Gå til sidens hovedinnhold

John Arne Riise dømt til å tilbakebetale 483.000 kroner

Fotballstjernen ble saksøkt etter å ha tappet konto.

Den tidligere landslagsstjernen John Arne Riise ble i fjor saksøkt etter en konflikt med en annen person.

Bakgrunnen for konflikten er at det i tidsrommet 07.12.16 - 19.03.17 er gjort til sammen ti uttak på til sammen 483.000 kroner, fra en konto tilhørende en tredjeperson.

Tirsdag ble Riise dømt til å tilbakebetale hele beløpet, i tillegg til forsinkelsesrenter. Riise må også betale 110.000 kroner i saksomkostninger til motparten.

- Riise handlet i strid med avtale

I dommen heter det blant annet:

«(...). Videre mener retten at det er påvist at Riise handlet klart i strid med den inngåtte avtalen, og ikke minst i strid med interessene til XX som innehaver av kontoen, da han i løpet av noen måneder tok ut samlet NOK 483 000 fra kontoen.»

Personen Riise har vært i konflikt med representerer en tredjeperson i søksmålet, som er eier av kontoen. Riise kom med et motsøksmål hvor han krevde et beløp på 51.600 tilbakebetalt, men dette kravet avviste retten.

Dommen er ikke rettskraftig, som betyr at den ikke formelt er endelig.

- Riise uenig med dommen

- Vi er uenige med dommen. Men nå skal vi sette oss ned og vurdere om vi skal anke eller ikke. Dommen i seg selv er uproblematisk. Pengene står allerede på en sparekonto Riise disponerer, og vil bli overført til en sperret konto, sier Riises manager Erland Bakke til Nettavisen.

- Når den andre personen også tok ut penger fra den samme kontoen striden dreier seg om, synes vi det er merkelig at de samme reglene ikke gjelder for motparten.

Det er advokat Fred A. Gade som har representert Riise i retten.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

- Knusende dom

Uttaket på 51.600, som Bakke refererer til, er penger som ble tilbakebetalt til NAV, etter krav fra dem.

- Dette er en ganske knusende dom mot John Arne Riise. Retten gir medhold i det vi har hevdet hele tiden, at han har tilegnet seg penger han ikke skulle ha, uten grunn, sier advokat Mette Yvonne Larsen, som representerer saksøker, til Nettavisen.

- Det har vært viktig for min klient å få dette avklart. Det har vært forsøkt å komme til en minnelig løsning uten å komme noen vei. Dette er også et viktig signal for personer i samme situasjon.

- Dommen er ikke rettskraftig, hva tenker du om at det vurderes om dommen skal ankes?

- Det tror det bare vil forlenge pinen, og at det ikke gir noe annet utfall, avslutter Larsen.

Største uttak på 150.000

Av de ti uttakene Riise gjorde var det største på 150.000 kroner. Riise har ikke bestridt at han har tatt penger ut av kontoen, men han har bestridt tilbakebetalingskravet.

Partene klarte ikke å komme til enighet verken privat, gjennom advokater eller rettsmekling. Saken ble derfor berammet i Sunnmøre tingrett og det ble gjennomført skriftlig behandling. Dermed møtte ikke partene, eller vitner, fysisk.

Av kontoutskriftene, som Nettavisen har fått tilgang til, går det frem at uttakene er gjort fra en norsk konto i en norsk bank.