Fredag kunngjorde Den Norske Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen at journalistene Maria Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris.

- Ressa og Muratov får prisen for innsatsen for ytringsfrihet i Filippinene og i Russland. De er samtidig representanter for journalister som står opp for dette idealet i en verden der demokrati og pressefrihet har stadig trangere kår, heter det i Nobelkomiteens begrunnelse.

Les også: Marie Ressa og Dmitrij Muratov får Nobels fredspris for 2021

Støre møtte pressen utenfor Hurdalsjøen hotell fredag og ga noen uttalelser om dagens prisutdeling.

- Det er veldig rørende. Med fare for eget liv har Ressa gjort arbeid i journalistikkens tjeneste. Jeg blir veldig berørt av mennesker som har dette motet. Arbeidet Ressa og Muratov gjør er stort. Det som er viktig med tildelingen er at det løfter et tema om å få ut informasjon, og hvordan vi skal strekke oss etter sannheten, sa Ap-lederen til pressen.

Her kunngjør Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen årets vinnere:

- Jeg nominerte Ressa gjennom hennes eget arbeid hun har gjort i et autoritært regime, hvor til og med presidenten har sagt til henne at hun kan bli drept, og han til og med kunne gjøre det selv, la han til.

Støre hadde også noen ord om den russiske journalisten Dmitrij Muratov.

- Jeg kjenner Muratov fra min tid som utenriksminister. Muratov er svært modig ved å utøve journalistikk i et land, hvor journalistikken er stadig mer utsatt. Nå håper jeg at Nobels fredspris gjør noe med dette ved å sette fokus på at stadig flere autoritære regimer vil gjøre noe med hva som er sannheten, sa Ap-lederen.

Nominerte Ressa i januar

En lignende begrunnelse som Nobelkomiteen hadde landets kommende statsminister, Jonas Gahr Støre, da han offentliggjorde sine nominasjoner i slutten av januar. Da ga han blant annet sin støtte til Ressa som er en filippinsk journalist, forfatter og medstifter, samt sjefredaktør av den den filippinske nettavisen Rappler.

«I verden i dag er Reporters Without Borders og Committee to Protect Journalists de to fremste organisasjonene for å fremme mediefrihet og beskytte journalister. En Nobel Fredspris til disse organisasjonene vil være en anerkjennesle av arbeidet de gjør, og det vil anerkjenne de tusener av journalister som rapporterer fra konflikter.

Reporters Without Borders har et globalt nettverk av korrespondenter og kontorer for å beskytte tusener av journalister som hvert år blir truet, angrepet eller fengslet. Committee to Protect Journalists har også et globalt nettverk for å beskytte journalister og legger særlig vekt på å dokumentere angrep på pressefriheten gjennom å publisere statistikk og rapporter om forfølgelse av journalister.

Nominasjonen er forsterket av å anerkjenne en person som gjennom egne erfaringer målbærer den gruppen journalister som trenger oppmerksomhet og beskyttelse.

Filippinske Maria Ressa leder Rappler, et nettsted for etterforskende og gravende journalistikk. Før hun stiftet Rappler i 2012 arbeidet hun for CNN i Asia, hvor hun særlig rapportere om terrornettverk. De siste årene har Ressa blitt trakassert, forfulgt og arrestert en rekke ganger – på grunn av hennes dekning av korrupsjon, spesielt om næringslivsfolk knyttet til president Rodrigo Duterte. Ressa har i årevis levd med dødstrusler og trakassering på sosiale medier.

Hun er dermed både et symbol og en representant for tusener av journalister verden over.

Nominasjonen oppfyller sentrale sider ved det som er vektlagt som fredsfremmende i Alfreds Nobels testamente. En fri og uavhengig presse kan opplyse om og bidra til å begrense og stoppe en utvikling som leder til væpnet konflikt og krig.», er noe av det Støre skrev i nominasjonen sin.