO (Nettavisen): Fredag ble Anders Behring Breivik er kjent tilregnelig, og dømt til 21 års forvaring.

- Jeg tror mange i dag drar et lettelsens sukk, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til Nettavisen.

Hareide sier at det spesielt viktig for ham hvordan ofrerene og pårørende opplever dommen.

- Jeg mener hele rettssaken er en seier for norsk rettsvesen - og tilliten til det. Jeg mener rettssaken har vært veldig god og tillitsvekkende, både hvordan saken er blitt ledet, utspørringen fra aktoratet og ikke minst hvordan ofre og pårørende under en voldsom påkjenning har greid å formidle et viktig budskap ut, sier han.

Han sier vi samtidig må ta lærdom av rettssaken.

- Jeg tror det blir debatter etter at dommen er rettskraftig, blant annet om rettspsykiaternes rolle, sier Hareide.

TV 2-VIDEO: Se intervju med Utøya-overlevende Adrian Pracon

- Viktig for det norske samfunnet
Arbeiderpartiets parlamentariske leder, Helga Pedersen, mener dommen er en viktig steg for å komme seg videre.

- Jeg tar dommen til etterretning. Dette er et viktig steg for det norske samfunnet i arbeidet med å komme seg videre etter 22. juli. Det gjelder ikke minst for de pårørende som jeg håper kan legge et kapittel bak seg i dag, sier Aps parlamentariske leder, Helga Pedersen, til Nettavisen.

Tidligere justisminister Knut Storberget (Ap) beskriver dommen som en milepæl.

- Dommen er en milepæl og et fundament for at tiltalte blir sittende inne resten av livet, sier tidligere justisminister Knut Storberget til TV 2.

- Dette er den strengeste straffen han kunne få og i den grad dette endrer rettspraksis så er det til det bedre, sier Storberget.

- Soning i det uendelige
Stortingsrepreseentant Hans Frode Asmyhr (Frp), som sitter i Stortingets justiskomité, sier han også er godt fornøyd med dommen.

- Jeg er godt fornøyd, og jeg synes Oslo tingrett skal ha stor honnør for at de her har gjort sin egen vurdering, og ikke latt seg styre av den konklusjonen som rettspsykiaterne kom fram til, sier Asmyhr til Nettavisen.

- Jeg synes Oslo tingrett har kommet fram til et meget fornuftig resultat, og håper at vi nå endelig kan få fred rundt denne saken, som har vært en vanskelig sak for samfunnet, sier han.

Asmyhr mener det nå er lite sannsynlig at dommen blir anket, og at vi slipper flere rettsrunder.

TV 2-VIDEO: Høyre-leder Erna Solbergs om dommen

- Var det viktig at Breivik ble kjent tilregnelig og ikke uttilregnelig?

- Ja, fordi om han hadde blitt kjent uttilregnelig så hadde saken pågått i lang tid fremover, og man hadde fått en diskusjon om behandling, sykehus og soningforhold. Nå kan dommen forhåpentligvis blir rettskraftig relativt raskt, og da er det bare å påbegynne en svært lang soning i det uendelige, sier han.

Han er krystallklar på at vi nå må få en debatt om rettspsykiaternes rolle i rettsvesenet.

- Jeg mener de på mange måter kan ha vist en utilstrekkelighet i denne saken, og det er nå viktig at vi får en debatt rundt rettspsykiaternes rolle, sier han.

- Stor grad av lettelse
Høyres André Oktay Dahl sier han tar forbehold om at dommen ikke er rettskraftig.

- Men hvis dommen blir stående så føler jeg en stor grad av lettelse, i likhet med de fleste ofrene og pårørende regner jeg med, sier Dahl til Nettavisen.

- Dette er et nasjonalt traume, så derfor må hele prosessen fra a til å evalueres. Ikke minst etterforskningen, påtalemyndighetens rolle og vurderinger som der ble gjort og de sakkyndiges rolle i rettspleien, sier han, og legger til:

- Det er grunn til å huske på at det var en ren tilfeldighet at vi fikk to rapporter og ikke en, og noen kan sikkert spekulere i hva som ville ha skjedd om vi hadde hatt bare en rapport.

- Ikke sikkert vi får avklaring på ankespørsmålet
Aktor Svein Holden, sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere dommen før den er ferdig opplest.

- Vil vi få en avklaring om dommen blir anket i dag?

- Det har vi ikke bestemt oss for ennå, men det er ikke sikkert vi får noen avklaring på ankespørsmålet i dag, sier Holden.

Holdens kollega Inga Bejer Engh sier hun var forberedt på at tingretten kunne komme fram til en slik slutning, men var ellers knapp i kommentarene.

- De har tydelig vurdert det annerledes enn oss, sier Bejer Engh til NTB.

Eskil Pedersen: - Jeg er veldig lettet
AUF-leder Eskil Pedersen sier han er lettet.

- Jeg er veldig lettet, glad og tilfreds. For hele AUF er dette en god dom, sier Pedersen.

Han blir intervjuet sammen med Arbeiderpartiets partisekretær, Raymond Johansen, som begge er til stede i retten fredag.

De er veldig opptatt av at vi har å gjøre med en høyreekstrem ekstremist å gjøre, som er kald og beregnende – og at vi ikke må glemme at han harr 77 liv på samvittigheten.

- Bønnen til aktor er at de ikke anker, slik at vi kan få satt et punktum og blir ferdig, sier Pedersen.

