*Nettavisen* Nyheter.

Jobbintervjuet flaskehals for innvandrere

Kjenner ikke til de norske kodene under intervjusituasjonen.

16.05.11 08:16

I snakk om innvandrere og arbeidsliv, rettes fokus ofte mot at innvandrere - særlig dem med fremmedartede navn - ikke blir invitert til intervju. Nå viser en ny studie finansiert av Forsøksmidler arbeid og velferd (FARGE) at også selve jobbintervjuet kan være problematisk for personer som ikke er godt nok kjent med den norske intervjupraksisen.

- Det vi kan lese av studiene er at innvandrere og ledere ofte har ulike forventninger til jobbintervjuet. Dette skaper lett usikkerhet hos begge parter og fare for misforståelser, sier professor ved Universitetet i Bergen, Gro Mjeldheim Sandal, til Nettavisen.

- Ulike forventninger i intervjusituasjonen
Undersøkelsene fokuserer på mekanismer i selve intervjusituasjonen, spesielt hvordan arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn presenterer sin kompetanse og hvilken innvirkning dette har for lederes vurderinger.

- Det er flere områder der ledere og innvandrere kan ha ulike forventninger. Mange innvandrere forventer at man er opptatt av deres fagkompetanse når de møter til intervju. Dette kolliderer med det som typisk skjer i norsk intervjupraksis; nemlig at lederne er mye mer opptatt av få tak i mennesket bak cv-en. Mange innvandrere opplever å bli satt ut av det. Innvandrere er ofte lite forberedt på å snakke om seg selv og sin bakgrunn under intervjuet. Norske arbeidssøkere er vant til å bli bedt om å reflektere rundt seg selv og forventer spørsmål om hva man er god til/mindre god til for eksempel i samarbeidssituasjoner. Arbeidsgivere på sin side synes å bruke slike spørsmål for å vurdere søkerens modenhet. I undersøkelsen så vi at en del innvandrere lurer på hvorfor man skal legge fram negative sider ved seg selv om man faktisk ønsker en jobb. Dette handler ikke nødvendigvis bare om kulturforskjeller, men også om at noen innvandrergrupper kan oppleve at arbeidsgiver er negativt forutinntatt. For eksempel synes dette å gjelde somaliere. Dermed tenker de gjerne at de må gjøre et ekstra godt inntrykk for å unngå å bekrefte negativ stigma, forteller Mjeldheim Sandal.

- Presentasjonen er utslagsgivende
Resultatene viser videre at søkerens etnisitet ikke har direkte betydning for lederes vurderinger. Derimot er det utslagsgivende om søkeren presenterer seg på en måte som er i tråd med de norske «kulturelle kodene». Samlet danner resultatene et bilde av at innvandreres forståelse for og tilpasning til den norske kulturen har en vesentlig betydning for deres inngang i arbeidslivet. Mjeldheim Sandal sier til Nettavisen at resultatene kan ha stor nytteverdi både for ledere og innvandrere:

- Den (undersøkelsen, journ.anm.) kan brukes ved forberedelse av innvandrere som skal inn i arbeidsmarkedet, for eksempel i introduksjonsprogrammet og i jobbsøkerkurs. Det bør også utarbeides informasjonsmateriell med innvandrere som målgruppe. Vel så viktig er det å trene opp ledere til å gjennomføre intervjuene slik at man best mulig får fram kunnskapen og kompetansen til arbeidssøkeren, mener professoren.

- Bruker magefølelsen
Hun understreker at fokuset i videre opplæring bør ligge på begge parter i intervjusituasjonen:

- Mange ledere bruker magefølelsen i ansettelsesprosessen, og å ansette personer med innvandrerbakgrunn anses som forbundet med større risiko. Gjennom ledertrening kan lederne få kunnskap om hvordan de best kan få fram kompetansen og de personlige egenskapene til søkeren uavhengig av deres kulturelle opphav.

Implikasjoner av studiene
Ifølge kommunikasjonsrådgiver i NAV, Hildegunn Førsund, vil det være naturlig å bruke kunnskapen som har kommet fram videre i støttemateriell for NAV-kontorene:

- Rapporten er finansiert av «FARGE»-midler som administreres av NAV. Den gir oss viktig innsikt i hvordan arbeidsgivere opplever innvandrere under jobbintervju og hvordan innvandrernes opptreden påvirker muligheten for å få jobb. At innvandrerne har kunnskap om norsk væremåte, arbeidsliv og norske kleskoder synes viktig for arbeidsgiverne. En hovedoppgave for NAV er å forberede arbeidssøkere for overgang til arbeid. Trening i jobbsøking og jobbintervju er en del av NAVs tilbud til arbeidssøkere. Kunnskapen som fremkommer i rapporten, berører innvandrere spesielt. Både for den enkelte og for samfunnet er det ønskelig at flere innvandrere kommer i arbeid. Det er derfor naturlig å utnytte kunnskapen og bruke rapportens funn i metodisk støttemateriell for NAV- kontorene på dette området, sier hun til Nettavisen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag