I mars omtalte Nettavisen nyheten om at Svein-Erik Edvartsen hadde levert et varsel om rasisme til Norges Fotballforbund (NFF).

Flere daværende og nåværende aktive toppdommere hadde i en periode på flere år sendt tekst- og bildemeldinger med klart rasistisk innhold til ham på ulike Whatsapp-grupper.

I de samme gruppene sendte også Edvartsen sleivspark og var med på sjargongen.

BAKGRUNN: Svein-Erik Edvartsen varslet NFF om rasisme i mai 2017: - Jeg har ikke fått noen svar på fire år

Spørsmålene de ikke svarer på

Det er snart gått fire år og fem måneder siden varselet ble levert i mai 2017, men Edvartsen og stjerneadvokaten John Christian Elden har ennå ikke mottatt noen svar fra NFF. Tre av dommerne som bidro med meldingene er fortsatt aktive på toppnivå.

Ny dokumentasjon i saken viser også at Edvartsen purret på svar i 2018. NFF har tidligere ikke villet kommentere hva de har gjort i saken og gjentar det samme nå. De vil ikke besvare konkrete spørsmål og heller ikke nye opplysninger.

De tre første spørsmålene vi sendte var:

  • 1. a) Hva er status på behandling av varselet?
  • 1. b) Har NFF i det hele tatt behandlet varselet?
  • 1. c) Hvem har gjort hva i den forbindelse?

«Flere av disse spørsmålene har vi svart på tidligere. Vi ber om forståelse for at vi ikke kan kommentere enkeltheter i en personal- og konfliktsak i media, ikke generelt og særlig ikke flere år etter at saken pågikk», skriver kommunikasjonsrådgiver Gro Tvedt Anderssen i en mail til Nettavisen.

Elden er klar på hva han mener om NFFs behandling av rasismevarselet:

- Underveis trodde vi på dem og at de jobbet seriøst med rasismespørsmålet og hadde nedsatt egne folk til å utrede saken. Det er først i ettertid vi har skjønt at det synes å ha vært en ren bløff og at ingenting skjedde, sier han til Nettavisen.

- Ballen ligger hos NFF. Det er de som må vinne troverdighet på at de er mot rasisme.

NFF er forelagt uttalelsene til Elden, men ønsker ikke å kommentere dem.

Les også: - Jeg synes jeg er blitt behandlet veldig dårlig av NFF og utsatt for et maktmisbruk av en annen verden

Konflikten mellom Edvartsen og NFF er lang og innfløkt (se faktaboks under). 9. mai 2017 gikk NFF ut med en pressemelding om at det var inngått et forlik i den betente konflikten mellom ham og dommersjef Terje Hauge, det såkalte «dommerforliket».

To dager senere, 11. mai, bekreftet generalsekretær i NFF, Pål Bjerketvedt, til TV 2 at forholdene om mobbing og rasisme mot Edvartsen skulle kartlegges. Han opplyste også om at det var HR-sjef Mette Sørlien som skulle få hovedansvaret.

Bakgrunn: Dommerstriden: Avslutter Edvartsens toppdommerkontrakt
Bakgrunn: Edvartsen sparket som seksjonssjef
Bakgrunn: Forlik mellom Edvartsen og NFF

NFF-topp: - Beklager sen tilbakemelding

Da Edvartsen ikke hørte noe fra NFF tok han kontakt i mai 2018 for å purre. I mailkorrespondansen som starter 9. mai, som Nettavisen har fått tilgang til, skriver han:

«Hei Mette. Jeg viser til denne som var på trykk for ett år siden:

(link til TV 2-artikkelen).

NFF presiserte at «etterforskningen skulle skje fort» og at du skulle «lede denne etterforskningen», noe du selv bekreftet i linken over.

Siden det nå er gått ett år og jeg ikke har hørt noe er det fint om du kan informere meg om hva som ble resultatet av etterforskningen som du ledet - herunder spesielt hvilke sanksjoner som ble ilagt de dommerne som har sendt meg flere stygge meldinger av rasistisk karakter.»

Etter at Edvartsen ikke fikk svar purret han seks dager senere og ba om en tilbakemelding senest 21. mai.

24. mai 2018 fikk han svar fra HR-sjefen:

«Hei igjen, Svein-Erik.

Jeg beklager sen tilbakemelding.

Jeg har videresendt dine henvendelser til NFFs advokat, (Magnus) Stray Vyrje. Slik jeg forstår ham anser han det i den foreliggende situasjonen mest ryddig at dine henvendelser gjøres til ham (...).»

