Staten, Kjell Inge Røkkes Aker og de svenske investorene fortsetter forhandlinger om mulige Aker-løsninger torsdag.

- Samtalene pågår, men jeg vil ikke si noe om hvor langt vi er kommet, sier konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ASA til Nettavisen torsdag.

Ifølge VG skal Aker ha sagt seg villig til å redusere prisen på den omstridte transaksjonen 2. april fra 1.940.913.355 kroner til 1,8 milliarder kroner.

Les også: Toppopprør mot statens amatører

- Bekrefter overpris
- Hvis Røkke går med på en rabatt, hva sier det om avtalen?

- Dette er spesielt. Hvis Røkke/Aker ASA går med på en rabatt, er jo det en indikasjon på at det har vært en overpris, sier professor Filip Truyen til Nettavisen.

Verdifastsettelsen av selskapene er helt sentralt i den granskingen Pareto Securites, på oppdrag fra Nærings- og Handelsdepartementet (NHD), nå holder på med. Aker Solutions tapte seg mer enn 1,6 milliarder kroner like etterpå.

Truyen beskriver hele forhandlingsprosessen som «bemerkelsesverdig».

- Uryddig
- Her har vi jo en dialog mellom selgeren Røkke/Aker ASA og staten, som kun har en indirekte minoritetsinteresse i Aker Solutions. Dette er en prosess som er ganske uryddig i forhold til de andre aksjonærene i Aker Solutions ASA. Riktig nok vil også disse nye godt av en bedre avtale, men som aksjonær i Aker Solutions ASA ville jeg lurt på hvor styret i dette selskapet har vært i prosessen.

- Man kan lett sitte igjen med inntrykket av styret i Aker Solutions ASA i utgangspunktet har vært et redskap primært for Røkke/Aker ASA, og ikke et selvstendig tenkende styre i et børsnotert selskap, legger Truyen til.

Nettavisen har tidligere skrevet at staten kan gå til namsretten og kreve voldgift for å få omstøtt hele milliardhandelen.

Voldgift er en form for privat rettergang, det vil si at partene oppretter sin egen domstol for å løse tvisten dem imellom. Partenes intensjoner ved avtaleinngåelse, er et sentralt moment når dette skal vurderes.

Les også: Kan stanse Røkkes milliardsalg

Intensjonene i avtalen
- Hva kan du si om intensjonene i aksjonæravtalen fra 2007?

- Statens intensjoner om å sikre norske arbeidsplasser har man ikke klart å omformulere i rettslige termer. Det virker som Røkke har laget modellen, og staten har takket ja. Opprettelsen av Aker Holding og aksjonæravtalen mellom Aker ASA og staten er primært egnet til å sikre Røkke/Aker ASA fortsatt kontroll, samtidig som staten betaler mer enn 4,8 milliarder kroner.

- Er du enig i at det i avtalen virker som staten ønsket å sikre seg mot den slags handler som Røkke nå har gjennomført?

- Ja, man har vært oppmerksom på de problemer som kan oppstå når Røkke/Aker ASA handler med seg selv. Dette er søkt forebygget gjennom vetoretten i aksjonæravtalen. Problemet er bare at denne reguleringen er ufullstendig, sier professoren.

- Jeg har ikke noe i mot statlig eierskap, men skal man ha det, må det forvaltes på en ordenlig måte, presiserer Truyen.

Les også: Blir staten lurt igjen

- Vil ikke spekulere
Aker ASA holder kortene tett til brystet.

- Kan du bekrefte at Aker i forhandlingene med staten er villig til å senke prisen til 1,8 milliarder?

- Det vil jeg ikke kommentere. Jeg vil ikke bidra med noen spekulasjoner rundt dette, sier informasjonssjef i Aker ASA, Geir Arne Drangeid, til Nettavisen torsdag.

- Hva med Røkke selv, når skal han komme på banen?

- Nei, det vet jeg ikke, sier Drangeid.

Les også: - Røkke må slutte å gjemme seg

- Ser du for deg en løsning på denne krisen før helgen?

- Nei, vet du - det vil jeg heller ikke svare på. Ring meg igjen senere!

Overrasket over Røkke
Professor Thore Johnsen ved Norges Handelshøyskole (NHH) er overrasket over Røkkes atferd.

- Jeg er overrasket over at Røkke er villig til å ta en konflikt med en av sine viktigste støttespillere. Avtale eller ikke avtale, tilsier fornuftig atferd at Røkke bør gå med på kravet om å behandle aksjonæravtalen i generalforsamlingen, sa Johnsen til Nettavisen onsdag.