Bakgrunnen for kravet var en ulykke ved Jernbaneverkets togparkering i Lodalen i Oslo i juni 2009.

Mannen kom seg inn på området. Der klatret han opp på taket til en parkert togvogn, fikk strøm i seg, tok fyr og falt ned på bakken. Ved ulykken fikk han store forbrenningsskader og måtte senere blant annet amputere begge bena over knærne.

Jernbaneverket ble holdt ansvarlig fordi området ikke var sikret godt nok. Jernbaneverket krevde at erstatningen skulle reduseres på grunn av mannens egen skyld i ulykken. Lagmannsretten ga Jernbaneverket medhold i dette, og satte erstatningen og oppreisning til 5,4 millioner kroner.

Full seier i Høyesterett
Høyesterett var ikke enig i dette. Lagmannsretten hadde funnet det bevist at mannen var psykotisk på skadetidspunktet, og at det var årsakssammenheng mellom den psykotiske sinnstilstanden og handlingen hans.

Høyesterett kom til at skadelidte da ikke hadde medvirket til ulykken ved «egen skyld». Lovens vilkår for å kunne sette erstatningen ned var derfor ikke oppfylt.

Mannen er tilkjent 1.256.430 kroner i i ménerstatning og 9.536.000 i erstatning for påført og fremtidig tap med tillegg av den alminnelige forsinkelsesrente. Til fradrag i erstatningen kommer allerede utbetalt beløp med til sammen 5,4 millioner.