*Nettavisen* Nyheter.

Jens vil granske politiet

Statsminister Jens Stoltenberg taler under minnekonserten på Rådhusplassen i Oslo søndag, ett år etter terrorangrepene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Foto: Vegard Grøtt/Scanpix

- Dette er alvorlig, sier statsminister Jens Stoltenberg (Ap).

13.08.12 17:41

- Rapporten fra 22. juli-kommisjonen representerer en milepæl. Den gir oss fakta på bordet. Den gir oss en felles virkelighetsforståelse. Den gir oss en plattform for å lære. Og viktigst, den gir oss et grunnlag for å handle, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Les hele rapporten her. (PFD, 32 MB)

22. juli-kommisjonen ble nedsatt av regjeringen, i samråd med partiene på Stortinget, i etterkant av terrorangrepet 22. juli 2011.

- Det vi ba om
- Etter en foreløpig gjennomgang er mitt klare inntrykk at vi har fått det vi ba om: En usminket og ærlig rapport. Faktagrunnlaget fremstår troverdig, og analysene virker solide, selv om de på noen områder er ubehagelige, sier Stoltenberg.

Erna Solberg: - Nå må det tas ansvar!

Kommisjonen har kommet frem til seks hovedfunn og gir anbefalinger om en rekke tiltak.

- Kommisjonen avdekker vesentlige svakheter. Det er for tidlig for meg å kommentere alle forhold. I respekt for det grundige arbeidet kommisjonen har brukt ett år på, skal vi vokte oss for å trekke for mange bastante konklusjoner bare noen timer etter at rapporten er lagt fram, sier Stoltenberg.

- Noe er det likevel mulig for meg å si allerede i dag. Flere sikrings- og beredskapstiltak burde ha vært iverksatt tidligere. Det tok for lang tid å stenge Grubbegaten. Det tok for lang tid å pågripe gjerningsmannen. Og politiet kunne vært raskere på Utøya. Dette er forhold jeg beklager dypt, sier Stoltenberg.

Gjennomgang av politiet
Stoltenberg varsler at regjeringen vil sette i verk en grundig gjennomgang av politiet.

- Kommisjonens rapport avdekker omfattende problemer i politiet. Dette er alvorlig. Regjeringen vil derfor sette i verk en grundig gjennomgang av politiet. Jeg har allerede bedt Justis- og beredskapsministeren om å ta tak i denne delen av rapporten. Dette er i tråd med det mandatet Grete Faremo fikk som ny justis- og beredskapsminister: Ansvaret for sikkerhet og beredskap i departementet skal styrkes og tydeliggjøres, sier Stoltenberg.

- Er det en ting vi har lært av 22. juli så er det at utålmodighet er viktig. Derfor har vi ikke ventet på kommisjonen før vi har styrket beredskapen, legger han til.

Han understreker at regjeringen allerede har iverksatt en rekke tiltak på grunnlag av lærdom fra angrepene den 22. juli, blant annet:

  • Politiet og PST er tilført økte ressurser.
  • Helikopterberedskapen er styrket.
  • Samarbeidet mellom Forsvaret og Politiet er styrket.
  • Den sentrale kriseledelsen er bedret på flere områder. Gjennom jevnlige beredskapsmøter på regjeringsnivå, døgnbemanning av krisestøtteenheten, forsterkning av Justis- og beredskapsdepartementets rolle som pådriver og egen sikkerhetsavdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Stortingsmelding
Med utgangspunkt i 22. juli-kommisjonens rapport vil regjeringen legge fram nye tiltak for å styrke beredskapen. Det vil skje i en egen melding til Stortinget, varsler Stoltenberg.

- Jeg har også anmodet stortingspresidenten om å få gi en egen redegjørelse så raskt som mulig om oppfølgingen av rapporten fra 22. juli-kommisjonen. På denne måten vil regjeringen invitere Stortinget til samarbeid for å bygge et tryggere og sterkere Norge, sier Stoltenberg.

Fakta om 22. juli-kommisjonen:
22. juli-kommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd fredag 12. august 2011. Kommisjonens mandat og sammensetning ble utformet i samråd med partiene på Stortinget.

I mandatet til 22. juli-kommisjon gikk det frem at den skulle se nærmere på samfunnets og myndighetenes evne til:

  • å avdekke planer om og avverge angrep.
  • å beskytte seg mot og redusere konsekvensene av angrep.
  • å håndtere situasjonen under og etter slike hendelser, herunder ivaretakelse av skadede og pårørende. Kommisjonen ble også bedt om å se hen til at mange av de berørte var unge.

Kommisjonen skulle fremme forslag om de tiltak den mener er nødvendig for å få en bedre fremtidig beredskap. Kommisjonen har videre stått fritt til å vurdere andre forhold og tiltak som gjennomgangen viser at det er behov for.

Kommisjonen har vært uavhengig av regjeringen og Statsministerens kontor i sitt arbeid. Kommisjonen avsluttet sitt arbeid 10. august.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.