BORGARTING LAGMANNSRETT (Nettavisen): Fredag ble den tidligere polititoppen Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel for medvirkning til grov narkotikakriminalitet og grov korrupsjon.

I dramatikken som utspant seg i retten ble Jensen også pågrepet i første pause i retten. Lørdag fremstilles han for varetektsfengsling i påvente av soning av fengselsstraffen.

I samme sak ble hasjsmugleren Gjermund Cappelen dømt til 13 års fengsel. Han fikk betydelig strafferabatt for å ha tystet på den tidligere polititoppen, i tillegg fikk ha ett års strafferabatt fordi det har gått så lang tid, seks og et halvt år, fra han ble pågrepet til han fikk dom.

Les også: Eirik Jensen rett før dommen faller: - Har ikke tenkt så mye på soning

- Reagerte med vantro

Borgarting lagmannsrett leste opp en knusende dom mot Jensen og trodde ham nesten ikke på noe av det han hadde forklart da han forsvarte seg i retten.

- Min klient reagerte med vantro fordi han var ganske sikker på at han ville bli frifunnet etter å ha fått frem det han oppfattet som en god bevisførsel på at han ikke hadde medvirket til noe som helst av de anklagene som Cappelen kom med. Når han da får 21 år og retten skriver at han på en eller annen måte har drevet med psykisk medvirkning, uten at de konkret peker på hva han har gjort, er det klart at han blir skuffet og overrasket, sier Jensen-forsvarer John Christian Elden til Nettavisen.

- Det første han sa etter at dommen var opplest var, hva er jeg dømt for? Han vet det ikke fordi det ikke står i dommen hva han er dømt for.

Elden påpeker også at lagmannsretten ikke knytter det styrkede forsettet til Cappelen til noen konkrete hasjinnførsler.

Men i dommen kommer det frem at lagmannsretten bygger dommen på Cappelens forklaring om hasjsmuglingsamarbeidet med Jensen, om hundretalls SMS-er, kontantbetalinger og bankinnskudd, en falsk kvittering, oppussing av et baderom og andre gaver som klokker.

Skyldspørsmålet ble i det aller vesentligste bygget på samme bevisgrunnlag som i tingretten, da Jensen også ble dømt til 21 års fengsel, og lagmannsretten fant det hevet over enhver rimelig og fornuftig tvil at han er skyldig.

Jensen har hele tiden nektet straffskyld og anket dommen til Høyesterett. Men de vil bare vurdere om det er begått saksbehandlingfeil eller om det er brukt feil lovanvendelse, noe som er lite trolig vil føre frem. Jensen kan også anke straffutmålingen i håp om å få noen færre år i fengsel.

Verken Cappelen eller Jensen ønsket å gi kommentarer til pressen. Men forsvarer for hasjsmugleren, Benedict de Vibe, sier at hans klient ikke unner Jensen en dom på 21 års fengsel.

- Det er en veldig trist dag for Eirik Jensen. Veldig trist. Men nå har han fått opplest en dom gjennom to instanser så er det kanskje en grunn til å tro at han er skyldig og han må forholde seg til det. Har han gjort de tingene han er dømt for å ha gjort er det riktig at han får en veldig streng straff, sier de Vibe til Nettavisen.

Les også: Nervøs Jensen-samboer: - Vi er forberedt på alt, absolutt alt

I Oslo tingrett ble Jensen også dømt til 21 års fengsel.

- Hvorfor mener din klient det er trist for Eirik Jensen når det er han selv som har snakket ham inn i saken?

- Fordi du plutselig får slengt en dom i ansiktet på 21 år, og har kanskje hatt et håp om at han ikke skulle bli dømt. Da er det klart det er et gedigent sjokk, men han må ha vært forberedt til en viss grad.

- Men det er jo Cappelen som har sørget for at Jensen får disse 21 årene?

- Da er vi tilbake til de samme diskusjonene pressen inviterer til hele veien, hvorfor har han valgt å snakke om Jensen. Jeg er ferdig med det kapittelet for lenge siden. Han har forklart seg som han har gjort. Så kan man spørre om samfunnet er best tjent med at man får opplyst en slik sak og at Oslo politidistrikt blir avslørt, er ikke det viktigere hensyn å ta enn om det er dårlig gjort av Cappelen å tyste?

- Han har valgt å fortelle sin historie og retten har kommet til at den stemmer fra A til Å, sier de Vibe.

Spesialenheten har vunnet frem i to instanser med sine anklager mot Jensen og påstand om straff på 21 års fengsel.

- Vi er fornøyd med at lagmannsretten i all hovedsak har vurdert bevisene på samme måte som oss, sier aktor og nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe til Nettavisen.

Hun ønsker ikke å kommentere Eldens uttalelse om at Jensen ikke vet hva han er dømt for.

- Vi har jo hørt dommen bli lest opp i dag og det var en grundig dom etter min vurdering.

- Hva vil du si om troverdigheten til Eirik Jensen?

- Som vi har sagt underveis, og i den avsluttende prosedyren, har vi vurdert det til at han har tilpassede forklaringer.