Gå til sidens hovedinnhold

Jobber med å sikre skole-veien

I forrige avis skrev vi om en seks år gammel gutt som ble påkjørt på vei til Furuset skole. Siden september har skolen jobbet med å sikre skoleveien.

Furuset: 26. september i år sendte leder av driftsstyret ved skolen, Gørild Sæland et brev til Samferdselsetaten for å uttrykke skolen behov for å få gjort utbedringer av Furusetveien.
I brevet informerer Sæland Samferdselsetaten om veiens dårlige forfatning og mangel på fortau. I tillegg etterlyser Sæland tiltak for å skape en tryggere skolevei for barna ved skolen ved å asfaltere veien og anlegge fortau.

Kostbart

11.oktober mottok driftsstyret ved skolen en faks fra Samferdselsetaten hvor etaten antar at det ønskes fortau langs Jerikoveien. I faksen skriver Samferdselsetaten:
- Bygging av fortau er kostbart og vi har begrensede midler og kan vanskelig prioritere dette på steder hvor fotgjengere allerede har alternative og tryggere løsninger.
I ettertid har skolen presisert at de ønsker utbedringer av Furusetveien og ikke Jerikoveien.
Den 25.oktober mottok Sæland et brev fra Samferdselsetaten til Statens vegevesen region Øst der saken er oversendt rette vedkommende. Skolen har ennå ikke hørt noe fra vegvesenet.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant