Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg var sikker på at DnB brøt loven

Jubel etter at banken nektes å svinebinde kundene sine.

Finanstilsynet forbyr Dnb Nors Helkundekonsept. Det er det mange som er fornøyd med.

November 2010 innførte landets største bank nye krav til sine kunder for å kvalifisere til bankens laveste boligånsrente.

For å oppnå bankens beste rente måtte du ha personforsikring, skadeforsikring, aktiv lønnskonto, debetkort og kredittkort. Som om ikke det var nok måtte du i tillegg opprette sparekonto og spare minst 500 kroner per måned.

Straffet med høyere rente
Kunder som ikke oppfyllte alle kriteriene ble straffet med 0,3 prosent høyere rente på alle typer lån. Med et lån på 2,5 millioner ville de nye reglene kostet deg 7.500 kroner ekstra i renter per år dersom du ikke tilfredsstilte Helkunde-kravene.

NA24-leser Erik Kristiansen protesterte heftig mot de nye kravene.

- Etter flere tiår som totalkunde i DnB Nor nektet jeg plent å godta de nye helkundevilkårene. Jeg har mine forsikringer i If og er svært fornøyd med det. Jeg gjorde det rimelig klart at jeg ville bytte bank dersom Dnb Nor fortsatte sitt helkundekjør. Jeg sto på mitt og fikk beholde min gunstige boliglånsrente selv om jeg ikke ble helkunde, sa Kristiansen til NA24 i novermber.

Nå jubler han over vedtaket fra Finanstilsynet som gir Dnb Nor frist til 15. august med å endre Helkunde-betingelsene.

- Dette viser at det nytter for mannen i gata å protestere. Jeg var rimelig sikker på at DnB Nors helkunde-konsept måtte være ulovlig og det er veldig moro at Finanstilsynet bekrefter det samme, sier Kristiansen.

Tjener du på at Helkunde-programmet forbys? Ta kontakt med NA24 her.

Vil endre
DnB Nor er skuffet over Helkunde-forbudet, men vil endre reglene innen fristen.

- Vi har nettopp fått brevet og har et par sommermåneder på å justere tilbudet vårt. Det er for tidlig å si noe om hvordan vi gjør dette konkret, sier informasjonssdirektør Thomas Midteide til NA24.

Et godt produkt
- Hva vil du si til de som mener at Helkunde-programmet ikke var kundevennlig, men mer et smart grep for å øke bankens overskudd?

- Våre konkurrenter sier de er glade for at vi må legge om fordi de opplever konkurransen fra oss som veldig tøff. Det sier vel at dette har vært gode tilbud til kundene, sier Midteide og utdyper:

- Myndighetene sier ikke at tilbudene våre er dårlige. Spørsmålet har vært kopling av bank og forsikringprodukter. Dnb Nor er det forsikringsselskapet i Norge som vokser mest. Det hadde ikke skjedd om tilbudene var dårlige. Norske forbrukere er prisbevisste, sier Midteide.

En gledens dag for norske bankkunder
Fra Finanstilsynet heter det:

«(..)etter en gjennomgang av DnB NORs redegjørelse for bankens produktpakker, herunder bankens helkundekonsept, er Finanstilsynet av den oppfatning at DnB NOR ikke i tilstrekkelig grad har dokumentert kostnadsbesparelser knyttet til kryssalg av produkter fra ulike selskap i konsernet. DnB NOR har heller ikke sannsynliggjort at det er sammenheng mellom de påberopte kostnadsbesparelser og rabatten som gis til kunden i form av lavere rente på boliglån. Finanstilsynet kan heller ikke se at DnB NOR i tilstrekkelig grad har dokumentert hvilke kostnadsbesparelser DnB NOR Skadeforsikring AS oppnår som følge av helkundekonseptet. Tilsynet kan ikke se at et helkundekonsept som forutsetter at kunden må ha verdipapirfond og forsikringstjenester i samme konsern, kan begrunnes i at tjenestene er tilknyttet hverandre»

- Dette er en gledelig melding til norske forbrukere av finansielle tjenester. Finanstilsynets beslutning gjør det enklere for forbrukerne å sammenlikne tilbud fra ulike leverandører, og bidrar til at konkurransen om kundene opprettholdes, sier daglig leder for Finansportalen Elisabeth Realfsen.

Kommentarer til denne saken