Gå til sidens hovedinnhold

Jubel på Sørbråten!

Miljøverndepartementet har talt: 105 "fritidsboliger" på Sørbråten kan være helårsboliger!

SØRBRÅTEN: Reguleringsplanen for Sørbråten har versert i åresvis, og er i utgangspunktet en plan som også skal bidra til å verne Maridalsvannet, drikkevannet til Oslo. I tillegg skal planen være i takt med Markaloven, siden området nettopp ligger innenfor markagrensen.

Nå har endelig Miljøverndepartementet avgitt sin innstilling. Den konkluderer med at det vil være opp til den enkelte grunneier å avgjøre om bebyggelsen skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig.

I innstillingen begrunnes det blant annet slik: "Ut fra en samlet vurdering av de faktiske forhold knyttet til bebyggelsen på Sørbråten og grunnleggende forvaltningsmessige prinsipper, er departementet kommet til at den eksisterende bebyggelsen på Sørbråten bør gis lik reguleringsmessig behandling. Dette innebærer at all eksisterende bebyggelse bør betegnes med kombinert reguleringsformål; nedslagsfelt/helårsbolig/fritidsbolig. Det vil da være opp til den enkelte grunneier å avgjøre om bebyggelsen skal brukes til helårsbolig eller fritidsbolig."

Les også: Smil på Sørbråten og Solemskogen

Stor jubel

Og det fører til stor jubel på Sørbråten. Kristin Dale Selvig er Sørbråten vels kontaktperson for reguleringssaken, og hun melder at vellet er svært lykkelig over innstillingen til Miljøverndepartementet.

– Etter tiår med usikkerhet rundt bolig-/fritidsboligstatuser, og etter en 15 år lang reguleringsplanprosess med kommunale myndigheter og fylkesmann, får vi nå endelig medhold på alle punkter, sier en fornøyd Kristin Dale Selvig.

– Vi håper og tror at MIljøverndepartementets innstilling blir stadfestet etter høringen, så vi endelig etter alle disse årene kan få en vedtatt reguleringsplan for Sørbråtenområdet.

Les også: Fylkesmannen vil ikke gjøre marka-hytter om til helårsboliger

Endret fra bystyrets forslag

Bystyrets forslag til reguleringsplan, var blant annet at 14 av de 105 registrerte fritidsboenhetene skulle få status som helårsboliger.

Miljøverndepartementet ber også Oslo kommune om å uttale seg til innstillingen, og innhente uttalelser fra alle berørte grunneiere, rettighetshavere og berørte organisasjoner, og med frist til 30. april.

"Før departementet tar en endelig avgjørelse bes kommunen avgi uttalelse til en slik løsning og i den forbindelse forelegge saken for grunneiere, rettighetshavere og berørte organisasjoner.." står det også i innstillingen.

Ifølge Miljøverndepartementet er denne planen også behandlet etter plan- og bygningsloven av 1985.

– Da gjelder at i den grad departementet velger å gjøre endringer i planen skal kommunen gis anledning til å høres. Etter den nye loven av 2008 er ikke dette nødvendig. Når det åpnes for at kommunen høres, er det også naturlig i denne saken at de berørte parter får ytret seg, skriver departementets informasjonsavdeling i en mail til avisen .

Fylkesmannen ga også innstilling i saken - og fylkesmannen ville ikke gjøre om noen av de 105 registrerte fritidsboligene til helårsboliger.

Les hele innstillingen fra Miljøverndepartemenetet her! (pdf-fil)

Miljøverndepartementet opplyste også mandag at reguleringsplanen for Solemskogen fortsatt er til behandling i departementet.

Reklame

Nå er bestselgeren endelig på tilbud