Av Adrian Smith Stenberg, lokallagsformann i Oslo Øst FpU

Reversert rasisme eksisterer, Minotenk, og det burde kalles for rasisme.

Det er paradoksalt når en forfatter av et leserinnlegg i Dagbladet klarer å skrive at man ikke er i stand til en handling fordi man har hvit hudfarge, og i samme leserinnlegg påstå at rasisme mot hvite ikke eksisterer.

Østkantgutt

Jeg er oppvokst på østkanten i Oslo, og gikk ut av en klasse der innvandrere var i klar majoritet. Dette erfarte jeg på godt og vondt. Mange av mine venner hadde utenlandsk bakgrunn, men i et miljø der minoriteten hadde blitt majoriteten har jeg og mange andre erfart negative opplevelser.

Jeg har mistet tellingen for hvor mange ganger jeg har hørt rasistiske fraser mot etnisk norske. Utallige ganger har jeg selv fått høre «Jævla hvite norske potet».

Fraser som «Jeg skal kutte strupen på hvite sossegutter som tør å komme hit» eller «Mann, han hvite jævelen fortjener jernrør på kneet» og «Jeg skal blæste norske hvite horer opp og ned» (blæste er slengord for pule/knulle).

Er ikke dette rasisme i Minotenk sin verden? Eller er rasisme kun forbeholdt en hudfarge? Er ikke den tankegangen i så fall rasistisk? Hadde man byttet ut «hvit» med det forbudte n-ordet hadde de fleste satt kaffen i halsen.

Normsettende majoritet

I et samfunn der stadig flere delbydeler og bydeler opplever store endringer demografisk, der minoriteter blir majoriteter, er det viktig at man også tør å belyse de utfordringer som er knyttet til dette.

Majoriteten setter ofte nye normer og retningslinjer. Med dette kan nye typer for rasisme som man ikke har sett i Norge tidligere blusse opp. Om man ikke tar dette på alvor vil man kunne oppleve et mye mer segregert samfunn i fremtiden, der konflikter og ikke samhold står sentralt.

Rasisme mot hvite eksisterer. Å påstå at det ikke eksisterer er i beste fall kunnskapsløst eller vitne om liten vilje til å ta innover seg de realiteter som mange står ovenfor i flere bydeler i norske storbyer.

Bagatellisering vil kun kaste bensin på bålet.