Gå til sidens hovedinnhold

Jobber videre med å få tilpasset bankgarantien

Oslo (NTB): Norge vil arbeide videre med den norske bankgarantien i tilknytning til de kommende forhandlingene om hvordan direktivet skal innpasses i EØS-avtalen.

EUs finansministre og Europaparlamentet er enige om nye, harmoniserte regler i EU for innskuddsgaranti. EU ventes å vedta reglene på nyåret.

- Vi har ment at den norske innskuddsgarantien burde kunne beholdes uendret gjennom et permanent unntak. Slik det ser ut nå legger direktivet opp til en overgangstid på fem år, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Selv om Norge foreløpig ikke ser ut til å ha nådd fram med sine forsøk på å beholde den norske garantien på 2 millioner kroner i stedet for å legge seg på den nye EU-normen på rundt 800.000 kroner (100.000 euro), er Jensen glad for at alle innskudd behandles likt.

Overgangsordningen på fem år innebærer uansett at den norske garantiordningen ikke vil måtte endres nå. I bunnen ligger det norske Banksikringsfondet på 24 milliarder kroner. (©NTB)

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis