Gå til sidens hovedinnhold

Jehovas vitner får beholde statsstøtten

Fylkesmannen har konkludert med at menigheten likevel får beholde statsstøtten.

Det var Dagbladet som var først ute med saken.

I september ba statsråd Kjell Ingolf Ropstad (KrF) Fylkesmannen i Oslo og Viken vurdere statsstøtten til Jehovas vitner. Bakgrunnen for dette var uttalelser fra menighetens talsmann Dag-Erik Kristoffersen til Vårt Land i sommer. Der gjorde han det klart at vitner som stemte ved politiske valg ville bli ekskludert fra menigheten.

Det fikk Ropstad til å reagere:

- Mulighet for demokratisk deltakelse er et helt avgjørende og grunnleggende premiss for et fritt, demokratisk samfunn. Å forhindre valgdeltakelse gjennom trusler om utstøtelse vil trolig kunne ses som en form for negativ sosial kontroll, som – etter en konkret vurdering – kan gi grunnlag for å nekte tilskudd, sa Ropstad til NTB den gang.

- Ikke holdbart grunnlag

Mandag kom beskjeden om at menigheten får beholde statsstøtten likevel. At medlemmer ikke får stemme ved valg, er ikke et «juridisk holdbart grunnlag» for å trekke statsstøtten tilbake, heter det i vedtaket fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Les også: Derfor må vi (motvillig) gi penger til Jehovas Vitner

Videre skriver Fylkesmannen at det er en grunnleggende rettighet for norske borgere å stemme ved valg, men legger til:

«Å avstå fra denne rettigheten synes å være en del av Jehovas vitners trosgrunnlag som er kjent - og formodentlig da også akseptert av de som likevel velger å være medlemmer av trossamfunnet».

Redegjørelsen fra Jehovas vitner

Ifølge Dagbladet mottok fylkesmannen en redegjørelse fra Jehovas vitner i midten av oktober. Der gjentok trossamfunnet Kristoffersens uttalelse i august:

«Hvis en i vårt trossamfunn velger å delta i et politisk valg ved å stemme, vil Jehovas vitner se det slik at den personen selv har valgt å forlate trossamfunnet. Det vil derfor bli gitt en kort opplysning i menigheten som lyder: «[Personens navn] er ikke lenger et av Jehovas vitner», skrev Jehovas vitner i brevet som er signert Dag-Erik Kristoffersen og styremedlem Kåre Sæterhaug.

Videre skrev de at «hvert enkelt Jehovas vitne treffer en personlig avgjørelse om å ha en strengt nøytral holdning til nasjonenes politikk.»

14 millioner kroner til Jehovas vitner

Jehovas vitner mottok i fjor over 14 millioner kroner i støtte fra staten. I sommer kom regjeringen med forslag til en ny trossamfunnslov der det foreslås at trossamfunn kan nektes statsstøtte etter enkelte kriterier. Eksempler på slike kriterier er brudd på lovbestemte diskrimineringsforbud, eller at de på andre måter alvorlig krenker andre rettigheter og friheter.

NRK har snakket med flere personer som har brutt med Jehovas vitner på bakgrunn av det de mener er «svært problematiske holdninger til blant annet homofili og kvinner».

- I dette trossamfunnet, og i mange andre, vokser barn og unge opp og blir lært at de ikke kan være den de er. At de må undertrykke sin legning, og at de ikke kan få sine menneskerettigheter ivaretatt fordi de er kvinner, sier stortingsrepresentant Anette Trettebergstuen (Ap) til NRK.

Kommentarer til denne saken