Brutaliteten i volden blant ungdom på Oslo Øst fikk et ansikt i Oslo tingrett tirsdag.

Den 18 år gamle tiltalte mannen var mindreårig da hendelsene skjedde 9. og 10. september 2018. Forrige uke ble han siktet for frihetsberøvelse, men den saken var ikke tema i tingretten tirsdag.

Mor fortalte i retten at tiltalte var en rolig og snill gutt som likte å jobbe som selger, men ikke å gå på skole.

Han er ikke tidligere straffet, men registrert 25 ganger av politiet i ulike saker - blant annet for flere tilfeller av vold og skadeverk. Skadene han har påført offeret i denne saken, hadde han ikke tenkt så mye på, sa 18-åringen i retten.

- Nei jeg har ikke tenkt så mye på ham (offeret), sa han.

Sliter med stressyndrom

Offeret derimot, klarer ikke å slutte å tenke på hendelsene, og spesielt det som skjedde 10. september 2018.

- Der og da tenkte jeg at «jeg vil leve videre. Jeg vil ikke miste livet her», fortalte offeret om overfallet 10. september 2018. De to første ukene etter overfallet, måtte han spise flytende mat på grunn av brudd i kjeven. Likevel er det de psykiske skadene som har vært verst.

- Jeg har fått post traumatisk stress syndrom. Jeg opplever øyeblikk om og om igjen. Jeg klarer ikke alltid å følge med i timen. Jeg kan følge med på det læreren sier, og så plutselig være tilbake til 10. september 2018, fortalte den i dag 17 år gamle gutten i Oslo tingrett.

Filmet og lagt ut på nett

I dag går han til psykolog for å bearbeide traumene fra voldshendelsen.

- Jeg er ikke den samme personen som før hendelsen. Jeg er mer sint. Jeg pleide å være snill, hyggelig og omtenksom. En ordentlig person. I dag reagerer jeg ofte med sinne og aggresjon som er skremmende, sa han.

De to voldsepisodene i september 2018 ble filmet, og fire videosnutter er bevis i Oslo tingrett. Noen av filmene ble spredd på Snapchat. Politiet ble kjent med hendelsen da ansatte ved en ungdomsskole kontaktet politiet etter å ha sett filmsnuttene.

Ut fra videoene ble blant andre tiltalte og fornærmede identifisert. Aktor Ingrid Hærem sier at sakene er henlagt for noen av disse, mens noen har fått andre straffereaksjoner.

- Lekeslåssing

Den tiltalte forklarte seg pent om egen rolle i voldshandlingene, og var svært forsiktig om hva andre måtte ha gjort eller hvem de måtte være. Det første overfallet beskrev han som «lekeslåssing», men ut ifra videoen var det åpenbart at offeret ikke opplevde hendelsen som en lek.

Bakgrunnen for overfallene var at tiltalte hadde hørt at fornærmede hadde utøvd vold mot tiltaltes søster noen dager tidligere. Det sier fornærmede at ikke har skjedd.

- Jeg møtte ham fordi jeg ikke visste hva dette dreide seg om. Jeg ville vite hva som skulle ha skjedd, sa fornærmede i Oslo tingrett.

På videoen fra hendelsen, sier 17-åringen unnskyld. I Oslo tingrett fortalte han at han sa hva som helst for å komme unna den aggressive tiltalte og hans venner.

Videoene også at han blir angrepet av flere personer med slag og spark. Etter kort tid klarer fornærmede å løpe fra stedet.

- Neste dag kontaktet han meg på nytt. Han sa han ville si unnskyld, fortalte fornærmede i retten. Han ville egentlig ikke møte ham, men følte at han ikke hadde noe valg.

Bundet med kjetting og mishandlet

Det var ingen unnskyldning tiltalte hadde planlagt denne mandag 10. september 2018. I en video fra hendelsen ser man den fornærmede er festet til en lyktestolpe med kjetting. På videoen ser man gutten sitte på bakken med kjetting rundt livet og med utstrakte hender. Han sier unnskyld mens tiltalte slår hendene med en pinne eller belte. Deretter eskalerer volden.

Han ble slått og sparket. Flere gjerningspersoner brukte belter, balltre, never, bein og spiss gjenstand. Volden pågikk en lang stund. Offeret måtte til legevakten med sår og kjevebrudd etter hendelsen.

- Jeg turte ikke å fortelle hva som hadde skjedd, for han truet med at han ville komme etter meg og alle jeg var glad i hvis jeg sa noe, fortalte 17-åringen i retten. Historien til lege og skole ble derfor at han hadde falt ned en trapp med sykkel.

- Skulle prate

Den tiltalte 18-åringen innrømmet at han hadde gått litt langt i voldsutøvelsen, selv om han ikke viste noen stor anger for handlingen eller empati for offeret.

- Meningen var at vi skulle prate, men jeg er ikke så flink til å prate, sa tiltalte i Oslo tingrett.

-Jeg forstår at han har opplevd det litt fælt, men det er konsekvenser for handlinger han gjorde, men det skulle ikke ha gått så langt. Det gikk litt for langt, sa den unge mannen i Oslo tingrett.

Begge overfallene ble utført av flere sammen. Tiltalte hevdet i retten at fornærmede hadde forsøkt å slå tilbake, men som han sa:

- Flertallet vinner alltid.

Slipper fengsel

Det har ikke falt dom i saken.

Den tiltalte fortalte at han ikke har gjennomført videregående skole, men at han jobber som selger, og var selvsikker på at han ikke ville ha noe problem med å få jobb når han kommer ut av fengsel.

Den i dag 18 år gamle tiltalte er ikke tidligere straffet, og det skal derfor svært mye til før domstolen gir ubetinget fengsel. I retten sa aktor Ingrid Hærem at den tiltalte 18-åringen ikke erkjenner sin egen rolle i voldsutøvelsen og at han ikke har tatt innover seg alvorligheten i handlingene.

Hærem påpekte at volden er grov og utført av flere personer i fellesskap mot en forsvarsløs person festet til en lyktestolpe med kjetting. Dette og flere skjerpende momenter gjør at aktor mener at 18-åringen i utgangspunktet burde ha blitt dømt til 10 måneder fengsel.

Men på grunn av lang saksbehandlingstid, og tiltaltes unge alder, mener påtalemyndigheten at han bør dømmes til 180 timer samfunnstraff og betaling av 60.000 kroner i erstatning.

- Påtalemyndigheten er usikker på hans evne til å gjennomføre denne, i all den tid han ikke evner å ta innover seg alvoret i saken, sa Hærem.

Forsvarer Marijana Lozic mener at hennes klient ikke kan stå til ansvar for hva andre personer har gjort under voldsutøvelsen. Hun påpekte også at tiltaltes motiv for volden, var at søsteren var utsatt for vold. Dette, og at det har gått lang tid siden hendelsen skjedde, gjør at hun mener han ikke bør dømmes så strengt. Hun mener også at erstatningen ikke bør være så høy.

- Jeg skjønner ikke helt hvorfor aktor prosederer på at påtalemyndigheten tviler på om han vil gjennomføre samfunnstraffen. Han er en ung mann som har vært i jobb lenge. Han er flink til å stå opp om morgenen, men litt hjelp av mor, og liker å jobbe, sa Lozic.