Aps sentralstyremøte møttes mandag klokken 13 for å få en oppdatering fra partileder Jonas G. Støre på saken mot Trond Giske.

Søndag kveld trakk Giske seg både som nestleder og finanspolitisk talsmann på Stortinget. Beslutningen støttes av sentralstyre i Ap.

- Riktig og nødvendig

- Det er en riktig og nødvendig beslutning, sier Støre innledningsvis.

Han fortalte videre at Giske i løpet av denne uken vil svare på varslersakene skriftlig.

Slik forklarer Støre hvorfor han ikke lenger hadde tillit til Giske som nestleder:

- Den nødvendige tilliten er brutt, det har vært ubalanse i maktforholdet, samt ubalanse i aldersspranget i de varlersakene det dreier seg om. For det fjerde strider sakene med Aps verdier, fremholdt Støre i sin gjennomgang.

- Giske bestrider noen av varslene

Under pressekonferansen mandag sa Støre at dokumentasjonen Arbeiderpartiet har hentet inn, i hovedsak bekrefter varslernes historie.

– Hovedbildet er at dokumentasjonen underbygger varslernes historie, sier Støre.

På spørsmål fra pressen bekreftet han at Trond Giske har bestridt noen av varslene i de samtalene han har hatt med Giske.

Han sa også at ingen av varslene er anmeldt.

– Meg bekjent er det ingen av sakene som er anmeldt etter straffeloven, og jeg har heller ikke gitt noe slikt råd, sa Støre.

– Hovedbildet er at dokumentasjonen underbygger varslernes historie, sier Støre.

- Giske skal tas skikkelig imot når han kommer tilbake

Ap-lederen sa også at Giske skal tas skikkelig imot når han kommer tilbake til Stortinget etter sin sykmeldingsperiode.

Giske er sykmeldt til 17. januar.

Det har hersket full forvirring rundt hvorvidt Giske tok initiativet selv - eller om han var presset av Støre til å tre av.

- Historieskrivingen kommer vi tilbake til, men jeg mener det var riktig av Giske å gå, sa Støre til TV 2 på vei inn til sentralstyremøtet.

Ifølge Støre går det raskt til landsmøtet i april 2019, så han ser ingen grunn til å utvide partiledelsen før den tid.

Ferdig som finanspolitisk talsmann

Giske blir også fjernet som partiets finanspolitiske talsmann, opplyser partilederen.

Støre sa på en pressekonferanse mandag at Giske ikke har opptrådt i tråd med Arbeiderpartiets verdier. Etter at Giske frivillig trakk seg fra nestledervervet søndag, avgjorde sentralstyret i partiet at han også er ferdig som partiets finanspolitiske talsmann.

– Vi vil raskt ta opp dette i stortingsgruppa og sørge for Arbeiderpartiet får på plass en ny finanspolitisk talsperson, sier Støre.

– Giske skal tilbake til Stortinget. Alle har mulighet til å opparbeide seg tillit, sier Støre.

Partiet skal nå etablere et utvalg som skal se på prosedyrer og rutiner i forbindelse med varslersaker.

Se Nettavisens direktesending her:

- Stor frustrasjon

Det er klart at Aps fylkesledere har ulike syn på om Hadia Tajik kan være nestleder alene. Flere ønsker et ekstraordinært landsmøte og melder om stor frustrasjon.

Arbeiderpartiet står mandag igjen med kun én nestleder etter at Trond Giske trakk seg søndag kveld i kjølvannet av varslersakene mot ham. Om partiet kan fortsette med bare Hadia Tajik som nestleder fram til neste ordinære landsmøte i 2019, eller om det må velges en ny nestleder, er blant spørsmålet partitoppene må ta stilling til fremover.

Partiets fylkesledere er ikke samstemte i sitt syn på saken, viser en sms-runde NTB har foretatt blant partiets fylkesledere. 12 av de 18 fylkeslederne har så langt svart på henvendelsen. Tre fylkesledere opplyser at de ikke har tatt stilling til spørsmålet ennå, og en fylkesleder ønsker ikke å kommentere saken.

