Aronas Kanapienis fra Litauen forteller om umenneskelige arbeidsfold i firmaet Sibesta UAB på Øra utenfor Fredrikstad.

50 kroner timen og 12 timers arbeidsdag er det han og arbeidskameratene må leve med.

For kort tid tilbake ble han sparket fra jobben og regelrett satt på gaten. Sibesta driver med utleie av arbeidsfolk til norske virksomheter.

Frithjof Dattner, leder i Fellesforbundet avdeling 2 i Fredrikstad, er opprørt over situasjonen litauere jobber under i den aktuelle bedriften som driver utleie av arbeidskraft, skriver Demokraten.

Dattner fikk en melding fra avdeling 43 i Buskerud om denne saken.

- Det rammer de aktuelle arbeidstakere verst som jobber under slike uverdige forhold. Men det slår også bena under det norske arbeidsmarkedet. Det blir selvsagt umulig for dem som driver seriøst å konkurrere under slike forhold, sier Dattner som har sendt bekymringsmelding til Arbeidstilsynet.

Sosial dumping
Dattner sier at han aldri som tillitsmann har hørt om tilsvarende sosial dumping. Juridisk rådgiver Kari Ørbech i Arbeidstilsynet 1. distrikt opplyser på generelt grunnlag at en mottar flere bekymringsmeldinger og at dette ofte fører til tilsyn. Noe som igjen kan gi pålegg og i ytterste konsekvens stans i virksomheten.

Ingen av dem som jobber i Sibesta betaler skatt til Norge. Sibesta er registrert som et NUF-foretak, det vil si som en filial av et utenlandsk foretak (se egen faktaramme).

Aronas Kanapienis - som ikke kan et ord norsk eller engelsk - uttaler seg via tolk til Demokraten. Han opplyser at han fikk jobb gjennom Sibesta i hjemlandet Litauen.

Her er selskapet organisert som et bygningsfirma. I Norge har Kanapienis og arbeidskameratene fra Litauen blitt utleid til ulike bedrifter. Kanapienis har blant annet jobbet mye hos Garderobe-Mannen.

Sibesta avviser anklager
Sarka Vygandas står oppført som kontaktperson for Sibesta. Han befinner seg i Litauen, men sier på telefon at han er tilbake i Fredrikstad i midten av denne måned.

Han avviser bestemt at Aronas Kanapienis ble sparket fra jobben.

-Han ville selv reise hjem fordi han ikke ønsker å jobbe i vårt firma, sier Vygandas i en kort kommentar.

Les flere saker fra Demokraten her.