– Nok er nok. Det er den klare tilbakemeldingen vi får fra folk om bompenger. Bom-belastningen er blitt for høy. Jeg har derfor tatt initiativ til et møte med partilederne i de fire regjeringspartiene, hvor vi skal sette oss ned og diskutere situasjonen og se hva vi kan gjøre, sier finansminister Siv Jensen til VG.

Hun bekrefter overfor NTB at hun har tatt initiativ til et møte med partilederne fra Høyre, KrF og Venstre for å diskutere bompengeproblematikken.

– Vi jobber for minst mulig bompenger for folk flest og vil se på hva vi kan gjøre for å redusere bompengebelastningen, som er i ferd med å bli for stor for mange, sier hun.

Les Stavrums leder: Nekter byene å skyve ekstraregningen for kostnadssprekk over på bilistene

Strammer inn

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) gikk mandag ut og sa at reduserte bompengeinntekter i byene ikke skal håndteres ved å øke prisene for bilistene.

Han strammer samtidig inn adgangen til å øke bompengene i byområdene med byvekstavtaler. Det betyr at dersom det ikke lenger er samsvar mellom inntektene og utgiftene i bompengepakkene, så skal ikke bilistene ta regningen.

Les meningsinnlegg: Arbeiderpartiet har aldri vært bilistenes parti

– Jeg forventer at det vi gjør nå gir bedre styring av prosjekter i bompengepakkene og at vi får stoppet en unødvendig videre vekst i bompengene, skriver Dale i en pressemelding.

Han slår fast at dette innebærer at man i enkelte tilfeller vil måtte kutte i prosjekter i byvekstavtalene.

– Opplegget vil i praksis innebære at hvis inntektene svikter eller kostnadene øker, må prosjekter tas ut av pakken dersom ikke prosjektene nedskaleres eller kostnadene ved disse reduseres, sier samferdselsministeren.

Støre om bompenge-hastemøte: – Et uttrykk for manglende kontroll

Frps krav om bompenge-krisemøte er et klart uttrykk for regjeringens manglende styring og kontroll i samferdselssektoren, mener Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Når de som har styrt Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet i mer enn seks år kaller inn til et krisemøte, er det mest et uttrykk for krise i partiets egen politikk, sier Støre til NTB.

Han mener Frp har utvist manglende kontroll over samferdselssektoren og krever nå en full gjennomgang av alle kostnadsoverskridelser i Nasjonal transportplan (NTP) fra samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Les også: Bompenge-krig: - Støre seiler under falsk flagg

– Vi leser om prosjekt etter prosjekt der kostnadene sprekker. Follobanen, E39, E6, prosjektene blir dyrere og dyrere jo nærmere de kommer gjennomføring. Hvis ikke dette blir ryddet opp i, velter jo kostnadene over på noen, sier Ap-lederen.

Mandag opplyste Dale at han vil stramme inn i adgangen til å bruke bompenger for å dekke disse kostnadene, og at prosjekter må tas ut av bompengepakkene dersom de ikke nedskaleres eller kostnadene ved dem reduseres.

Støre tror ikke det riktig vei å gå.

– Dale fraskriver seg her ansvar ved å tvinge regningen over på kommunene. Det må jo da enten bety kutt i andre viktige tjenester som barnehager og eldreomsorg, eller stans i deler av samferdselsutbyggingen, sier Støre.

Han mener staten isteden bør ta en større del av regningen.

– Vi har foreslått at staten skal betale 70 prosent istedenfor dagens 50 prosent, og å erstatte bompenger med et mer rettferdig system med veiprising. Jeg hører regjeringspartier snakke for begge deler, men likevel har dette blitt nedstemt når vi har foreslått det i Stortinget, sier Ap-lederen.

Bompengeopprør

Svulmende samferdselspakker og bompengeøkninger for å finansiere dem har vakt stor oppstandelse i flere norske byer i forkant av høstens kommunevalg.

Særlig på Vestlandet er raseriet stort, og i Bergen sendte protestpartiet Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) nylig sjokkbølger da de i Bergensavisen ble målt til byens nest største parti med en oppslutning på 20,6 prosent i begynnelsen av mai.

Frp, som også har mindre bompenger som en viktig kampsak, var nede på 3,9 prosent på samme måling. Kommunevalget holdes 9. september.

Veiprising

Bompengeopprøret blir lagt merke til også av de andre stortingspartiene, og det er bred enighet blant de folkevalgte om at dagens bompengesystem rammer urettferdig. Uenighet er det derimot om hva man skal gjøre med det.

Frp vedtok nylig at de ville bruke 100 milliarder kroner på å fjerne bompenger. Venstre ønsker å beholde ordningen, men stortingsrepresentantene Jon Gunnes og Abid Raja tok i et innlegg i Dagbladet søndag til orde for å øke statens andel ved finansiering av store veiprosjekter fra dagens 50 prosent til 70 prosent. Uten å sette noe konkret tall vedtok KrF det samme under sitt landsmøte på Sola forrige måned.

I Høyre har flere tatt til orde for å på sikt erstatte dagens system med veiprising, noe også Senterpartiet og Arbeiderpartiet har tatt til orde for. (©NTB)