– Ikke behov for to nå

Fem av fylkeslederne, fra henholdsvis Oslo, Rogaland, Buskerud, Vestfold og Aust-Agder, mener Tajik kan fortsette alene.

– Min personlige mening er at vi ikke trenger å velge en erstatter for Trond. Vi har en nestleder, så får landsmøte velge i 2019 om vi skal ha en eller to nestledere, sier Jon Rolf Næss i Aust-Agder Ap.

– Jeg mener det ikke er behov for å vurdere spørsmålet om en eller to nestledere i Ap før på neste ordinære landsmøte, svarer Bjørn Tore Ødegården i Buskerud Ap.

– For meg holder det med én nestleder, skriver Truls Vasvik i Vestfold Ap.

– Jeg ser ikke behovet for det nå, sier Stanley Wirak i Rogaland Ap om eventuelt valg av ny nestleder.

– Det er ordinært landsmøte om 15 måneder. Jeg ser ikke behov for noe ekstraordinært landsmøte eller valg av ny nestleder før den tid, sier fylkesleder i Oslo Ap, Frode Jacobsen.

Vil ha ekstraordinært landsmøte

Andre fylkesledere er av en annen mening.

– Jeg er absolutt for at det blir valgt to nestledere i Ap. Min oppfatning er at vi trenger to nestledere, en organisatorisk nestleder og en nestleder for politiske saker. Dette vil gi den beste forankringen ut til hele organisasjonen, skriver fylkesleder Hilmar Høl i Sogn og Fjordane Ap.

Høl sier han ønsker et ekstraordinært landsmøte etter situasjonen som har oppstått. Landsmøtet er partiets høyeste organ og det eneste som kan velge leder og nestledere.

Dette støttes av fylkesledere i Akershus, Sverre Myrli.

– Etter min mening bør vi nå vurdere å innkalle til ekstraordinært landsmøte. Mange ute i organisasjonen er nå frustrere og oppgitte. Alle ser at dette dreier seg om mer enn varslersakene, skriver Myrli.

Fylkesleder i Trøndelag, Karianne Tung, mener også at prosessen mot Giske handler om mer enn varslersakene.

– Jeg kommer alltid til å hegne om viktigheten av ordentlige prosesser og organisasjonslinjer. Det er slik vi overlever som organisasjon, skaper ny politikk og tar vare på våre folk. Det er sånn vi må bygge lag. Det er ekstra viktig når vi står i slike situasjoner hvor maktkamp blandes inn i særdeles utfordrende personforhold og en organisasjon som har vist seg å være relativt skadeskutt, skriver Tung i en sms.

– Ekstremt mange lekkasjer

Trond Giske er innvalgt på stortingsbenken til Sør-Trøndelag i perioden 2017-2021.

Fylkesleder i Troms, Cecilie Terese Myrseth, sier flere også i hennes fylkeslag har stilt spørsmål om behov for et ekstraordinært landsmøte.

– Fylkesstyret har ikke konkludert ennå i spørsmålet om vi bør ha en ekstra nestleder framover, men det er ganske mange meninger om disse spørsmålene her oppe, sier hun til NTB.

Myrseth sier frustrasjonen også er stor over det som oppleves som en ny lekkasjekultur fra sentralt hold i partiet.

– Det har vært ekstremt mange lekkasjer denne høsten. Det er en uholdbar situasjon, og noe vi må få bukt med veldig fort, sier hun.

– Pedofile har et større personvern

Karianne Tung i Trøndelag går også hardt ut mot de mange lekkasjene.

– Måten anonyme kilder har lekket fra stortingsgruppa og hvordan mediene har brukt dette bevisst, har bidratt til en helt tydelig fremstilling og til at Trond har blitt forhåndsdømt. Og det fordi han faktisk har respektert vårt valgsystem om hva som skal skje når, skriver hun.

Stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø sier til DN at:

– Pedofile har et større personvern enn Trond Giske.