NFF-taushet

- Vi har fortsatt ikke mottatt svar på hvordan dette er behandlet utover det NFF uttalte til media i 2017 om at henvendelsene om mobbing og rasisme ble tatt på stort alvor og skulle granskes fra NFFs ledelse, sier Elden.

- Edvartsen purret opp svar i midten av 2018 uten å få tilbakemelding. Deretter lot vi det ligge under behandling hos NFF frem til klagen over personvernbruddet var ferdig behandlet hos Datatilsynet der Edvartsen fikk fullt medhold. Vi har igjen purret opp rasismedelen av konflikten i 2021, men savner fortsatt svar.

Nettavisen kontaktet Stray Vyrje som henviser til NFF. Generalsekretær Pål Bjerketvedt har ikke besvart henvendelser. HR-sjef Mette Sørlien henviser til kommunikasjonsdirektør Tvedt Anderssen. Det samme gjør NFF-president Terje Svendsen.

Tvedt Anderssen skriver følgende i mailen til Nettavisen:

«Vi kan svare på et generelt grunnlag for hvordan vi behandler ulike varslinger om hendelser. Når vi mottar varsler følger vi rutiner for håndtering av varsler om kritikkverdige forhold.

Enkelte saker meldes inn til juridisk seksjon, eller direkte til påtalenemda. Juridisk seksjon forvalter konkurransereglementet til NFF, og saker som meldes inn er gjerne er typisk fra lagledere, dommere, delegater og klubbledere.

I saken det refereres til fra Strømsgodset var det klubben selv som sendte inn en anmeldelse til påtalenemda.

I tillegg har NFF en egen varslingskanal. Disse sakene håndteres ofte administrativt, og i enkelte saker hentes det inn ekstern juridisk bistand. Eksempler på saker som meldes inn her kan være uønskede hendelser som vold, trusler eller trakassering.»

Her kan du lese et tidligere svar fra NFF i sin helhet om hvordan de beskriver at de jobber med forebyggende arbeid i organisasjonen.

Nettavisen har kontaktet de tre aktive toppdommerne som bidro med å sende rasismebilder og -meldinger. Én av dem henviser til Tvedt Anderssen, mens de to andre ikke har besvart henvendelser.

- Direktør svarer svada

Nettavisen har også vært i kontakt med avtroppende leder for juridisk seksjon i NFF, Espen Auberg.

- Vi har ikke mottatt varsel, heller ikke vært involvert i den komplekse Edvartsen- saken. Jeg kjenner derfor ikke til detaljene, skriver han i en mail.

Leder for påtalenemnda i NFF, Marit Fiane Grødum, skriver i en SMS til Nettavisen at heller ikke de har fått tilsendt rasismesaken fra NFF for behandling.

En forbannet Edvartsen reagerer på NFFs håndtering.

- Etter flere saker hvor jeg er blitt behandlet urettmessig toppes kransekaken med at de har lagt mitt rasismevarsel i skuffen, tordner han til Nettavisen.

- Rasismevarselet har bare ligget i skuffen i snart fire og et halvt år. Kommunikasjonsdirektør Tvedt Andersen, som ikke var ansatt på tidspunktet rasismevarselet ble sendt, svarer svada på vegne av alle som gjemmer seg og ikke har gjort jobben sin.

NFF-president Terje Svendsen varslet om «nådeløs åpenhet» da han overtok som president etter Yngvé Hallén i februar 2016.

- Dette vitner ikke akkurat om NFFs mantra om nådeløs åpenhet. Jeg skal nok få de ansvarlige som nå gjemmer seg ut av hulen sin. Enkelte steder er de selv forpliktet til å møte opp, og antyder muligens et nytt søksmål mot forbundet.

NFF er forelagt uttalelsene til Edvartsen, men ønsker ikke å kommentere dem.

Slik Edvartsen ser det per nå er status på sakene hans mot NFF slik:

  • Fortsatt ikke mottatt svar fra NFF i rasismesaken.
  • Det er varslet søksmål på 7,2 millioner kroner fordi NFF ikke har skapt arenaer for ham som skal sikre tilbakekomsten som toppdommer. Dette var en del av det mye omtalte dommerforliket i 2017.
  • Det er varslet søksmål i anledning personvernbrudd på 100.000 kroner pluss omkostninger. Ifølge Edvartsen svarte NFF med å true med motsøksmål på 550.000 kroner. Dette har VG tidligere omtalt.