- Får håpe saken er avsluttet
Advokat John Chr. Elden, som er en av bistandsadvokatene i saken, mener det nå ikke er behov for en anke.

- Med en enstemmig dom vil det neppe være behov for at riksadvokaten anker hvis Breivik holder på sin vedtakelse, sier Elden til Nettavisen.

- Problemet som alltid vil ligge her, er at han kan begjære gjenåpning hvis han ombestemmer seg og noen fastholder psykose. Vi får håpe saken nå er avsluttet. Uansett sitter han i overskuelig fremtid, sier Elden.

Bistandsadvokat: - Folk er lettet
Koordinerende bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen forteller at hun har fått positive tilbakemeldinger fra pårørende etter at Anders Behring Breivik ble dømt tilregnelig.

- Jeg har fått mange meldinger og mailer fra folk som er lettet over denne dommen, sier Larsen i første pause i domsavsigelsen fredag.

- Det virker som en veldig fornuftig, klok og uavhengig beslutning. Det blir spennende å følge med når vi nå kommer til jussen, er Larsens egen reaksjon til dommen.

- Hadde vi hatt bare én sakkyndigrapport, hadde vi vært bundet av den vurderingen. Det var viktig at vi fikk en ny rapport, sier hun til NTB.

I pausen var Larsen opptatt av at det ikke skal komme noen anke i saken, slik at rettssaken nå er over.

- Jeg håper virkelig ikke det kommer. Det vil bli tungt å leve med en anke fra påtalemyndigheten, og jeg oppfordrer dem til å avgjøre det veldig fort, sier hun.

- Dette er en trist dag
Bistandsadvokat Siv Hallgren har følgende kommentar til dommen:

- Dette er en trist dag. Men jeg tror mange er glad for denne dommen fordi den ansvarliggjør gjerningsmannen, og kanskje kan vi nå sette et punktum, sier Hallgren til Nettavisen.

Lederen av støttegruppen etter 22. juli, Trond Henry Blattman, er veldig godt fornøyd med at Breivik ble dømt til fengsel.

- Jeg håper også at mediene nå slutter å skrive om Breivik, sier Blattman til Nettavisen.

- Overhodet ikke overrasket
Advokatkollega Frode Sulland sier han ikke er overrasket over dommen.

- Nei, overhodet ikke, sier Sulland til Nettavisen.

- Er du spent på begrunnelsen?

- Ja, man kan begrunne dette på forskjellig vis, om man begrunner det utfra en bevisvurdering der det etter deres oppfatning av denne mannen ikke foreligger noe særlig tvil om hans tilregnelighet eller om de sier at det er tvil, men at tvilen ikke er sterk nok og går inn i en juridisk vurdering av dette tvilsprinsippet, det vet vi ikke. Dermed er de fortsatt et åpent spørsmål hvor begrunnelsen kommer, sier Sulland.

- Du er også spent på om påtalemyndigheten vil anke?

- Ja, jeg håper påtalemyndigheten gir seg med dette. De har kjørt et løp som er svært uheldig etter min oppfatning. Dermed vil det være en fordel om de ga seg nå. Men når de har vært såpass sterke i sin oppfatning så vil det være svært overraskende om de nå kaster kortene.

- Veien ut av dette for påtalemyndigheten kan være en dom der det ikke er så mye jus å være uenig i, men at de bare kan si at retten hadde en annen oppfatning av bevissituasjonen, de hadde en annen oppfatning av mannen de så, sier Sulland videre.

- Da kan det bli et punktum?

- Ja, men det er fortsatt bare rene spekulasjoner. Det er lettere å ha en mening om dette når vi har hørt rettens begrunnelse.

- Seier for rettssikkerheten
Biskop i Borg, Atle Sommerfeldt, karakteriserer dommen som en seier for rettssikkerheten.

- Dommen en seier for rettssikkerheten, rettsfølelsen og sunn fornuft! Politisk galskap er ikke en psykiatrisk diagnose!, skriver Sommerfeldt på Twitter.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener dommen er modig.

- Dette er en modig og velbegrunnet dom, som forhåpentligvis setter punktum for saken i rettsvesenet. Nå må vi ta diskusjonen om den høyreekstreme og rasistiske ideologien som ligger til grunn for handlingene hans. Breivik utførte et politisk motivert terrorangrep rettet mot vårt flerkulturelle samfunn og AUF. 22. juli-kommisjonens rapport viser at PST i alt for liten grad har vært oppmerksomme på trusselen fra den ekstreme høyresida, selv om høyreekstreme har stått for nesten all terror på norsk jord. Vi må alle skjerpe årvåkenheten mot denne trusselen, særlig i en tid der høyreekstreme krefter på ny styrker seg i Europa, sier Moxnes.

- I tråd med det jeg håpet på
Historiker og filosof Lars Gule til Nettavisen at han tror det er en riktig dom.

- Det er en dom i tråd med det jeg håpet på. Jeg tror det er en riktig dom, også for landet. Den gjør det mulig å forstå hva som har skjedd og gå videre i håndteringen av politisk ekstremisme. En utfall der Breivik ble erkjent utilregnelig ville blitt en verkebyll, ifølge Gule.

- Dommerne sier at Husby og Sørheim har strøket til eksamen. Det er en ganske krass kritikk, sier Gule.

Han mener dommerne argumenterer godt for Breiviks tilregnelighet.

- Det er en viktig dom med en solid begrunnelse, i alle fall på de punktene jeg kan bedømme. Det virker også solid på det juridiske, men det får juristene bedømme, sier Gule.